Preken over: "Nieuw begin"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]n het koninkrijk. David was de achtste zoon (een Nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]leven. Na de zondeval heeft God in Christus een Nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. Er is hoop door de opstanding van Jezus Chris[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een Nieuw begin ging maken. Zijn kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergebor[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"Na de zondeval en de zondvloed maakte God een Nieuw begin. God riep Abraham. Abraham werd de vader van alle gelovigen. Abraham werd een voorbeeld van [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering