Preken over: "Mens"

"De heerlijkheid van God / De laatste Adam"
Door broeder G. Vochteloo op 13 november 2022
Trefwoorden: Genesis, Zoon des Mensen, Laatste Adam

"De gezonde leer onderzoeken en onderwijzen"
Door broeder J. Nugter op 19 juni 2022
Trefwoorden: Gezonde leer, Evangelie, Plengoffer

"[...] en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de Mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.[...]"

"Gedragsverandering"
Door broeder B. Romijn op 15 mei 2022
Trefwoorden: Gedrag, Oude en nieuwe Mens, Gehoorzaamheid

"Het doel van de Zoon met de mensheid"
Door broeder S. van Groningen op 13 april 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden:

"De Middelaar tussen God en mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 23 januari 2022
Trefwoorden: Middelaar, Verzoening, Tabernakel

"Een hartelijk voornemen voor 2022"
Door broeder A. Haverkamp op 2 januari 2022
Trefwoorden: VoorneMens, Woord van God, Reinheid

"Hemelse mensen"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2021
Trefwoorden: Mens, Hemel, Opstanding

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]hapen en heeft toch aandacht voor elk individueel Mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram ke[...]"

"Daarom verliezen wij de moed niet"
Door broeder G. Vochteloo op 26 januari 2020
Trefwoorden: Aarde, Mens, Vernieuwd

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...] van God) wordt elke dag vernieuwd. De innerlijke Mens wordt gevormd door gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de lichte last van een ogenblik, [...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]an Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om Mensen te verlossen van hun zonden. De Mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"God heeft de aarde en de Mens geschapen om Zijn Zoon een bruid te bereiden. God en de Mens (Adam en Eva) waren in gesprek over Zijn Bruid; door de zon[...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]ere Jezus kwam naar deze wereld (climax), maar de Mensen hebben Hem gekruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zic[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]nadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle Mensen behouden worden. De Mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here Jezus Christus bad in[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...] te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke Mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here Jezus Christus had Zijn werk als Hogepriester g[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]rtrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer Mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar [...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...] Jezus Christus had Petrus geroepen om visser van Mensen te worden, maar nu riep de Here Jezus Christus Petrus op om herder van de schapen te worden. [...]"

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]ord van God naar het volk te brengen. We mogen de Mensen in onze omgeving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de Mensen. [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]engt van nature slechte dingen voort. Ook zijn er Mensen met een hart van goud. Ons hart kan God afwijzen, maar ook verlangen naar God. God vraagt ons[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]In Christus zijn wij allen besneden. Wij zijn als Mens in zijn geheel in Christus besneden (en niet maar een klein gedeelte van ons). Christus werd al[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]brengt. Israel heeft echter gezondigd. De Joodse Mensen zijn helaas vandaag de dag niet heiliger dan heidenen, maar God zal omwille van Zijn eigen he[...]"

"Het gaat niet om mensen maar om God"
Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016
Trefwoorden: Tempel, Uit liefde, Geven

"Wat is de mens"
Door broeder J. Nugter op 8 mei 2016
Trefwoorden: Scharlaken, Doorn, Kroon

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]e. De duivel probeert voortdurend zoveel mogelijk Mensen achter hem te krijgen. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geeste[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]t meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de Mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here Jezus Christus naar deze wereld om ons op te zoe[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]op aarde rondging en met Zijn handen heeft Hij de Mensen gezegend. Maar Zijn handen en voeten werden doorboord, Zijn rug werd gegeseld, Zijn baard wer[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]en. Op weg naar Jeruzalem waren er verschillende Mensen die Paulus wilde weerhouden om naar Jeruzalem te gaan: Mensen die beweerden een openbaring va[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]God stuurde Filipus, maar niet een engel. God wil Mensen gebruiken om het evangelie te verkondigen. Filipus begon het gesprek met de kamerling met een[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]eente. Hij geeft uit Zijn volheid om de inwendige Mens ( de nieuwe schepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft kracht uit genade. Hij wil in o[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]wel Jozef geen Bijbelstudies kon volgen of andere Mensen om zich heen had om zijn geloof op te bouwen, liet Jozef keer op keer zien (geworpen in de pu[...]"

"Wilde ezel"
Door broeder J. Heijdeman op 27 september 2015
Trefwoorden: Ezel, God dienen, Eerstgeboren

"[...]dezelfde steen. Een ezel is vaker slimmer dan een Mens. We kennen Gods Woord, maar wij hebben vaak allerlei redenen om niet te handelen naar Gods inzi[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...] God wat van God is". God heeft een beeld en de Mens is geschapen naar het beeld van God. De Mens heeft de fysieke en mentale kenmerken van God. Het[...]"

"Wekenfeest"
Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest

"[...] Op de pinksterdag was er sprake van twee groepen Mensen: joden en jodengenoten d.w.z. heidenen die het joodse geloof hadden aangenomen. Beide groepen[...]"

