#1: "God met en voor ons / Hij zal bij ons wonen"

Door broeder B. van der Bosch op 15 december 2019.
Trefwoorden: MARIA, Immanuel, Simeon


#2: "De overleggingen van Maria"

Door broeder J. Heijdeman op 8 september 2019.
Trefwoorden: MARIA, Hart


#3: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]stelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van MARIA kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij het bewegen van de schoof werd een nieuw spijsoffer gebracht met twee bro[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#4: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...]lisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). MARIA had genade gevonden in de ogen van God. MARIA hoefde niet bang te zijn voor de dood, voor God, etc. MARIA krijgt vrucht in haar leven door/van de Heilige Geest. MARIA geloofde de boodschap die [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#5: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]e tien en ??n zoon van de twee (Luk. 15). De waarde van ??n in de ogen van God is zeer groot. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in SaMARIA naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan ??n persoon: de kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorza[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#6: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...]an Zijn beloftes. Sarai werd de moeder van het volk Israel. Natuurlijk gezien was het opnieuw niet mogelijk dat een vrouw zwanger zou worden, omdat MARIA ervoor gekozen had geen gemeenschap te hebben met Jozef voor het trouwen. Door Gods ingrijpen werd MARIA toch zwanger. Zij gaf zich over aan de wil van God en de gevolgen van Zijn besluit te acc[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#7: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]wd tijdens koning Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel later zou MARIA de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here Jezus Christus heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#8: "Hemelvaart"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2010.

"[...] een pauze in de bediening van de Here Jezus op aarde. Na de opstanding is de Here Jezus al naar de Vader gegaan om Zich als een rein offer te tonen. MARIA mocht Hem daarom nog niet aanraken, maar later mocht Thomas Hem wel aanraken. De Here Jezus was al in de hemel en verscheen tot aan Hemelvaart regelmatig aan zijn discipelen. Hij zal weerkomen o[...]"
Trefwoorden: Hemel, Thomas, Jezus komt


#9: "De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"

Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010.

"[...]
Men zegt dat indertijd tussen de 250. 000 tot 300. 000 mensen in Jeruzalem waren gekomen om het Paasfeest te vieren Een Jood ging niet door SaMARIA heen, maar door het Overjordaanse en via Jericho (Palmstad) op naar de berg Sion.

In Mark 10 : 46 t/m 52 en Mark 11: 1 t/m 11 lezen we over de genezing van een blinde. In Luc 19: [...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen


#10: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...] Here Jezus vertelde vervolgens drie gelijkenissen over het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Filippus had een bediening in SaMARIA, midden in een opwekking. Door Gods Geest wordt Filippus weggestuurd naar een eenzame weg (weg van de bediening die hij had in SaMARIA). Ook wij moeten fijngevoelig zijn voor Gods Geest (om de e[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God


#11: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]ordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om ons bij de Vader te brengen. De Here zag de mensen in SaMARIA. Zij kwamen tot geloof door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde h[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Maria'.