Preken over: "Losser"

"Gods garantie is de Here Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 7 mei 2018
Uit de serie: "Gezegend met alle geestelijke zegen".
Trefwoorden: Ruth, Dankbaarheid, Losser

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]inden wij rust. De Here Jezus Christus, de grote Losser, is gekomen om ons toegang te geven tot de plaats van rust bij de Here Jezus Christus. Wij vi[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, VerLosser

"[...]dat later de zegen zal komen: er komt een ware VerLosser. Bethlehem was een kleine plaats, maar zou wel de geboorteplaats van de VerLosser worden. Go[...]"

"De hemelen vertellen Gods eer"
Door broeder P. van der Lugt op 26 juli 2015
Trefwoorden: Hoogmoed, VerLosser, Hemel

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, VerLosser, Israel

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]gint met de oplossing: Christus is gekomen als VerLosser. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de kinderen terug te brengen. Het hart van de Va[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...] naam betekent 'de eed van God'. God heeft een VerLosser gezonden om Zijn volk te bevrijden, zodat zij Hem kunnen dienen. Zacharia's naam betekent 'he[...]"

"De grote Richter"
Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013
Trefwoorden: VerLosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard

"[...]een beeld van de Here Jezus Christus als grote VerLosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de ver[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: VerLosser

"[...]wdheden. We mogen weten dat de Here Jezus onze VerLosser is. Hij is de Voleinder van ons geloof. [...]"