#1: "Drinken van de Bron van Levend Water"

Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, NIEUW LEVEN, Bron van Jakob


#2: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]ie. De liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus gestorven, begraven en opgestaan. We hebben NIEUW LEVEN ontvangen in Hem om voor Hem te leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We kennen elkaar niet meer naar het vlees, ons aards verleden. We zijn een nieuwe schepping. We [...]"
Trefwoorden: Zending


#3: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]. We kunnen een bloem voor God worden als we bereid zijn om met Christus te sterven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en lichaam. We ontvangen NIEUW LEVEN, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat we mooi zijn, omdat Christus zichtbaar in ons is. We mogen Zijn geur verspreiden, maar alles wat niet deugt moet uit ons [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#4: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]r de vijand. Als bevrijden, wedergeborenen gingen ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een NIEUW LEVEN heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aanvaarden als Heere in je leven. Israel is helaas nog niet zover, maar gelovige die ziet op Hem, wel.

Tot slot: Neem het advies over en zeg[...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#5: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]j houden nog zo vaak de zonden vast, maar wij mogen de zonden los laten. De Here Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons NIEUW LEVEN geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn gere[...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#6: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in NIEUW LEVEN. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker, maar om de Heiland. Onze woorden schieten tekort om de wijshei[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#7: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...] hun behoud en voor hun terugkeer. De Here is onze gerechtigheid. Hij heeft ons gerechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te leven. Wij hebben NIEUW LEVEN ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons leven. [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Nieuw leven'.