#1: "De tabernakel"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2017.
Trefwoorden: Tabernakel, Ark, LIEFHEBBEN


#2: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]r dat wij eerlijk moeten zijn, onze zonden moeten belijden en dan is er ook vergeving. Het grote gebod is het gebod van de liefde: God en onze naaste LIEFHEBBEN (Mat. 22:35-40). Wij worden opgeroepen in Jezus te blijven oftewel, Jezus na te volgen en in Zijn voetsporen te treden. Eens zal de bazuin klinken en zal de Heer Jezus terugkomen. Dan zal d[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#3: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"[...]. Hij wil een persoonlijke relatie met ons hebben. Ik wil mijn leven volkomen aan Hem toevertrouwen. Het gaat niet meer om wat we doen maar of we Hem LIEFHEBBEN. [...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#4: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"[...]ilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvangen. God heeft Zijn Geest gegeven, zodat wij door Zijn Geest, Hem LIEFHEBBEN en Hem willen volgen. Wij zijn zeer rijk, omdat we Gods Geest hebben ontvangen. Petrus haalde in zijn toespraak voortdurend teksten uit het Oude Testament aan om te laten zien dat het lijd[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#5: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"Lucas schreef het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God LIEFHEBBEN). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#6: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]j zijn geheiligd door de Geest, die in ons woont. De offers bestaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons lichaam vormt een levend offer. Elkaar LIEFHEBBEN, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen van Gods genade (evangelisatie), dankzegging en lofprijzing zijn ook offers aan God. [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#7: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]isteren, dan zal het ons geestelijk goed gaan. Ook hier wordt de nadruk gelegd op horen, nauwlettend toezien op en het toepassen. Wij moeten de Heere LIEFHEBBEN met heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#8: "Bitterheid in ons leven"

Door broeder T. Stier op 16 januari 2011.

"[...] van Haman verhinderd werden, maar wel door NaziDuitsland zijn uitgevoerd. Er is nu veel verbittering bij de Joden. We mogen hen vertellen dat wij ze LIEFHEBBEN, omdat onze Heiland een Jood is. Ondanks verbittering in ons leven mogen wij eeuwig en voortdurend bij Hem zijn. Wij hebben door Zijn offer vrije toegang tot de Vader. God houdt ons hart va[...]"
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel


 

Gevonden:

Er zijn 8 preken gevonden over: 'Liefhebben'.