Preken over: "Lichaam"

"De Heere Jezus: de Bruidegom"
Door broeder D. Steenhuis op 3 mei 2021
Trefwoorden: Bruidegom, Lichaam van Christus

"Paulus over de Gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 2 december 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van Christus, Bruid van Christus

"Wat doet de Gemeente daar?"
Door broeder D. Steenhuis op 1 april 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Vaderhuis, Gouden stad

"Het Geheimenis"
Door broeder D. van Wijck op 3 maart 2019
Trefwoorden: Israel, Volken, Lichaam van Christus

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]eze wereld. In Christus zijn wij heel anders. Ons Lichaam is de tent waarin wij nu nog wonen. Het zal heel bijzonder zijn als wij met onze woning uit [...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]edoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het Lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here Jezus Christus. Op het moment dat[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...] vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar Lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven.[...]"

"De organisatie van de gemeente"
Door broeder D. Steenhuis op 3 april 2017
Uit de serie: "Wat gebeurt er met de kerk?".
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Huis van God, Kudde

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]en. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons Lichaam is niet veranderd, maar dit is een geloofswaardheid. Elke morgen mogen we ons leven, ons li[...]"

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]n in Christus opgewekt worden in een verheerlijkt Lichaam; de dan nog levende gelovigen veranderd worden met ook een verheerlijkt Lichaam en beide gro[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...] om ons te redden van de zonde. God heeft Hem een Lichaam bereid. Hij heeft woorden van vrede en genade gesproken toe Hij op aarde rondging en met Zij[...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]istus te leren kennen en wat Zijn doel is met het Lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te kijken dan het lijden van deze tijd. De[...]"

"Naar Gods beeld"
Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis

"[...]len het beeld van Here Jezus Christus dragen. Ons Lichaam zal gelijkvormig worden aan het Lichaam van de Here Jezus Christus. Nu al is de Here Jezus C[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...] zuchten we nog. We zijn nog niet verlost van ons Lichaam. Ons zuchten zal veranderen in gejuich. De Heilige Geest zucht ook. Als wij niet kunnen bid[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]ekerheid zijn! Opstanding heeft te maken met het Lichaam. Opwekking heeft een geestelijke betekenis; we zijn opgewekt uit de dood, maar we zijn nog n[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]g zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is ons Lichaam een tempel van God. Nehemia moest de tempel reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheili[...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]et verwachten. God kan iedereen gebruiken in Zijn Lichaam (de gemeente) tot eer van Zijn naam. Na negen maanden zwijgen en na de geboorte van zijn zo[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons Lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze [...]"

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"[...]bben we een ander hart nodig. Ons oude, vernederd Lichaam zal worden afgelegd als we opgenomen worden in het Vaderhuis. David bad niet alleen voor zi[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]g. We kunnen verslaafd zijn aan voedsel, maar ons Lichaam is voor de Here en de Here voor het Lichaam. Onze lichamen zijn leden van het Lichaam van Ch[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...]zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons Lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van Jezus Christus. To[...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]erven. Gods Geest reinigt ons naar geest, ziel en Lichaam. We ontvangen nieuw leven, opdat we bloemen mogen zijn van onvergankelijk zaad. God zegt dat[...]"

"Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"
Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids

"[...] bron, het eerste beginsel en de gemeente is Zijn Lichaam. Het hoofd geeft sturing aan het Lichaam en het Lichaam volgt gewoon de sturing van het hoof[...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]orene uit de dood. Hij is de Eerste met een nieuw Lichaam. Wij zullen ook het nieuwe leven en een nieuw Lichaam ontvangen (nu hebben we er al deel a[...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...]estaan uit de vrucht van de Geest. Ons leven, ons Lichaam vormt een levend offer. Elkaar liefhebben, goed doen voor elkaar zijn offers. Het vertellen [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]uis wonen verlost van ons 'eigen ik' en ons aards Lichaam. In het Vaderhuis ligt veel meer klaar dan een gouden medaille. Is ons voornemen te volhar[...]"

"De heerlijkheid van Christus"
Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie

"[...]oordelijkheid over een beperkt gebied en over ons Lichaam. Wij hebben geen verantwoording over de gehele aarde, want dan wordt onze aandacht afgetrokk[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]en. We zullen delen in Zijn heerlijkheid naar het Lichaam als de Here Jezus verschijnt in heerlijkheid en niet eerder. Wij geloven dat God soeverein i[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]en. Wij komen dan dicht bij het hart van God. Ons Lichaam wordt dan gezaaid, totdat wij een nieuw Lichaam ontvangen als de Here Jezus ons zal halen om[...]"