#1: "Gebeden van Paulus"

Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015.

"[...]dan moeten we terug naar de bron van de liefde: God. God heeft alles, heel Zijn liefde gegeven. Dit betekent dat wij onze knieen moeten buigen als we MOEITE hebben om de ander lief te hebben. Als we vervuld zijn met Gods Geest (en Gods Woord aanvaarden), dan vertrouwen we op God. Door Gods Geest, door Zijn Woord gaan we anders denken: denken zoals [...]"
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld


#2: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...] liet Elia zien dat er nog zevenduizend Israelieten zijn God volgen. Ook zorgde God voor een opvolger voor Elia. Gods werk gaat door. God kent onze MOEITEn en zorgen. God dienen betekend een weg volgen van strijd, zorgen, MOEITE, etc. God zegt ook tot ons: "sta op en eet, blijf niet in je ellende hangen, maar doe een stap in geloof". We mogen God[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen


#3: "De antwoorden van God in moeite en verdriet"

Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013.
Trefwoorden: Vragen aan God, Nood, Verdriet


#4: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"David riep zichzelf op om geestelijk wakker te blijven en om Gods zegeningen niet te vergeten. David was oud en had veel MOEITE gekend in zijn leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon va[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#5: "Gods weg is de enige"

Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012.

"[...]et begin van het ontstaan van Israel als volk. Alles wat hierna gebeurt, is er opgericht om dit volk zichtbaar te laten zijn en dat ging zonder enige MOEITE. De Heere zou haar dwars door de 10 plagen van Egypte heen uitredden, bevrijden en hen uiteindelijk in de vrijheid gaan stellen. In de tien plagen laat Hij zien dat de afgoden van Egypte niets [...]"
Trefwoorden: Lam, Bloed


#6: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...]n ons herkennen in deze aspecten van het lijden. In de naamgeving van zijn zonen getuigde Jozef van zijn wandel met God: Manasse; God heeft al mijn MOEITE vergeten en Efraim; God heeft mij vruchtbaar doen worden. Jacob draaide de volgorde van zegeningen om: hij zette de vruchtbaarheid in de ellende voorop en daarna het vergeten van al de MOEITE. [...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, MOEITE


#7: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder MOEITE plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijz[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#8: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...]is voor hen, die een rein hart hebben. Het gaat God om ons hart. Als Asaf naar de wereld keek, begon hij te twijfelen aan Gods goedheid. Hij had veel MOEITE, maar de goddelozen leken geen MOEITE te hebben. De weg van de goddelozen gaat uiteindelijk neerwaarts. Trots, geweld en het streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun leven. Deze eigenscha[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


#9: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]en! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben MOEITE met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar een weg, het smalle pa[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#10: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"De Here Jezus deed de uitnodiging aan een groep gelovige Joden. Wanneer zijn we belast? Iedereen kent MOEITE in zijn leven. Een last in het leven belemmert het leven met God. Een last gaat veel verder dan MOEITE in het leven. Een last is niet zelf te dragen. Een last kan veroorzaakt worden door allerlei wetten, die het zicht op het behoud belemmere[...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Moeite'.