#1: "Gods garantie is de Here Jezus"

Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018.
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, LOSSER


#2: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]vleugels van Boaz. We mogen schuilen onder de vleugels van de Here Jezus Christus. In huis van God vinden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote LOSSER, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vinden rust in Christus Jezus. Wij zijn, toen we tot geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij l[...]"
Trefwoorden: LOSSER, Israƫl, Vleugels


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]dertierenheid. Micha maakte het aanstaande oordeel van God bekend vanwege de afgoderij. Hij gaf ook dat later de zegen zal komen: er komt een ware VerLOSSER. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de VerLOSSER worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden ve[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, VerLOSSER


#4: "De hemelen vertellen Gods eer"

Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015.
Trefwoorden: Hoogmoed, VerLOSSER, Hemel


#5: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"Het vijfde boek van de psalmen heeft overeenkomsten met het vijfde boek van Mozes; Deuteronomium. De psalm beschrijft in details Gods handelen met Zijn volk Israel. Wij worden opgeroepen om aandachtig Gods goedertierenheid op te nemen. Door ongehoorzaamheid kunnen wij in moeilijkheden komen, maar God is goedertieren. Spreken wij over Gods goedheid[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, VerLOSSER, Israel


#6: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]n de eerste komst aangekondigd. Het oude testament eindigt met de vloek. En het nieuwe testament begint met de oplossing: Christus is gekomen als VerLOSSER. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders en moeders moeten volharden om voorbede te doe[...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#7: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]xtra ervaring nodig waar Zacharia om vroeg. Johannes naam betekent 'de Here is genadig'. Elisabeth's naam betekent 'de eed van God'. God heeft een VerLOSSER gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'herinnerd door de Here'. God herinnert Zijn eed, Zijn verbonden. De Here is genadig. Hij heeft 400 jaa[...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#8: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"[...]is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here Jezus Christus als grote VerLOSSER. Het volk van Isra?l deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Isra?l in de verdrukking. Als de Isra?lieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal God d[...]"
Trefwoorden: VerLOSSER, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#9: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]tuur te bestuderen? God is in de eerste plaats een hulp in benauwdheden, maar ook een hulp uit benauwdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze VerLOSSER is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"
Trefwoorden: VerLOSSER


 

Gevonden:

Er zijn 9 preken gevonden over: 'Losser'.