Preken over: "Offer"

"De persoonlijke oproep"
Door broeder J. Nugter op 20 december 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Genade, PlengOffer, Waarheid

"Gods Woord aan het woord / Gerechtigheid van Jezus"
Door broeder A. van Andel op 26 februari 2023
Trefwoorden: Woord van God, Offers, Gods Gerechtigheid

"Een heel bijzonder offer"
Door broeder D. Steenhuis op 2 januari 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Offer, Buiten de legerplaats

"Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?"
Door broeder D. Steenhuis op 31 juli 2022
Trefwoorden: Offer, Bedekking

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, PlengOffer

"Het Lam"
Door broeder P. van der Lugt op 26 mei 2019
Trefwoorden: Offer, Oordeel, Elke dag

"Het beste voor het laatst bewaard"
Door broeder D. Steenhuis op 28 april 2019
Trefwoorden: Bruid, Wijn, BrandOffer

"Is er een helper als het fout gaat?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 februari 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Jefta, SpijsOffer

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]ker was in zijn leven. God vroeg hem zijn zoon te Offeren. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Izaak op voordat ze bij de berg Moria kwamen. Daarn[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...] elke stap heeft Abraham als het ware zijn zoon geOfferd. Abraham wist niet hoe God zou voorzien (Moria), maar geloofde dat hij samen met Izaak zou te[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, SpijsOffer

"[...]Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsOffer, brandOffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsOffer bij het bewegen van de scho[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geOfferd te worden in Jeruzalem. De Here Jezus Christus is ons Offerlam. De naam van de Here Jezus Ch[...]"

"Tot die dag dat ons geloof wordt omgezet"
Door broeder B. van den Bosch op 10 juli 2016
Trefwoorden: Aanschouwen, PlengOffer, Innerlijke verandering

"Jahweh luistert - Wat heeft Hij gehoord?"
Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Verkondigen, Offer, Elia

"Jahweh wil een offer - Doen wij dat dan niet?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 april 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Jahweh, Offer

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]or gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon geOfferd. Hij heeft ons gekocht en betaald met het bloed van Zijn Zoon. En nu leeft Christus in ons. H[...]"

"Jahweh wil reinheid - Hoezo onreinheid?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 december 2015
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Offer, Reinheid, Jahweh

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]men om de wil van de Vader te doen. God heeft het Offer van Zijn geliefde Zoon aanvaard. Door dit Offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen [...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]n zoeken bewust de zonden op. Een ezel mag niet geOfferd worden aan God. Een mens is van nature onrein. Een mens kan zichzelf niet als Offer geven. E[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: BeweegOffer, VredeOffer, Wekenfeest

"[...]n en gelovige heidenen. Er moesten verschillende Offers gebracht worden. Die Offers (schuld-, zond- en vredeOffer) wijzen op de Here Jezus Christus. [...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...] hem te herstellen. Petrus heb jij mij lief met opOfferende liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opOfferende liefde? Petrus, h[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...] onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opOfferende liefde (agape-liefde) in ons hart uit. Ons leven verandert dan naar Gods bedoeling. Is ons[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]an de Here Jezus Christus. Hij is gekomen als zondOffer voor ons.[...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]harten die naar Hem uitgaan. Hij verlangt naar hefOffers. Wij kunnen ons hart niet doorgronden, maar Christus doorgrondt ons hart. Zijn Geest overtui[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]en. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het Offer van de Here Jezus Christus. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld v[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]. In Christus zijn wij een. Door genade, door het Offer van Jezus Christus zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeder[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"Tegenwoordig wordt het onderwerp 'bloed' (Offers e.d.) vermeden, maar zonder bloedstorting is er geen vergeving, verzoening of verlossing. Bloedstorti[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]e kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opOfferende liefde in ons hart. De Here Jezus Christus heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waaro[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]ten zeven feesten houden en bij elk feest hoorden Offers, die wijzen naar het Offer: de Here Jezus. Door Zijn Offer kunnen wij feestvieren. Sefatja:[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]hten. Wij worden gereinigd, ontzondigd door het Offer van de Here Jezus Christus. Tenslotte vraagt de Here: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]istus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten Offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dod[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...] alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsOffer. Zijn Offer was geen religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag wandelen (dat is leren [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...] vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel Offerde aan de koperen slang. Israel moest leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn Offer vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart vast. [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]at God beloofd heeft en alleen door het volmaakte Offer van de Here Jezus Christus. Eenmaal zullen we bij Hem zijn om Hem de glorie te geven. We mogen[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opOfferende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuw[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]mde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abram opOfferende liefde voor zijn omgeving. Abram bemiddelde voor Lot bij God. Hebben wij onze naasten lief[...]"

"Hemelvaart"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt

"[...]ezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein Offer te tonen. Maria mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar later mocht Thomas Hem wel aanraken. [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...] riepen God om hulp. Nadat Samuel een lam heeft geOfferd, antwoordde God en deed de Filistijnen de nederlaag lijden. Ons Lam, de Here Jezus, is geoffe[...]"