#1: "Voor Hem leven"

Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017.
Trefwoorden: NIEUWE SCHEPPING, Levend water, Eersteling


#2: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]tus. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een NIEUWE SCHEPPING. Ons lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mogen we ons leven, ons lichaam brengen bij de Here Jezus Christus om die dag welgevallig te leven voor [...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#3: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]r ons. De brief aan de Efeziers gaat over de gemeente. God heeft een apart plan met de gemeente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige mens ( de NIEUWE SCHEPPING) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. Als we liefde tekort komen, dan moeten we [...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#4: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]sumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor om de brief te beginnen met dankzegging, omdat hij de gemeenteleden zag als NIEUWE SCHEPPINGen. Wij hebben Gods genade ontvangen en door die genade is het oude leven voorbij en het nieuwe leven groeit in ons. Kiezen wij om te leven vanuit het nieuwe leven? Paulus verlangde om[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#5: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"In de eerste 39 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de tijd waarin Jesaja leefde en inde laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en Juda waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zic[...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, NIEUWE SCHEPPING


#6: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een NIEUWE SCHEPPING. We leven niet om onze afkomst, maar om onze toekomst. Zending is een motief om te leven. God heeft ons met Zich verzoend. Wij konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om [...]"
Trefwoorden: Zending


#7: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]ijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een NIEUWE SCHEPPING na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een NIEUWE SCHEPPING na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Christus is de Goede Herder. Als Samuel David moet zalven, dan zegt G[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#8: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]ogen gedenken dat we bevrijd zijn van de slavernij van de dood en van de zonde. Als we weten dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een NIEUWE SCHEPPING in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de [...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#9: "Een nieuwe schepping in Christus"

Door broeder J. Nugter op 22 mei 2011.
Trefwoorden: Fundament, Verzoening, Verlossing


#10: "Honderd procent voor Jezus leven"

Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011.

"[...]/2 n. En wel de meest ingrijpende. Het is het recept van een tekst die bijna iedereen uit z"n hoofd kent: "Zo is dan wie in Christus is een NIEUWE SCHEPPING. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. " Maar niemand lijkt het recept hiervoor te kennen. En dat recept staat twee verzen ervoor. Nooit wordt dat genoemd. Het [...]"
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof


#11: "Afscheid nemen van het oude"

Door broeder J. Brouwer op 29 augustus 2010.
Trefwoorden: Vlees, Zonden, NIEUWE SCHEPPING


#12: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"Wij zijn een NIEUWE SCHEPPING, maar toch zondigen wij. De Here Jezus heeft onze schuld op zich genomen. God ziet nu de gerechtigheid van Christus in ons. We hebben alles in Christus, maar de zonde leeft nog steeds in ons. Maar de Here Jezus heeft niet alleen onze schuld, maar ook onze zonden op Zich genomen. Wij houden nog zo vaak de zonden vast, m[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#13: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een NIEUWE SCHEPPING. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijsheid van God te beschrijven. [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


 

Gevonden:

Er zijn 13 preken gevonden over: 'Nieuwe schepping'.