Preken over: "Lijden"

"Vreemdelingen en bijwoners"
Door broeder H. Frinsel op 14 april 2024
Trefwoorden: Hoop, Roeping, Lijden

"De moeilijkste vraag?"
Door broeder W. Evers op 12 november 2023
Trefwoorden: Lijden, Paulus, Vreugde in God

"De praktische oproep"
Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2023
Uit de serie: "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt".
Trefwoorden: Bekering, Lijden, Trouw

"Jozef in de put / U bent genoeg"
Door broeder J. Heijdeman op 14 mei 2023
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Overgave

"De kreupele genezen"
Door broeder A. van den Berk op 10 oktober 2021
Trefwoorden: Genezing, MedeLijden, Hulp

"Lofzang op Christus"
Door broeder J. Nugter op 21 maart 2021
Trefwoorden: Troon, Lijden, Verheerlijken

"Verblijd u altijd in de Heere"
Door broeder H. Huijzer op 23 juni 2019
Trefwoorden: Loofhuttenfeest, VerbLijden

"Laat uw hart niet in beroering raken..."
Door broeder N. Groot op 31 maart 2019
Trefwoorden: Lijden, Trooster, Taak

"Leven in gemeenschap"
Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018
Trefwoorden: Betrouwbaar, VerbLijden, Vrede

"De oplossing was er al voor de zonde is gedaan"
Door broeder G. Vochteloo op 22 april 2018
Trefwoorden: Lam, Grondlegging van de wereld, Lijdensweg

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]stus leeft, geven ons de kracht om te leven en te Lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verl[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]ezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het Lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de keuze om het Lijden te vermi[...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...] we moeten knielen voor Christus en onze zonden beLijden. Bekering betekent overgave en het breken met de huidige wereld. De vrouw uit Lukas 7 liet di[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"[...]vraagt ook van ons moed om Gods Woord hardop te beLijden. Ninevi? 1/2 zou veroverd worden door een groot leger. Ninevi? 1/2 zou vallen door hun onr[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]stond de Here Jezus Christus op als Eerteling. De Lijdensweg van de Here Jezus Christus begon toen Hij in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zi[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...]oor de Here Jezus Christus; wij ervaren soms meer Lijden in ons leven dan anderen. [...]"

"De Waarheid is een feit!"
Door broeder J. Brouwer op 16 april 2017
Trefwoorden: Waarheid, Opstanding, Hoop

"[...] delen:<br/> 1) Strijden om de waarheid<br/> 2) Lijden aan de waarheid<br/> 3) VerbLijden in de waarheid<br/> [...]"

"Het lijden van de Here Jezus"
Door broeder J. Nugter op 26 maart 2017
Trefwoorden: Aren plukken, Wet, Sabbat

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]n het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden beLijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de lo[...]"

"Een God van mede-lijden"
Door broeder T. Stier op 4 september 2016
Trefwoorden: MedeLijden, Engel, Horeb

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten beLijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste li[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]moedig te wandelen met God. Als wij onze zonden beLijden, dan werpt God onze zonden in de diepte van de zee. Wij leven in het laatst der dagen, maar w[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]rd werd uitgetrokken. Hoewel Hij van tevoren het Lijden kende, is Hij gekomen om de wil van de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geliefde Z[...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]eruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond Lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geven om in het Lijden staan[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het Lijden van deze tijd. De Here heeft alles in Zijn hand. Paulus koos ervoor om de sprekers die zijn l[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]et het volgen van de Here, was er geen sprake van Lijden. De Here Jezus Christus genas zijn schoonmoeder en vele anderen. In de brieven wordt een aant[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...] Ga naar iemand uit de gemeente om de zonden te beLijden aan God! [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"
Door broeder N. Groot op 22 februari 2015
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]Gods genade nodig. Bekeren betekent onze zonden beLijden en Gods genade (in alles) aanvaarden. (Waarom willen wij zo graag indruk maken met de allern[...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]ten zien wat in ons geestelijk leven mis is. Door Lijden mogen we de Here Jezus verheerlijken. We mogen Hem volgen. Hij is de leidsman en Voleinder. W[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]mogen zien. Vervolgens heeft Petrus veel over het Lijden geschreven in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid. De Here Jezus Christus wil Zijn he[...]"

"Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"
Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente

"[...]t het Oude Testament aan om te laten zien dat het Lijden, de opstanding, de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest is voorzegd. De hele toe[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]jn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het Lijden en sterven van Zijn Zoon Jezus Christus. God vraagt van ons om te erkennen dat Jezus Christus[...]"

