Preken over: "Licht"

"De derde dag"
Door broeder G. Vochteloo op 7 april 2024
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Opstanding

"Donker, Licht, Vergezicht"
Door broeder N. van de Berg op 17 maart 2024
Trefwoorden: Rembrandt, Donker, Licht

"Een ding mag je zeker weten"
Door broeder D. Steenhuis op 2 mei 2022
Uit de serie: "De Spruit van JAHWEH".
Trefwoorden: Blind, Licht, Stof

"Zicht op de Heere Jezus"
Door broeder T. van Ommen op 4 juli 2021
Trefwoorden: Erfgenaam, Licht der wereld, Genadetijd

"Een groot Licht"
Door broeder P. van der Lugt op 3 januari 2021
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Zoon

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, Wandelen

"De Zon der gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 23 december 2018
Trefwoorden: Licht, Duisternis, Vrijheid

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het Licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 3"
Door broeder B. van Twillert op 14 maart 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het Licht van de bijbel".
Trefwoorden: Hoogmoed, Babel, Oordeel

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 2"
Door broeder B. van Twillert op 14 februari 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het Licht van de bijbel".
Trefwoorden: Aanbidding, Beeld, Religie

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]oor gebed en het Woord van God. Wij ervaren nu de Lichte last van een ogenblik, maar we verwachten een eeuwig gewicht van heerlijkheid. We zien niet o[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]jn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het Licht van Gods koninkrijk. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jez[...]"

"Er zal een nieuwe dag aanbreken"
Door broeder T. Stier op 11 december 2016
Trefwoorden: Israel, Messias, Licht

"Schijnen als lichtende sterren"
Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016
Trefwoorden: Heilig, Licht, Kruis

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]igt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het Licht wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here Jezus Christus reinigt o[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]f Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het Licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen zijn, maar dat wij eerlijk moeten zijn,[...]"

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...] is een geestelijke strijd gaande. God heeft het Licht geschapen om te heersen. God heeft koningen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen.[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...] in verootmoediging. David bad tot zijn God om verLichting van zijn ogen, omdat de vijand niet zou juichen wanneer David wankelde. Wij hebben de geest[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]evangelie en door het uitleven van het evangelie (Licht zijn in deze wereld). Wij zijn het Licht van de wereld. Wij en ook de wereld ervaren dat niet[...]"

"De Geestelijke wapenuitrusting"
Door broeder T. Stier op 11 mei 2014
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof

"[...]s. Wij zijn overgezet naar het koninkrijk van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid doo[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here Jezus Christus is het Licht (er staat niet dat Hij Licht geeft). In de eerste tekst[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]es is in Hem! De kennis, de heerlijkheid en de verLichting. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]ie dingen, maar Hij is altijd bij ons. Hij is het Licht in ons leven. [...]"

"Licht"
Door broeder A. van Wijngaarden op 25 december 2013
Trefwoorden: Kerst, Licht, Duisternis

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...] zijn gestapt naar de redding, de vrijheid en het Licht, zo mogen wij de Here Jezus Christus aannemen. Paulus waarschuwt ons voor allerlei filosofie?[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]is. Maar God heeft een tunnel gemaakt en laat het Licht in ons leven stromen: Zijn Zoon. God verlangt dat wij drinken van het levend water, de Here Je[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]id resulteert in "wee mij" en geen extase. In het Licht van Gods heiligheid zien we onze verdorvenheid: we zondigen met onze tong al zo regelmatig. We[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...]ze plaats wordt bereid, eeuwig leven werd aan het Licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er ?? 1/2 ?? 1/2 n. En wel de [...]"

"De Drie-eenheid"
Door broeder J. Lukasse op 30 januari 2011
Trefwoorden: Vader, Zoon, Heilige Geest

"[...]ns. Verder heeft de Heilige Geest ons verstand verLicht. Wij zijn gerechtvaardigd: wij zijn 30 volmaakt in Gods ogen. We hebben het objectieve getuig[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]kent om Gods oogappel te zijn. Door Israel is het Licht van God tot ons gekomen. Ondanks de ontrouw van Israel bleef God getrouw en heeft Israel niet [...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"Wij hebben verLichte ogen van het hart gekregen om God te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuw[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]n. Door het Woord van God krijgen wij inzicht, verLichte ogen van het hart. Simson verscheurde de leeuw. De leeuw is een beeld van Christus. Zijn koms[...]"

"Het Woord van God"
Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht

"[...] Here Jezus is de Waarheid. God zal alles aan het Licht brengen als Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. Go[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...]genover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verpLicht onderdeel van ons leven of een onderdeel van onze relatie met God? Geloven we nog wat wij bidd[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]e Geest niet aanbeden. De Heilige Geest werpt het Licht op God, daarom mogen ook wij God verheerlijken in ons leven. [...]"