#1: "De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"

Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018.
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, LIJDENSWEG


#2: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"[...]Jezus Christus. Op het moment dat door de hogepriester de schoof van de eerstelingen werd bewogen, stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De LIJDENSWEG van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn leven gegeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer b[...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Lijdensweg'.