"Een nieuwe start maken"
Door broeder A. van den Berk op 23 maart 2014
Trefwoorden: Optocht

"[...]een nieuwe wagen. De ark dreigde van de wagen te gLijden, maar Uzza hield de ark tegen. Zelfs het verzoendeksel kon Uzza niet redden: hij stierf. Davi[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]en nu in de verwachting van de verlossing van het Lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. H[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, beLijdenis van zonden is een onderdeel van de verlossing. De verlossing heeft als doel om God in vrij[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]eeft. Zending begint bij God en niet bij ons medeLijden met de medemens. God heeft de wereld lief. God zendt. God heeft Mozes en Jesaja gezonden. Wij[...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...] op een steenworp afstand. Op het moment van Zijn Lijden kunnen we in slaap vallen. De discipelen vielen in slaap op het moment dat de Here Jezus Chri[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"[...]ndig. We moeten onze zonden (in het oude leven) beLijden. God is rechtvaardig. Hij heeft onze zonden vergeven.[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medeLijden, God trekt zich terug, Lo-Ammi, niet mijn volk, allerlaatste waarschuwing. Tenslotte is daar [...]"

"Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"
Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus

"[...]dt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verbLijden. (Jesaja 62:5b)[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...]Zijn Zoon. De Here Jezus Christus heeft door zijn Lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet;[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"[...] gedachten verlost te worden. Hij was vol zelfmedeLijden. Hij had een scheef beeld van God en werd daarom niet blij als hij aan God dacht. Asaf had vi[...]"

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]it liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te Lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de gemeente. God en de Here Jezus Christus zijn bew[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]kt niet meer aan onze zonden als we onze zonden beLijden. We mogen met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Wij zijn van naturen zondaars en[...]"

"Verwachting"
Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God

"[...]. Volgens het profetisch woord moest de Messias Lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heef[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]et plan van God tegen te werken. Er is daarom een Lijdende kerk met prachtige, bloeiende bloemen voor God. We kunnen een bloem voor God worden als we [...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"In de Lijdensweek had de Here Jezus Christus oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn [...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]er, wonderdoener, maar Hij antwoordde dat Hij zou Lijden en sterven. Hij zou als Graankorrel sterven. Hij heeft zwaar geleden onder onze zonden. Hij h[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"Het onderwerp is het Lijden van een kind van God; om onze blik over het Lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het Lijden te begrijpen.[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]r de Here), mirre (aangename geur, relatie en het Lijden). Gods Positie Ster wijst ons op onze positie: zondig. Maar als we Hem aanbidden dan wijst [...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]e gemeente vol is. Israel moet nog wachten en nog Lijden. Daarom wordt de gemeente opgeroepen om te bidden voor de vrede van Israel. Binnenkort zal Go[...]"

"Het lijden en sterven van onze Here Jezus"
Door broeder B. van den Bosch op 17 april 2011
Trefwoorden: Lijden, Sterven, Jezus Christus

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]nden wij regelmatig schatten en mogen wij ons verbLijden. Het is niet mijn geloof in de echtheid van mijn geloof, waardoor ik behouden wordt, maar m[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: ZelfmedeLijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]benauwdheid zijn wij aanvankelijk vol met zelfmedeLijden. En als wij denken aan God, dan kreunen en zuchten wij nog meer. God geeft ons rust en vred[...]"

"De vreugde in de Here"
Door broeder J. Heijdeman op 31 oktober 2010
Trefwoorden: Omstandigheden, Vreugde, Schepping

"[...]s keek naar de vreugde, die op Hem wachtte na het Lijden. We kunnen kiezen om te vluchten in de vreugde in de Here of om in onze droefheid te blijven.[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...] mogen ook stilstaan bij onze verlossing, bij het Lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam w[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medeLijden). Door het geloof heeft zijn moeder Mozes verborgen, met gevaar voor het hele gezin. Uiteinde[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]stus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in Lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De bui[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"Het Lijden van de tegenwoordige tijd is het niet waard om vergeleken te worden met de heerlijkheid die wij zullen ontvangen. Wij Lijden door pijn, ver[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...](het profetische Woord) waarin wij ons kunnen verbLijden. We doen de Here en ons leven tekort als wij niet dagelijks met Hem wandelen. Hebben wij nog [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]toe heeft de Here ons geholpen". Wij kunnen dit beLijden als we een levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]n Mozes, de profeet. Hij is de Apostel van onze beLijdenis. Zijn getrouwheid is beproefd en volmaakt bevonden. Hij is onze volmaakte Profeet en Priest[...]"