Preken over: "Luisteren"

"Wie volgt op als leiding in de Gemeente?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 mei 2023
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Luisteren, Verlangen, Verspieder

"De Heere draagt ons"
Door broeder J. Nugter op 27 februari 2022
Trefwoorden: Afgoderij, Luisteren, Enige God

"Habakuk 2 - Hij luistert en leert"
Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Luisteren, Leren, Trouw

"Jona"
Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017
Trefwoorden: Jona, Luisteren, Bidden

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]ten van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan Luisteren naar God en het initiatief laten aan God centraal. God gebruikt ook natuurlijke elementen[...]"

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"[...]ngen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, Luisteren, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"

"Jezus leven en volgen"
Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015
Trefwoorden: Luisteren, Leven, Volgen

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]en. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren Luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]est leren om naar het Woord en de raad van God te Luisteren. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"We kunnen naar het Woord Luisteren, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen [...]"

"De Here zal erin voorzien"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2013
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, Luisteren

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]en ons als de minste op te stellen. We behoren te Luisteren naar de vermaning. God belooft nabij ons te zijn als we ons laten vermanen. [...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...]s perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. Luisteren we naar Hem? Christus is de bekwame Gids. Volgen we Hem? [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...] wil van God uit te voeren God roept ons op om te Luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, gelov[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]aar het Woord van God, de stem van de Herder gaan Luisteren. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te Luisteren naar Hem. Laten we v[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]ls Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te Luisteren naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten [...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]t Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te Luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord[...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...] Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet Luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverw[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...] heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te Luisteren, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd ver[...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen Luisteren naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, v[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]t dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid Luisteren naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de w[...]"