#1: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]den waarin ze woonden. We mogen bidden voor die over ons aangesteld zijn. In het oude testament waren de Isra?lieten in ballingschap gevoerd. In het NIEUWE TESTAMENT zijn de christenen verstrooid. Petrus wees deze christenen op de geweldige toekomst die ons te wachten staat. We weten waar we naar toe gaan. We zijn priesters en priesters hebben de [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#2: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"Tussen het oude en het NIEUWE TESTAMENT zitten 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wor[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#3: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"Het oude testament eindigt met de aankondiging van de komst van Elia. Het NIEUWE TESTAMENT begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de doper, die in de kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'.[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#4: "De bruid in het oude en nieuwe testament"

Door broeder D. Steenhuis op 14 mei 2012.
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Hooglied, NIEUWE TESTAMENT, Oude testament


#5: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...]en in de schepping. De leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het NIEUWE TESTAMENT, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het werk van Gods vingers. Hij is zo groot. Wij kunnen Hem met niemand vergelijken. Wij zijn een schepsel [...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Nieuwe testament'.