#1: "Is er een helper als het fout gaat?"

Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, SpijsOFFER


#2: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]htvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn leven. God vroeg hem zijn zoon te OFFERen. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Izaak op voordat ze bij de berg Moria kwamen. Daarna greep God in en voorzag in een ram (het Lam) tot brandOFFER. Hij laat niet varen het werk van Zij[...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#3: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]kbaar. Izaak was Abrahams enige zoon van de belofte van God aan Abraham. Abraham had Izaak lief; bij elke stap heeft Abraham als het ware zijn zoon geOFFERd. Abraham wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Izaak zou terugkeren. Abraham stelde zijn vertrouwen op de opstanding uit de dood. Nu leven wij in deze wereld [...]"
Trefwoorden: OFFER, Geloof, Opstanding


#4: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]us op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsOFFER, brandOFFER (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsOFFER bij het bewegen van de schoof werd een nieuw spijsOFFER gebracht met twee broden (getuigenis). Hebben wij ons leven gegeven als[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, SpijsOFFER


#5: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]erlosser worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geOFFERd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons OFFERlam. De naam van de Here Jezus Christus was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vo[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#6: "Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"

Door broeder B. van der Bosch op 10 juli 2016.
Trefwoorden: Aanschouwen, PlengOFFER, Innerlijke verandering


#7: "Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"

Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, OFFER, Elia


#8: "Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet?"

Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2016.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, OFFER


#9: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]e heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geOFFERd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. Hij heeft de heerschappij in ons leven. Als ons leven niet over rozen gaat, moeten we niet vergeten [...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#10: "Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"

Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2015.
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: OFFER, Reinheid, Jahweh


#11: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]g werd gegeseld, Zijn baard werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het OFFER van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit OFFER zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zonde meer, maar in Christus zijn wij overwinnaar over de zonden. De Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: OFFER, Getuigen, Wederkomst


#12: "Wilde ezel"

Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015.

"[...]e handelen naar Gods inzicht. Wij willen niet dienen, maar wij willen gediend worden door God. Mensen zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geOFFERd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als OFFER geven. Elk eerstgeboren ezel moest worden vrijgekocht door een lam; net als een eerstgeboren zoon. Het Lam v[...]"
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren


#13: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"[...]us Christus. De beweegbroden waren identiek: in Christus is er geen onderscheid tussen gelovige joden en gelovige heidenen. Er moesten verschillende OFFERs gebracht worden. Die OFFERs (schuld-, zond- en vredeOFFER) wijzen op de Here Jezus Christus. Die OFFERs komen terug in de toespraak van Petrus. Er werd een relatie gelegd tussen Pesach (schuld-[...]"
Trefwoorden: BeweegOFFER, VredeOFFER, Wekenfeest


#14: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...] genade van God. Ondanks alle falen van Petrus verlangde de Here Jezus ernaar om de gemeenschap met hem te herstellen. Petrus heb jij mij lief met opOFFERende liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opOFFERende liefde? Petrus, heb je mij lief? Petrus antwoordde dat zijn liefde anders, zwakker is dan Jezus liefde. Petrus kreeg [...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#15: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]hristus ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opOFFERende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons leven verandert? Dragen wij vrucht? Het is vaak een strijd om ons leven te onderwerpen aan Gods hee[...]"
Trefwoorden: Liefde


#16: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]g op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn) als voorafschaduwing van de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondOFFER voor ons.[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#17: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...]aren voor allerlei zonden. De Here Jezus Christus wil gemeenschap met ons hebben. Hij verlangt naar harten die naar Hem uitgaan. Hij verlangt naar hefOFFERs. Wij kunnen ons hart niet doorgronden, maar Christus doorgrondt ons hart. Zijn Geest overtuigt ons van zonden. Christus wil Zichzelf in ons verheerlijken. [...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#18: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]ed op de dorpels ziet....), dan denkt God aan Zijn verbond. De boog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het OFFER van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren het Woord van God te eten (lezen) om[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#19: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het OFFER van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#20: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (OFFERs e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorting loopt als een rode draad door de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus


#21: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]ze kinderen? We mogen alle dingen toevertrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons hart zelfs als onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opOFFERende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#22: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...] is Jaweh. De Here Jezus Christus is Knecht van God geworden. Haggith: feestelijkheid. De Joden moesten zeven feesten houden en bij elk feest hoorden OFFERs, die wijzen naar het OFFER: de Here Jezus. Door Zijn OFFER kunnen wij feestvieren. Sefatja: geoordeeld door Jaweh. De Here Jezus Christus is veroordeeld in onze plaats. Abital: mijn vader is [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#23: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...]e tong al zo regelmatig. We kunnen niets van onszelf verwachten, maar mogen alles van de Here verwachten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het OFFER van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons leven beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en wijshe[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#24: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten OFFER gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen zo moeilijk om het eigen leven op te geven voor een leven onder de leid[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#25: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]pping is alleen te verstaan vanuit Gods perspectief. We geloven in God, die de doden levend maakt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsOFFER. Zijn OFFER was geen religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag wandelen (dat is leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behag[...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#26: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]echts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel OFFERde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging OFFERs brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms ee[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#27: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]j ze liefhebben, omdat onze Heiland een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij eeuwig en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn OFFER vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart vast. [...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#28: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...] geeft ons de volharding, want wij zelf zijn zwak. Nog een korte tijd en dan zullen we ontvangen wat God beloofd heeft en alleen door het volmaakte OFFER van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen in het Vaderhuis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards lichaam. In het Vaderhuis ligt veel [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#29: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...] hebben verdrukkingen nodig om te leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opOFFERende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wij zijn verzoend met Hem: het is weer zoals God het bedoeld had. [...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#30: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...] op God kunnen we tot zegen zijn voor andere mensen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opOFFERende liefde voor zijn omgeving. Abram bemiddelde voor Lot bij God. Hebben wij onze naasten lief zoals God hen liefheeft?[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#31: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...]elvaart betekent een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein OFFER te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar later mocht Thomas Hem wel aanraken. De Here Jezus was al in de hemel en verscheen tot aan Hemelvaart regelmatig aan zijn discipelen. Hij[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#32: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...]. Durven wij onszelf te verootmoedigen? De Filistijnen trokken ten strijde tegen de Israelieten. Zij riepen God om hulp. Nadat Samuel een lam heeft geOFFERd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezus, is geOFFERd en in Hem hebben wij de overwinning. De steen "EbenHaezer" herinnerde de Israelieten aan Gods lei[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 32 preken gevonden over: 'Offer'.