#1: "Is er gevaar van dieven te duchten?"

Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, NEDERIG


#2: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...]r ook verlangen naar God. God vraagt ons hart aan Hem te geven. God wil vrede aan ons geven in ons hart. Salomo had een relatie met God. Hij had een NEDERIG hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wilde het hart van Salomo. Salomo echter liet het Woord van God los en liet zich door vreemde vrouwen [...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#3: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]id van God goed te doen. We mogen rijk zijn, maar hoe gaan weermee om? Zijn we nog steeds afhankelijk van God? De Heere vraagt ons om recht te doen enNEDERIG te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door Jezus Christus. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#4: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]uchtbare vrouw, begon God te werken door iets heiligs te verwekken. Zijn wij bereid om heilig, toegewijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van NEDERIGheid te kiezen? Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons hart. God wil met Zijn liefde in onze harten schijnen.[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#5: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"[...] Ook de duivel zal gebruik maken van een beeld met tekenen en wonderen. We kunnen onderscheid maken, omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en NEDERIG is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons denken vernieuwen door Zijn Geest en Zijn Woord. Hoe meer wij met de Here Jezus omgaan, hoe meer wij op Hem gaan lijken. [...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#6: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]achten zijn niet onze wegen en gedachten. De serafs hebben zes vleugels. Twee vleugels bedekken hun gezichten; zij zijn niet waardig de Here te zien; NEDERIGheid. Twee vleugels bedekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaan. Twee vleugels, waarmee ze vlogen, zijn een voortdurende proclamatie van Gods heerlijkheid. Als wi[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#7: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]n van een brief). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in NEDERIGheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van[...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Nederig'.