Preken over: "Offers"

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods Gerechtigheid

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] zou later de tempel gebouwd worden. Er zijn veel Offers gebracht op die plaats. De Here Jezus Christus heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God he[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...]n en gelovige heidenen. Er moesten verschillende Offers gebracht worden. Die Offers (schuld-, zond- en vredeoffer) wijzen op de Here Jezus Christus. [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]harten die naar Hem uitgaan. Hij verlangt naar hefOffers. Wij kunnen ons hart niet doorgronden, maar Christus doorgrondt ons hart. Zijn Geest overtui[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (Offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorti[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]ten zeven feesten houden en bij elk feest hoorden Offers, die wijzen naar het offer: de Here Jezus. Door Zijn offer kunnen wij feestvieren. Sefatja:[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]ijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De Offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar lie[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]p te zien naar de koperen slang, maar Israel ging Offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij g[...]"