Preken over: "Onderscheid"

"Salomo"
Door broeder J. Nugter op 11 december 2022
Trefwoorden: Salomo, Aanbidder, Onderscheid

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]n de Geest van wijsheid nodig om God te kennen en Onderscheid te maken. Het hele Woord is voor ons maar niet het hele Woord gaat over ons. De brief aa[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]weegbroden waren identiek: in Christus is er geen Onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende offers gebracht wo[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]christ zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen Onderscheid maken door te luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Ge[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]pstanding. Bij het lezen van de Bijbel moeten wij Onderscheiden aan wie een specifiek Bijbelgedeelte is gericht: aan de Joden, aan de gelovigen of aan[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...] van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen Onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en nederig is en de duivel beslist n[...]"