Preken over: "Namen"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"De namen spreken van de Here"
Door broeder P. van der Lugt op 27 november 2016
Trefwoorden: De weg van de Here, David, Onderwijs

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]hristus was groot en straks zal Hij de Naam aller Namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk. Wat we hi[...]"

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]de Here Jezus als Hogepriester. De pilaren kregen Namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Zijn Woord. Go[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]rum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De Namen van Daniel en zijn drie vrienden verwijzen naar God, maar hun Namen werden vervangen door name[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]ren bittere vruchten wat terug te vinden is in de Namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen med[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...] aanroepen als onze Vader.<br/> 3. wij zijn erfgeNamen van God. De Erfgenaam is Christus Jezus. Wij mogen delen in Zijn erfenis.<br/><br/> Het derde[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...] om kind van God genoemd te worden. Wij zijn erfgeNamen met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor ons. Wij zijn rijk in Hem. [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"Lea gaf haar zonen bijzondere Namen. De Namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. R[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...] Christus voor God gerechtvaardigd. Wij zijn erfgeNamen van het eeuwig leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]n en profeteren tot uiting. Profeteren is spreken Namens God. Petrus gaf aan dat er een voorproefje gebeurde van de profetie van Joel. De beloften in [...]"