#1: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...] de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het koninkrijk. David was de achtste zoon (een NIEUW BEGIN). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn opstanding. David was herder. De Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#2: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"[...]verwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een NIEUW BEGIN gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Christus. De Here Jezus Christus is Overwinnaar over de dood. Hij is in alles de eerste geworden. Hij i[...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#3: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]ende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een NIEUW BEGIN ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals het vo[...]"
Trefwoorden: Nicodemus, NIEUW BEGIN, Schuld


#4: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een NIEUW BEGIN. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van hoop. Hij hield vast aan Gods beloften zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts een persoon. Door Abram wilde God alle families van de aar[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#5: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"De tekenen van de tijd wijzen erop dat het niet beter wordt in dit jaar, maar wij mogen weten "tot hiertoe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het leven gaan. De levende relatie met God lijkt er niet te zijn. Samuel riep de Israelieten op [...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Nieuw begin'.