#1: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]e onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van NOACH. 'U hebt het bevel bewaard om Mij te verwachten.' Onder de druk van de tijdsgeest is de diepe verwachting van de Here Jezus Christus vervlakt. Hij komt terug! De tijdsgeest kan alleen bestreden [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding


#2: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"[...]en te volgen. De Here Jezus Christus verlangt dat wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat NOACH de ark inging. De problemen groeien ons boven het hoofd en de normen worden aangepast. Mensen accepteren geen gezag meer, ook het gezag van God niet. We worden opgeroepen om ons niet te laten me[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#3: "Leven zoals God het bedoeld heeft"

Door broeder P. van der Lugt op 17 maart 2013.
Trefwoorden: NOACH, Drank, Sexualiteit


#4: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]evaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Mozes, zoals God NOACH redde. Mozes werd gevoed met de God van Abraham. Vervolgens werd hij opgevoed in de Egyptische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijk[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Noach'.