Preken over: "Nederig"

"Is er gevaar van dieven te duchten?"
Door broeder D. Steenhuis op 6 november 2017
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ehud, Moab, Nederig

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]art. Salomo had een relatie met God. Hij had een Nederig hart. Hij had een diep ontzag voor God. Hij had een afhankelijk en ontvankelijk hart. God wi[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"[...]k van God? De Heere vraagt ons om recht te doen enNederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door [...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]wijd aan god te leven? Zijn wij bereid de weg van Nederigheid te kiezen? Het gaat niet om het uiterlijk, maar het gaat om ons hart. God wil met Zijn [...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...], omdat we weten dat de Here Jezus zachtmoedig en Nederig is en de duivel beslist niet. God wil ons Zijn Geest geven en ons denken vernieuwen door Z[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]gezichten; zij zijn niet waardig de Here te zien; Nederigheid. Twee vleugels bedekken de voeten; een bede om bewaard te blijven op de wegen die ze gaa[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]e doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in Nederigheid luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moe[...]"