#1: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]m: vader van een menigte. God plantte iets van Zijn naam van Zichzelf in ( de naam van ) Abraham. Ook wij zijn deelgenoten geworden van de goddelijke NATUUR. Bij de zesde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de rechtvaardigen [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#2: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]omen en als wij tot geloof in de Here Jezus Christus komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke NATUUR geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat door de [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#3: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]chipbreuk heeft geleden. Het Woord van God (en niet onze ervaringen of ons gevoel) is de basis van ons geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft NATUURwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen NATUURwetten. Het geloof in Gods Woord is een keuze van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles be[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#4: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"[...]eer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here Jezus Christus. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote NATUURrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval zijn wij in de macht[...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#5: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan een persoon: de kamerling. God gebruikt bovenNATUURlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovenNATUURlijke element[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#6: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"[...]n zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de NATUUR, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang (Zijn heengaan) gemaakt, maar wij kunnen op zo'n moment in slaap vallen. De Here Jezus Christus wil Zichz[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#7: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...]. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus leren kennen. Het hart van onze oude NATUUR moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe NATUUR ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wedergeboorte is nodig. In Christus hebben wij alle ze[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#8: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"God gebruikt de NATUUR om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gras verdorren; hun schoonheid is tijdelijk. Daarom is het belangrijk om met God in het reine te komen voordat Christus terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft leven. God wil niet dat er ieman[...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#9: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]de baarmoeder van Sarai was afgestorven gaf God hen een zoon: God verbond Zich opnieuw aan Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. NATUURlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd Maria t[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#10: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"Op de eerste en laatste bladzijde van de Bijbel wordt er gesproken over bomen. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar Jezus Christus. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door g[...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, NATUUR


#11: "De vreugde in de Here"

Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010.

"[...] kwijt raken, maar de vreugde in de Here is onze toevlucht. De schepping spreekt van Gods grootheid en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn NATUUR mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lijkt alsof tussen de schepping en de toekomst er geen vreugde kan zijn, maar toch spreekt Gods Woord o[...]"
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping


#12: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]) waarin wij ons kunnen verblijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en NATUUR te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze Verlosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"
Trefwoorden: Verlosser


 

Gevonden:

Er zijn 12 preken gevonden over: 'Natuur'.