Preken over: "Levi"

"Mozes zegent de stam van Levi"
Door broeder D. Steenhuis op 29 augustus 2021
Trefwoorden: Levi, Zegen, Gunsteling

"De Joodse Man"
Door broeder D. Steenhuis op 28 februari 2021
Uit de serie: "De Schriften zijn het die van Mij getuigen".
Trefwoorden: Jozef, Mozes, Levi

"Zacharia - Gods Koningschap - Deel 1"
Door broeder J. Brouwer op 22 november 2020
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Zacharia, OpLeving, Troost

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]rael moest hun plaats nemen in een vijandige samenLeving. Wij zelf mogen ons niet wereldvreemd gedragen. Israel moest vrede zoeken voor hun woonplaats[...]"

"Jahweh geeft zuiver onderwijs"
Door broeder D. Steenhuis op 4 januari 2016
Uit de serie: "De profeet Maleachi".
Trefwoorden: Priester, Onderwijs, Levieten

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]euraanslagen in Europa komt er angst in onze samenLeving. Hoe gaan we om met die angst? We hebben het profetisch Woord! We zien dat de weg wordt berei[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: BeLeving, Lichaam, Tempel

"[...]oord van God is niet alleen kennis, maar ook de beLeving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zi[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]elf worden aangedaan. De betekenis van naam van Levi heeft te maken met 'hechten'. De Heere wilt aan ons hechten. We mogen onze smarten bij de Heere[...]"

"De Heer ziet en hoort"
Door broeder P. van der Lugt op 21 augustus 2011
Trefwoorden: Horen

"[...]zien en horen dat Israel in Egypte werd verdrukt. Levi werd de stam van de Levieten en priesters, die in de tempel zouden dienen. Zij hadden geen erfd[...]"