Preken over: "Moeite"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we Moeite hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaard[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"[...]r voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze Moeiten en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van strijd, zorgen, Moeite, etc. God zegt ook [...]"

"De antwoorden van God in moeite en verdriet"
Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013
Trefwoorden: Vragen aan God, Nood, Verdriet

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]ingen niet te vergeten. David was oud en had veel Moeite gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te [...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...] zichtbaar te laten zijn en dat ging zonder enige Moeite. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uitein[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]n zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn Moeite vergeten en Efraim; God heeft mij vruchtbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van zegen[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]an de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder Moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...] hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel Moeite, maar de goddelozen leken geen Moeite te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk n[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]eworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben Moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde ve[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]vige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent Moeite in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder d[...]"