#1: "Een God van mede-lijden"

Door broeder T. Stier op 4 september 2016.
Trefwoorden: MEDELIJDEN, Engel, Horeb


#2: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"Wij zijn allen geroepen om getuigen te zijn, ieder op de plaats die God voor ons bestemd heeft. Zending begint bij God en niet bij ons MEDELIJDEN met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij hebben regelmatig een ontmoeting met God nodig om staande te blijven te midden van een wereld van tolerantie.[...]"
Trefwoorden: Zending


#3: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...] waren bittere vruchten wat terug te vinden is in de namen van de kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen MEDELIJDEN, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar toch de triompf van Gods genade: zes specifieke zegeningen in de toekomst. Genade: het tegenover[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#4: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]an God, maar in Psalm 77 blijkt dat zijn gedachten vol van twijfel waren. Hij probeerde zelf om van zijn gedachten verlost te worden. Hij was vol zelfMEDELIJDEN. Hij had een scheef beeld van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vijf vragen waarin hij zijn twijfels uitte. Heeft God mij aanvaard? Heeft God mij lief? Is God nog[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#5: "Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"

Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011.

"[...] is niet bekend wat de oplossing was van de problemen van Asaf. De psalm begint zeer ikgericht. In onze benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfMEDELIJDEN. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze[...]"
Trefwoorden: ZelfMEDELIJDEN, Benauwdheid, Er bovenuit getild


#6: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"In het begin van het leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (MEDELIJDEN). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteindelijk moest Mozes in zijn 'arkje' in de Nijl worden gezet. God leidde de situatie. Hij zorgde voor Moz[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Medelijden'.