#1: "Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"

Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018.
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend water, Evangelie


#2: "De Heilige van Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018.
Trefwoorden: Israel, MESSIAS, Koning


#3: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]e en de wederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De MESSIAS, Jezus Christus, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan ingrijpen en[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#4: "Er zal een nieuwe dag aanbreken"

Door broeder T. Stier op 11 december 2016.
Trefwoorden: Israel, MESSIAS, Licht


#5: "De menorah"

Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2016.
Trefwoorden: MESSIAS, Gods heerlijkheid, Olielamp


#6: "Jezus kwam voor Israel en de volken"

Door broeder F. ter Velde op 21 december 2014.
Trefwoorden: Herders, Geboren, MESSIAS


#7: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]n 400 jaar waarin geen profeet opstond. De godsdienst bestond in die tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de MESSIAS bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here Jezus Christus wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testament HEERE (met hoofdlett[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#8: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ere is genadig. Hij heeft 400 jaar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de MESSIAS. Verwachten wij de Here Jezus Christus? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#9: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...] had geleerd te wachten op de Heere. Het bekwamen was een grote weldaad van God in zijn leven. David kreeg de belofte dat zijn troon, de troon van de MESSIAS zal zijn. Welke weldaden heeft God in ons leven gedaan? Gods heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#10: "Israël en de Gemeente in perspectief - Deel 2"

Door broeder C. Stier op 13 februari 2013.
Uit de serie: "Israel en de Gemeente in heilshistorisch persp.".
Trefwoorden: Israel, Gemeente, MESSIAS


#11: "Uw Koninkrijk kome - Deel 2"

Door broeder F. ter Velde op 1 oktober 2012.
Uit de serie: "Uw Koninkrijk kome".
Trefwoorden: Koninkrijk van God, MESSIAS


#12: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"[...]et koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de MESSIAS lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipelen over het koninkrijk Gods. De vraag wannee[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#13: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"God kent ons bij onze naam. Wij zijn geen nummer voor God. Toen David hoorde over de belofte van de MESSIAS als een van zijn nakomelingen, wilde hij graag een huis voor God bouwen. Maar God bouwde een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geliefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon[...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#14: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]de straf van het oordeel in onze plaats. We mogen naar Israel kijken om te weten hoe het leven met Christus niet is. Zij hebben nog steeds niet hun MESSIAS aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#15: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]den de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun geloof. ( De Farizeeen verwachtten de MESSIAS, maar niet een MESSIAS die uit de hemel kwam). De Here leidt ons door zijn 'navigatiesysteem' (Zijn woord en Zijn Geest) tot Christus. De wijzen aanbaden het kind Jezus met woorden en dade[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#16: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"De bijbel staat vol van Hem, die komen zou, die gekomen is en die komen zal. Het oude testament staat in het teken van de komst van de MESSIAS (Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de MESSIAS zal overwinnen. Hij is Silo: de MESSIAS (Gen. 49:10), die recht heeft op het koningschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze pr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#17: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]e dat God het leven geeft. Als we gemeenschap met de Here Jezus Christus hebben, dan gaan wij de Here Jezus Christus loven. Lea mocht uiteindelijk de MESSIAS voortbrengen. Tenslotte heeft Lea nog twee zonen ontvangen. De naam Ischaschar betekent 'loon'. De Here Jezus is ons erfdeel, ons loon. De naam Zebulon betekent 'woning' . God wil uiteindeli[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#18: "De Heer ziet en hoort"

Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011.

"[...] geboorte van haar vierde zoon spreekt Lea niet meer over haar wensen, maar alleen nog over de Here. Uit de nakomelingen van Lea komt uiteindelijk de MESSIAS voort. [...]"
Trefwoorden: Horen


#19: "Zoekt de Here"

Door broeder B. van der Bosch op 26 december 2010.

"[...]n, maar Hij balsemt onze wonden. De Here heeft onze zonden op Zich genomen. Simeon had God gezocht en hij had het leven gevonden. Hij verwachtte de MESSIAS. Wij verwachten de tweede komst van de Here Jezus. Simeon had de belofte niet te sterven voordat hij de MESSIAS zou zien. Wij hopen niet te sterven voordat de bazuin zal klinken. We zien nie[...]"
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst


#20: "Het geluid van de Shofar"

Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010.

"[...]el beefde bij het geluid, maar het volk Israel zal Gods barmhartigheid ervaren als zij zich tot God zullen bekeren. Zij zullen de Here Jezus zien. De MESSIAS zal Zijn volk vergaderen bij het klinken van de Shofar. De stem van God wordt vergeleken met het geluid van de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert mensen en laat hen horen hoe groot G[...]"
Trefwoorden: Israel, MESSIAS, Verlossing


 

Gevonden:

Er zijn 20 preken gevonden over: 'Messias'.