Preken over: "Liefde"

"Romeinen 8: het normale christenleven"
Door broeder J. Schep op 21 december 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: Christenleven, Wet, Liefde van God

"De liefde van God"
Door broeder A. Knoester op 10 juli 2022
Trefwoorden: Huwelijk, Hosea, Ontrouw

"[...]et huwelijk van Hosea als een afspiegeling van de Liefde van God"[...]"

"De liefde van Christus zichtbaar in ons?"
Door broeder H. Frinsel op 8 mei 2022
Trefwoorden: Liefde, Samaritanen, Geloof

"Wat de tijden betreft..."
Door broeder P. van der Lugt op 12 december 2021
Trefwoorden: Wederkomst, Geloof, Liefde

"Liefde"
Door broeder W. Evers op 6 juni 2021
Trefwoorden: Liefde, Leven, Vrede

"Leven in de verwachting van de komst van de Heere"
Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019
Trefwoorden: Verwachting, Bekering, Liefde

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, Wandelen

"Jezus volgen"
Door broeder B. van Twillert op 17 februari 2019
Trefwoorden: Liefde, Volgen, Aangename geur

"Van navolgers, voorbeelden worden"
Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geLiefde laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaa[...]"

"Een stukje hemel op aarde"
Door broeder W. Evers op 6 augustus 2017
Trefwoorden: Liefde, Hemel, Zegen

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]are wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God Liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here Jezus Christus, maar alleen ??n vrouw had Hem no[...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]e duisternis. We weten dan niet meer hoe groot de Liefde van God is. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn leven, maar we weten dat Jezus Chr[...]"

"Het geheimenis van Christus"
Door broeder B. van den Bosch op 2 oktober 2016
Trefwoorden: Wijsheid, Geheimenis, Liefde

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]ille tijd te houden voldoende te bidden etc. Gods Liefde is onvoorwaardelijk. In Christus zijn wij volmaakt. Er moet meer van Christus in ons zichtbaa[...]"

"Blijf in Gods Liefde"
Door broeder B. van Twillert op 21 augustus 2016
Trefwoorden: Schuld, Liefde, Vergeving

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"Johannes wordt wel de apostel van de Liefde genoemd. Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van[...]"

"Het gaat niet om mensen maar om God"
Door broeder J. Heijdeman op 26 juni 2016
Trefwoorden: Tempel, Uit Liefde, Geven

"Het Evangelie in het Evangelie"
Door broeder A. van den Berk op 13 maart 2016
Trefwoorden: Wedergeboorte, Liefde, Heilige Geest

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...] toe. Het gezag van de man is op basis van (Gods) Liefde de ander (levens)warmte te geven. God heeft orde, gezag gegeven in Zijn schepping, in alle re[...]"

"En de heerlijkheid van de Heere omscheen hen"
Door broeder A. Haverkamp op 27 december 2015
Trefwoorden: Heerlijkheid van de Heere, God is Liefde, Ook voor u

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]ns, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn Liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn [...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] de Vader te doen. God heeft het offer van Zijn geLiefde Zoon aanvaard. Door dit offer zijn wij geheiligd en volmaakt. Wij zijn geen slaven van de zon[...]"

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]ning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods Liefde. Als we Liefde tekort komen, dan moeten we terug naar de bron van de Liefde: God. God heeft a[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...] merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en Liefde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons[...]"

"Jahweh heeft lief gehad - Waarom dan?"
Door broeder D. Steenhuis op 5 oktober 2015
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Edom, Liefde, Esau

"Zoals een Vader Zijn kind draagt"
Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]rstellen. Petrus heb jij mij lief met opofferende Liefde, meer dan de anderen? Petrus, heb jij me lief met een opofferende Liefde? Petrus, heb je mij [...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]roeg Petrus driemaal maar steeds naar een mindere Liefde. Wie is Christus voor mij? Hij heeft mij volmaakt lief. Hij wil een persoonlijke relatie met[...]"

"Liefde voor Israel"
Door broeder A. Haverkamp op 5 oktober 2014
Trefwoorden: Israel, Liefde, Pijn

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]n is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze Liefde voor Isra?l en voor onze medemens? Isra?l heeft acht voorrechten op de andere volken. God hee[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...]s uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geLiefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien[...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"In de Here Jezus Christus komen Gods Liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen. <[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]n. De wereld is in grote nood: God kan Zijn grote Liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn Liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard.[...]"

"De tijdgeest"
Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014
Trefwoorden: Woord van God, Jezus Christus, Volharding

"[...]en worden door de Naam van Jezus Christus. God is Liefde, maar tolereert geen zonden net als in de dagen van Noach. 'U hebt het bevel bewaard om Mij t[...]"

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"Van nature hebben wij geen Liefde voor God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn Liefde. Hij heeft Zijn Liefde bevestigd in [...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]ns gericht. We zijn met Christus opgewekt door de Liefde van God. Gods genade is zo groot: Hij heeft dat laten zien in Zijn Woord en zal het laten zie[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]an Gods karakter (in de boodschap van Hosea). In Liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]lijk, maar het gaat om ons hart. God wil met Zijn Liefde in onze harten schijnen.[...]"

"Wat is liefde"
Door broeder J. Spijkstra op 10 november 2013
Trefwoorden: Liefde, Waarheid, Eeuwig

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]jven te midden van een wereld van tolerantie. De Liefde van God is in ons hart uitgestort om betrokken te zijn in de zending. Wij zijn in Christus ge[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"Gods Liefde is vol heiligheid en Gods heiligheid is vol Liefde. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een op[...]"