"Ons hart uitstorten"
Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015
Trefwoorden: Zelfmoord, Keuze, Vertrouwen

"Mensen voelen zich vaak heel eenzaam en niet begrepen. Om die reden plegen veel Mensen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelf[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]nder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van Mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van Mensen. De discipelen[...]"

"Voornemens"
Door broeder J. Lukasse op 18 januari 2015
Trefwoorden: VoorneMens, Trouw, Belofte

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]ver gaat onze liefde voor Israel en voor onze medeMens? Israel heeft acht voorrechten op de andere volken. God heeft Israel een bijzonder positie gege[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]it te laten afhangen van onze prestaties, van wat Mensen denken/zeggen over ons of van wat we bezitten. Hoe meer we groeien in intimiteit, hoe meer we[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]gheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de Mensen gekomen om hen te verlossen. <br/><br/> 1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]n de brief aan de Efeziers gaat over de inwendige Mens, dus niet over uiterlijke tekenen. Het gaat om het werk van God door Zijn Geest in de Mens, zod[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...]duwing van onze hemelvaart. Oorspronkelijk had de Mens een aardse opdracht en had hij gemeenschap met God. Door de zondeval kwam er een vloek op de aa[...]"

"En dan woont God bij de mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 5 mei 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Tabernakel, Acaciaboom, Eeuwigheid

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]eeft geen wonder nodig, erkent de feiten en maakt Mensen Godgericht. In geestelijke duisternis zie je niet je eigen zondigheid en verlorenheid. In het[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]eten het doen met het teken van Jona: de Zoon des Mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis v[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]oor de tijdsgeest staat evangelisatie onder druk. Mensen kunnen alleen behouden worden door de Naam van Jezus Christus. God is liefde, maar tolereert [...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...] de aanwezigheid van God in Jeruzalem en onder de Mensen. Schijnbaar had men veel eerbied voor de ark. De ark werd gezet op een nieuwe wagen. De ark d[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]) zichtbaar. De bedoeling van de schepping (en de Mensen) is de verheerlijking van Gods majesteit. De schepping is echter nog onderworpen aan de vruch[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]m Hem te eren. De psalm beschrijft vier groepen Mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de[...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]hapen en heeft toch aandacht voor elk individueel Mens. Abram had een ontmoeting met God en leerde Hem kennen; hij volgde God in vertrouwen. Abram ke[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op Mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wi[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"[...]en elke dag keuzes maken. In de wereld streven de Mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We moge[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]en te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt Mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede komst van Christus wordt direct na de aankondiging van de[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]n Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is imMens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zul[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]echtigheid. Hij is Opgang uit de hoogte en Hij is Mens op deze aarde geworden. God heeft Mozes, David, Johannes de doper en de Here Jezus Christus vo[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"God gebruikt Mensen waarvan wij het niet verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]int bij God en niet bij ons medelijden met de medeMens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]God is een spiegel. Het laat zien wat van de oude Mens is. De buik staat voor de oude Mens. Het zwaard is bitter voor de buik, voor onze oude Mens. De[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]r te verkondigen dat vanuit de hemel door God tot Mensen wordt gezegd. Hosea was de laatste profeet, die Israel opriep om zich te bekeren. Er was in d[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]e wortel van deze crisissen is de begeerte van de Mens. Begeerte verwoest de wereld. Door de ongehoorzaamheid van Achan kwamen ongeveer 36 Israeliete[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]reid om uit onze comfortzone te komen om onze medeMens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here J[...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...]omen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel Mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] Christus. De antichrist zal net als Absalom veel Mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en[...]"

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...] was er veel veranderd, maar de gedachten van de Mensen waren nog steeds hetzelfde. God gaf daarom een aantal instellingen door. De Mens is naar Gods[...]"

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]zijn van naturen zondaars en konden niet door een Mens gered worden. De Here Jezus Christus was bereid om Zijn bloed, Zijn leven te geven voor ons. Ee[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...] beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel Mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here Jezus Christus geopenb[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]ns gezegend met alle zegeningen in Christus. Veel Mensen zijn gefocust op aardse goederen en in hemelse zegeningen zijn ze niet geinteresseerd. Onze r[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]rt. De bijbel geeft verschillende voorbeelden van Mensen die lang moesten wachten op de verhoring van hun gebed: <br/> De liefde van God wil het bes[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...] De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de Mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde[...]"

