#1: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"Christus is ons voorbeeld. Willen wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in he[...]"
Trefwoorden: MORFEN (VERANDEREN IN), Volgen, Spiegel


 

Gevonden:

Er is 1 preek gevonden over: 'Morfen (veranderen in)'.