Preken over: "Nieuwe schepping"

"Voor Hem leven"
Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend water, Eersteling

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...] omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een Nieuwe schepping. Ons lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen moge[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...] geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de Nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart wo[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]t dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als Nieuwe scheppingen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]r naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een Nieuwe schepping. We leven niet om onze afkomst, maar om onze toekomst. Zending is een motief om te [...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]ij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een Nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een Nieuwe schepping na Zijn opstanding. D[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...] Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een Nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Chr[...]"

"Een nieuwe schepping in Christus"
Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]oofd kent: "Zo is dan wie in Christus is een Nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt [...]"

"Afscheid nemen van het oude"
Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010
Trefwoorden: Vlees, Zonden, Nieuwe schepping

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"Wij zijn een Nieuwe schepping, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in o[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]dam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een Nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om d[...]"