Preken over: "Olijfberg"

"Samenkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2024
Uit de serie: "Waar is de ware kerk?".
Trefwoorden: Olijfberg, Wederkomst

"Traditie en de werkelijkheid"
Door broeder D. Steenhuis op 7 maart 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Leraar der gerechtigheid, Olijfberg, Loofhuttenfeest

"De Heere Jezus over Israel"
Door broeder D. Steenhuis op 7 oktober 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Profetisch Woord, Jesaja, Olijfberg

"De prediking van het koninkrijk"
Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]. Voordat de Here Jezus Christus terugkomt op de Olijfberg, zal de gemeente opgenomen worden in het Vaderhuis. Het is een openbaring van de Here Jez[...]"

"Opgenomen in heerlijkheid en bovenmate verhoogd"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2016
Trefwoorden: Hemelvaart, Olijfberg, Vaderhuis

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]f aan ons openbaren. De Here Jezus ging naar de Olijfberg, waar men placht zich voor de Here te buigen (2 Sam. 15). De Here Jezus Christus is gaan s[...]"

"Jezus' hemelvaart en wederkomst op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 mei 2013
Trefwoorden: Hemelvaart, Wederkomst, Troon

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]zegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit G[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]s opgevaren! Hij zal voor Israel terugkomen op de Olijfberg. Openbaring 1:7, Matheus 24:30,31. Israel zal rouw bedrijven als de Here terugkomt op de O[...]"

"Komst van de Here Jezus op de Olijfberg"
Door broeder D. Steenhuis op 9 februari 2009
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2008-2009)".
Trefwoorden: Jezus komt