"David als beeld van de Here Jezus Christus"
Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013
Trefwoorden: Samuel, David, Saul

"[...]p van Here Jezus Christus zei God: "Dit is Mijn geLiefde Zoon". David ging op weg naar de troon gezeten op een ezel (met een geitenbok, brood en wijn[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]gd.<br/> 3. er is geen scheiding mogelijk van de Liefde van Christus. Niet en niemand kan ons scheiden van de Liefde van God in Christus Jezus.<br/><[...]"

"De vreugde die voor God's aangezicht is"
Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013
Trefwoorden: Vreugde, Bekering

"[...] Hij kan ons voortdurend wijzen op Zijn genade en Liefde.[...]"

"Met hoofd en hart trouw blijven aan God"
Door broeder C. Stier op 11 november 2012
Trefwoorden: Trouw, Liefde, Wereldgezindheid

"Broeders en zusters"
Door broeder J. Nugter op 23 september 2012
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid

"[...]r de gemeente. Hij gaf zijn bediening niet op uit Liefde voor zijn Heiland. Hij was bereid om te lijden. Hij was strijdbaar, maar ook bewogen met de g[...]"

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]t ons ook op Zijn hart: volkomen toegewijd en vol Liefde. Hij brengt ons bij God. Wij zijn vrijgekocht door het bloed van de Here Jezus Christus. Doo[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]wachten op de verhoring van hun gebed: <br/> De Liefde van God wil het beste voor u. <br/> De wijsheid van God weet wat het beste voor u is. <br/>[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze Liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen God. De wereld wil zich niet onderwerpen aan Gods W[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]tsregisters). Het einddoel van de vermaning is de Liefde. We moeten leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet all[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]ofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een Liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet me[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...]alving tot koning. Toch kon David spreken over de Liefde van God. Stralen wij Gods Liefde uit? Weten onze kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen [...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: GeLiefde, Knecht, Pasen

"[...]een 'huis' voor David. Davids naam betekent 'de geLiefde'. In het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geLiefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoo[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]en om Zijn leven te geven voor Zijn schapen. Zijn Liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaapskooi te roepen (Joh. 10). De Here Jezu[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...] weg ten leven en niets kan mij scheiden van Zijn Liefde. [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...] Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de Liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat w[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...] die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De Liefde is uit God (en niet uit de apostel der Liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als ve[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...] kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn Liefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woo[...]"

"Onze positie in Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011
Trefwoorden: Positie, Christus

"[...]iet ons volmaakt in Christus. Wij mogen door Gods Liefde Christus zien in elkaar. Door de gemeente wil God zijn grote genade tonen tot lof van Gods ge[...]"

"Gods liefde"
Door broeder C.W. Buizert op 4 september 2011
Trefwoorden: Liefde, Onvoorwaardelijke Liefde, Tuchtiging

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]atig af of God ons liefheeft. Wij denken dat Gods Liefde voorwaardelijk is, maar God heeft zijn Liefde onvoorwaardelijk getoond door Zijn Zoon voor on[...]"

"Gods liefde voor Israel"
Door broeder P. van der Lugt op 5 juni 2011
Trefwoorden: Huwelijk, Tabernakel, Israel

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]g gekregen, we zijn erdoor verzoend met God, Gods Liefde werd erdoor geopenbaard, herstel is mogelijk geworden, verlossing is binnen bereik gekomen, d[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]proefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende Liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn en voor de eeuwigheid. Wi[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]ppel en wij mogen ook Gods oogappel zijn: meest geLiefde personen. Durven wij te aanvaarden dat wij de meest geLiefde personen zijn door Zijn genade? [...]"

"De onthulling: het geheimenis van de gemeente"
Door broeder H. Huijzer op 10 oktober 2010
Trefwoorden: Geheimenis, Israel, Gemeente

"[...] Abram komt het Joodse volk voort. Hij toont Zijn Liefde door het volk van Israel uit Egypte te leiden. Er bestond een grote afstand tussen de Joden e[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]ing, bij het lijden van de Here Jezus. God is een Liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar ??n Naam waardoor wij behouden kunnen worden; d[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"[...]en drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (Liefde), zijn zus (Liefde) en de dochter van Farao (medelijden). Door het geloof heeft zijn moeder M[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]alarmeert mensen en laat hen horen hoe groot Gods Liefde is en laat hen weten dat God eenmaal zal oordelen. Gods stem klinkt ook tot ons hart. Er is a[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]kt vat te krijgen op veel broeders en zusters. De Liefde verkilt. Mensen maken zichzelf God en claimen van God genezing e. d. Er is maar ??n weg, het [...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]t er in de wereld gebeurd. God zwijgt nog in Zijn Liefde, maar binnenkort zal Hij spreken. De wereld keert zich steeds meer tegen Israel, maar de Koni[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geLiefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet alti[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]ge Geest der belofte. Door de Heilige Geest is de Liefde van God in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getui[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...] zonder te zien. Geloof en hoop zijn gebaseerd op Liefde. God riep Abram. God begon opnieuw met slechts ??n persoon. Door Abram wilde God alle familie[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]de en trouw, en op basis van de ervaring van Gods Liefde in ons leven. God kent ons diepste wezen, onze ziel. Hij wil ons bemoedigen in onze ziel. V[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"De Liefdesuiting van de Here Jezus is door woorden en daden. Bij deze maaltijd was er geen slaaf aanwezig. Opmerkelijk. De discipelen stonden niet[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] is de Heilige. Hij is rechtvaardig, maar ook vol Liefde. Heiligheid brengt de eigenschappen: rechtvaardigheid en Liefde, bij elkaar. God veroordeelt [...]"