Preken over: "Messias"

"Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"
Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend water, Evangelie

"De Heilige van Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018
Trefwoorden: Israel, Messias, Koning

"Christus, Hoop van Israël en de volken"
Door broeder C. Stier op 28 mei 2017
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën

"[...]vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verlo[...]"

"Er zal een nieuwe dag aanbreken"
Door broeder T. Stier op 11 december 2016
Trefwoorden: Israel, Messias, Licht

"De menorah"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016
Trefwoorden: Messias, Gods heerlijkheid, Olielamp

"Jezus kwam voor Israel en de volken"
Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014
Trefwoorden: Herders, Geboren, Messias

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]en. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oud[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt[...]"

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...] kreeg de belofte dat zijn troon, de troon van de Messias zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle ge[...]"

"Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"
Door broeder C. Stier op 13 februari 2013
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, Messias

"Uw Koninkrijk kome - Deel 2"
Door broeder F. ter Velde op 1 oktober 2012
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Messias

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]lijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Chris[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...]r God. Toen David hoorde over de belofte van de Messias als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...] Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]tigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de Messias, maar niet een Messias die uit de hemel kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesyste[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...] testament staat in het teken van de komst van de Messias (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]e Jezus Christus loven. Lea mocht uiteindelijk de Messias voortbrengen. Tenslotte heeft Lea nog twee zonen ontvangen. De naam Ischaschar betekent 'l[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...] Uit de nakomelingen van Lea komt uiteindelijk de Messias voort. [...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de Messias. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voo[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De Messias zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met[...]"