Preken over: "Natuur"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]k wij zijn deelgenoten geworden van de goddelijke Natuur. Bij de zesde belofte was er sprake van een maaltijd, een uitgebreid gesprek. Abraham pleitte[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke Natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam v[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]ns geloof. God heeft de wereld geschapen en heeft Natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen Natuurwetten.[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote Natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze werel[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]aan ??n persoon: de kamerling. God gebruikt bovenNatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van [...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]lte op de Sinai. Elia zag de kracht van God in de Natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus heeft een uitgang (Zijn[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]n Christus leren kennen. Het hart van onze oude Natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe nat[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"God gebruikt de Natuur om Zijn Woord uit te leggen. Wij worden vergeleken met bloemen en gras. Wij kunnen denken dat wij veel zijn, maar bloemen en gr[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]ftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat Maria ervoor[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]en Gods vreugde. Gods heeft alles gegeven om Zijn Natuur mooi te maken. Ook heeft God beloofd, dat we een vreugdevolle toekomst zullen hebben. Het lij[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]em wandelen. Hebben wij nog tijd om Gods Woord en Natuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit ben[...]"