#1: "Habakuk 2 - Hij luistert en leert"

Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: LUISTEREN, Leren, Trouw


#2: "Jona"

Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017.
Trefwoorden: Jona, LUISTEREN, Bidden


#3: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...] God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open voor bovennatuurlijke elementen van God? Bij bovennatuurlijke elementen staan LUISTEREN naar God en het initiatief laten aan God centraal. God gebruikt ook natuurlijke elementen. God stuurde Filipus, maar niet een engel. God wil mensen gebruiken om het evangelie te verkondigen[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#4: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]as gekomen voor niet-joden. Het is een taak van de gemeente om zich te ontfermen over de vreemdelingen. We kunnen dit vormgeven door BLESS: Bidden, LUISTEREN, Eten, Steunen en Spreken over het evangelie. [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#5: "Jezus leven en volgen"

Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015.
Trefwoorden: LUISTEREN, Leven, Volgen


#6: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]en een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te leren LUISTEREN naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te leren wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te leren Jezus Christus te volgen en 4) door te leren vertrouwen op de Here Jezus Christus. [...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#7: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]uw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballingschap. Israel moest leren om naar het Woord en de raad van God te LUISTEREN. God zal Zijn volk weer bij elkaar brengen. De derde groep wijst naar het volk Israel in de periode waarin ze onzichtbaar in de wereld proberen te zijn. Israel moe st leren om niet te ver[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#8: "Alles verlaten om Jezus’ wil"

Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014.

"We kunnen naar het Woord LUISTEREN, maar het Woord niet gehoorzaam zijn. Als we Hem Here Here noemen, dan behoren we te doen wat Hij zegt. We kunnen de Here Jezus volgen, maar waar gaat het ons om? Zijn wij ware discipelen van Hem? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt G[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen


#9: "De Here zal erin voorzien"

Door broeder N. Groot op 23 juni 2013.
Trefwoorden: Vertrouwen, Redding, LUISTEREN


#10: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...]ij God nodig hebben. Als we vermaant worden, moeten we erkennen dat God anderen gebruikt. We behoren ons als de minste op te stellen. We behoren te LUISTEREN naar de vermaning. God belooft nabij ons te zijn als we ons laten vermanen. [...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#11: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]hten op de Here Jezus Christus. Hij is onze Gids. Hij ziet alles vanuit de hemel en vanuit een hemels perspectief. Christus is de getrouwe Getuige. LUISTEREN we naar Hem? Christus is de bekwame Gids. Volgen we Hem? [...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#12: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]rdt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te LUISTEREN naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, geloven. Geloven is 'amen' zeggen op wat God zegt. We moeten eerst geloven voordat we kunnen vertrouwen. [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#13: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...] steeds niet hun Messias aanvaard. Ondanks alle wonderen geloofden de Israelieten niet. Zij zullen naar het Woord van God, de stem van de Herder gaan LUISTEREN. Wij behoren ook de stem van onze Herder te herkennen en te LUISTEREN naar Hem. Laten we vertrouwen op Hem! Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegen in Hem. [...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#14: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"[...]niet, maar houdt de oude mens voor dood. Nu leeft Christus in ons. De antichrist zal zich voordoen als Christus. Wij kunnen onderscheid maken door te LUISTEREN naar de boodschap. Wij hebben Gods Geest ontvangen. Door Gods Geest wil God ons toerusten en onderwijzen. De vaders in het geloof kennen God zoals Hij is vanaf het begin (en niet alleen zo[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#15: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te LUISTEREN en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen leren, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, LUISTEREN, Israel


#16: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet LUISTEREN naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#17: "Wie de mens was en is"

Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011.

"[...]ocht God de mens op en toonde Zijn genade. De Here Jezus leefde in heerlijkheid, maar Hij verliet de heerlijkheid voor ons. God vraagt om naar Hem te LUISTEREN, maar de Here Jezus moest direct vluchten voor de mens toe Hij op aarde kwam. Hij werd veracht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader[...]"
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed


#18: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"Aan het begin van een nieuw jaar zijn er veel mensen, die voorspellen wat er dit jaar gaat gebeuren. Mensen worden bang, maar wij mogen LUISTEREN naar Gods Woord. Wij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#19: "De rust die alleen Jezus geven kan"

Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010.

"[...]ief). Als we verandering in ons leven willen, dan moeten we tot de Here Jezus gaan. Hoe doen we dat dan? God is soeverein. We moeten in nederigheid LUISTEREN naar wat God wil zeggen. We moeten de noodzaak zien om te veranderen en we moeten ook de wil hebben om te veranderen. Wat is rust voor de ziel? We ervaren rust na een periode van onrust. We [...]"
Trefwoorden: Overgave


 

Gevonden:

Er zijn 19 preken gevonden over: 'Luisteren'.