"Vertrouwen op God"
Door broeder C. Stier op 24 juni 2012
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting

"[...] over zijn zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar [...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"God is een God van beloften. Als de Mens in zonde valt, komt God met een belofte. De Bijbel begint en eindigt met een belofte. De meest beloften zijn [...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...] de troon van God. En hij zit op de troon in veel Mensenlevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]angelie is een blijde boodschap, maar het is voor Mensen geen aantrekkelijke boodschap het evangelie confronteert ons met onze zonden. Velen ergeren z[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]ndgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een Mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van [...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]mte voor de liefde van God. God vernieuwd de oude Mens niet, maar houdt de oude Mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voord[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]taat uit teleurstelling (in familie, in God en in Mensen), onrecht, minderwaardigheid, eenzaamheid, twijfel, etc. wij kunnen ons herkennen in deze asp[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]m Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar Mensen die het in eigen kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tw[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...]en wordt Zeus aanbeden. Zeus is de vergoddelijkte Mens, wat sterk terug te zien is in het humanisme. Overal zien we afbeeldingen met Zeus en Europa op[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"De Mens is schuldig bij God. De Mens zelf kan de prijs niet betalen. Nicodemus ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here Jezus Christus spreken[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]. God treurt om de zonden. Het doel van God is om Mensen dichterbij Hem te brengen. Hij wil graag dat Hij zichtbaar wordt in ons leven. Hij wil dat wi[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de Mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens koning Salomo, ve[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...]n naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de Mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"De Mens was zeer goed geschapen, maar de Mens is in zonde gevallen. Toch zocht God de Mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkh[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]werd aangevuld door twee olijfbomen zonder dat er Mensenhanden nodig waren. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen kracht, niet in eigen wijshe[...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...] zal verhoogd worden&quot; en de problemen die de Mens heeft om zich te vernederen. Wanneer het woord &quot;Genade&quot; valt vertelt Jack dat hij dat[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We leven in een tijd waarin de Mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er Mensen, die allereerst[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"Veel Mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here Jezus Christus komt steeds dichterbij. Er is veel o[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]van de Here Jezus: Hij is de lang verwachte Zoon. Mensen reageren in verwondering of ongeloof op Zijn geboorte. God zal lachen om de ondergang van de [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]od verzoend, daarom kan de Here Jezus niet alleen Mens zijn, maar is Hij ook God. God is onvergelijkbaar. We kunnen Hem alleen bewonderen. De Here J[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel Mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen luisteren naar[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]oor onze eigen wil en niet door de wil van andere Mensen. Alleen Christus is de weg tot behoud. Buiten de Here Jezus is er geen verlossing. Alleen[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]maar ons hart blijft leeg. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het leven iets te maken, maar het leven gaat verder na de dood. Wij proberen te [...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...]de afgehouwen tronk (het koninkrijk van David, de Menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft [...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]el worden 3000 personen genoemd. Van ongeveer 100 Mensen weten wij hun begin en hun einde van het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het ein[...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...]elt God met alle volken. Vervolgens kiest God een Mens: Abram. Uit Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn liefde door het volk van Israel ui[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"Deze psalm beschrijft de Mens als koning van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profet[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]n de shofar. De shofar, de stem van God alarmeert Mensen en laat hen horen hoe groot Gods liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Go[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...]oveel verscheidenheid. Als God Zich openbaart aan Mensen, dan is er een ontzagwekkende heiligheid en vreze. Jesaja zag de Here op een hoge en verheven[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]nen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben[...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]rin God met Zijn volk tot Zijn doel zal komen. De Mensen zijn onrechtvaardiger en handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwe[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]od. De buik is in de Bijbel een beeld van de oude Mens. Het Woord van God is bitter voor de oude Mens; de oude Mens moet sterven, want wij zijn burger[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]Christus. Zijn wij met ontferming bewogen over de Mensen om ons heen? Alle (andere) eigenschappen hangen nauw met elkaar samen (geduld is het vermogen[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...] werd de Heilige Geest uitgestort. Er kwamen 3000 Mensen tot geloof; leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken [...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]ouwen op God kunnen we tot zegen zijn voor andere Mensen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abram. God leerde Abr[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]e week nadenken over hoe wij zijn omgegaan met de Mensen om ons heen. Zijn we hoogmoedig geweest? Laten we bereid zijn om elkaar in nederigheid te ver[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...]or Zijn zoon Jezus Christus. De Here Jezus zal de Mensen oordelen als Iemand die Zelf Mens is geweest. Hij zal daarom rechtvaardig oordelen. [...]"

"Tekenen van de Zoon des mensen"
Door broeder D. Steenhuis op 19 april 2010
Uit de serie: "Mattheus 24".
Trefwoorden: Zoon des Mensen, Tekenen

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]t uit de doden, maar hij was nog gebonden. Andere Mensen moesten hem helpen om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot levend geloof zijn gekome[...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"[...]egt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 Mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door Samaria heen, [...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"De Here kijkt met aandacht naar alle individuele Mensen op deze aarde. Hij kent al onze tranen. Ons verdriet mogen we in gebed brengen bij God. Hij wi[...]"