#1: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adona?, is de naam van de Here Jezus Christus. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Isra?l een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, NOOD, Gastvrijheid


#2: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"In de psalm gaat het over God, David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de NOOD en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here Jezus Christus zal terugkeren? De NOOD van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. H[...]"
Trefwoorden: NOOD, Gebed, Geloof


#3: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]eling van de Here Jezus Christus was niet om Isra?l te verlossen van de Romeinen. Hij kwam om ons te verlossen van onze zonden. De wereld is in grote NOOD: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn koninkrijk zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige [...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#4: "De antwoorden van God in moeite en verdriet"

Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013.
Trefwoorden: Vragen aan God, NOOD, Verdriet


#5: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"David was in zeer grote NOOD en toch vertrouwde hij op God. Wij mogen God volkomen vertrouwen in onze zorgen en NOOD. God is ons een Hulp in de moeilijke omstandigheden. David beschreef zijn NOOD. De NOOD van het huidige Israel is herkenbaar in deze psalm. Ook onze eigen NOOD is misschien herkenbaar in deze psalm. David was op de vlucht voor zijn e[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#6: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]erugkomst van de broers uit Egypte. Ruben probeerde verzoening te bewerken, maar hij deed het op een verkeerde manier. Jacob vertrouwde alleen op het NOODlot en zag Benjamin als enige zoon. Jacob besloot Benjamin niet te sturen en het voedsel uit Egypte raakte op. Ook wij hebben geestelijk voedsel ontvangen. Door een besluit van ons kan het geestel[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#7: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]nnen ons regelmatig arm en ellendig voelen zowel lichamelijk als geestelijk. Wij proberen ons dan vaak groot te houden, maar David erkende dat hij in NOOD was. Vervolgens maakte hij God groot. Hij riep Hem aan als Jehova (de Ik ben, die Ik ben). Ook riep hij Hem aan als Elo?m (de almachtige God). Tenslotte riep Hij Hem aan als Adonai (de Heer). Dav[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#8: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]m beschrijft het geheim van een vreugdevol leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet in elke NOOD. Hij voedt ons uit Zijn Woord (de grazige weide). Hij geeft ons rust (rustige wateren), ook in onze ziel. Hij kan de trauma's in ons leven gebruiken om iets moois uit te werken. Hij wil ons leide[...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#9: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]n moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de NOODzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We hebben rust als we vol zijn van de Heilige Geest[...]"
Trefwoorden: Overgave


#10: "Oorlog, nood en beving. Vreze met God is beter."

Door broeder D. Steenhuis op 12 oktober 2009.
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Oorlog, NOOD


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Nood'.