Preken over: "Leven"

"Abram: voorbeeld, voorvechter, voorbidder"
Door broeder N. Groot op 23 juni 2024
Trefwoorden: Leven voor God, Abram, Voorbede

"Het jonge leven van de Heere Jezus"
Door broeder G. Vochteloo op 18 februari 2024
Trefwoorden: Tempel, Moederschoot, Troost

"Het leven van Jakob"
Door broeder C. Stier op 5 november 2023
Trefwoorden: Geloof, Gebed, Verzoening

"Een levende verwachting"
Door broeder H. Schouten op 16 juli 2023
Trefwoorden: Voorbereiding, Opname, Opzien

"Habakuks lofzang en aanbidding"
Door broeder J. Nugter op 31 mei 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof Leven".
Trefwoorden: Habakuk, Gebed, Vreugde

"De Heilige Geest in ons leven"
Door broeder J. Nugter op 28 mei 2023
Trefwoorden: Heilige Geest, Zenden, Vervulling

"Habakuks gebed"
Door broeder J. Nugter op 19 april 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof Leven".
Trefwoorden: Onrecht, Onmatigheid, Ongeloof

"Habakuks tweede gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 22 maart 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof Leven".
Trefwoorden: Habakuk, Hoogmoed, Rechtvaardiging

"Wijsheid in het Woord van de Levende God"
Door broeder P. van der Lugt op 12 maart 2023
Trefwoorden: Tempel, Wijsheid, Woord van God

"Habakuks eerste gesprek met God"
Door broeder J. Nugter op 15 februari 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof Leven".
Trefwoorden: Habakuk

"Leven door geloof - Introductie en overzicht"
Door broeder J. Nugter op 18 januari 2023
Uit de serie: "De rechtvaardige zal door zijn geloof Leven".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Geloof

"Romeinen 8: het normale christenleven"
Door broeder J. Schep op 21 december 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: ChristenLeven, Wet, Liefde van God

"Het leven in de gemeente"
Door broeder J. Schep op 16 oktober 2022
Trefwoorden: Broeders, Zusters, Gemeente

"Standvastig geloofsleven"
Door broeder B. van den Bosch op 14 augustus 2022
Trefwoorden: Standvastigheid, GeloofsLeven, Volharding

"Leven in verwachting"
Door broeder S. van Groningen op 18 mei 2022
Uit de serie: "De Hebreeen-brief".
Trefwoorden: Verwachting, Hogepriester, Geloof

"Dood en leven in de bovenzaal/-kamer"
Door broeder G. Vochteloo op 10 april 2022
Trefwoorden: Gehazi, Elisa, Bovenzaal

"Leven onder de zon"
Door broeder B. van Twillert op 24 november 2021
Uit de serie: "Van schepping tot herschepping".
Trefwoorden: Zon, Leven, Schepping

"Vruchtdragen"
Door broeder B. van Twillert op 20 oktober 2021
Uit de serie: "Van schepping tot herschepping".
Trefwoorden: Schepping, Vrucht, Leven

"De Heere dienen"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2021
Trefwoorden: Dienen, Leven voor God, Gehoorzaamheid

"Liefde"
Door broeder W. Evers op 6 juni 2021
Trefwoorden: Liefde, Leven, Vrede

"Wat betekent Hemelvaart voor u?"
Door broeder B. van den Bosch op 13 mei 2021
Trefwoorden: Heilig Leven, Heerlijkheid, Hemel

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit geloof, Vlees

"Leven uit verwachting"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2020
Trefwoorden: Hoop, Verwachting, Toekomst

"Titus 2: De zaligmakende genade van God"
Door broeder C. van Aalsburg op 4 oktober 2020
Trefwoorden: Heilig Leven, Genade, Zalige hoop

"Hinken op twee gedachten"
Door broeder T. van Ommen op 21 juni 2020
Trefwoorden: Levende God, Afgod

"Een Levende hoop in ellende, ziekte en dood"
Door broeder P. van der Lugt op 19 april 2020
Trefwoorden: Bethanie, Lazarus, Opstanding

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 15 maart 2020
Trefwoorden:

"[...]len gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons Leven. Hagar kon zich vernederen omdat ze God ontmoet had en God met haar meeging. Hagar had een on[...]"

"Levend geloof"
Door broeder J. Lukasse op 2 februari 2020
Trefwoorden: Standvastigheid, UitLeven, Roeping

"Blij en eensgezind leven voor de Heere"
Door broeder J. Nugter op 8 december 2019
Trefwoorden: Evangelie, Blijdschap, Eensgezind

"Leven in de verwachting van de komst van de Heere"
Door broeder B. van Twillert op 1 december 2019
Trefwoorden: Verwachting, Bekering, Liefde

"De eerste jaren uit het leven van Jakob"
Door broeder J.H. Meinema op 17 november 2019
Trefwoorden: Liegen, Bedriegen, Gevolgen

"Johannes de Doper over de Heere Jezus"
Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2019
Uit de serie: "Profetie".
Trefwoorden: Johannes de Doper, Profetie, Boom des Levens

"De God Die antwoordt met vuur en regen"
Door broeder B. van Twillert op 15 mei 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Eindtijd, Antwoorden, Elia

"Op weg naar herstel"
Door broeder B. van Twillert op 17 april 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Herstel, Eindtijd

"Het leven van Job"
Door broeder B. van Twillert op 17 maart 2019
Trefwoorden: Genadetijd, Ingrijpen

"Overleven in een tijd van verval"
Door broeder B. van Twillert op 13 maart 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Leven, Verval

"Het leven van Elia, kenmerkend voor deze tijd"
Door broeder B. van Twillert op 13 februari 2019
Uit de serie: "Leven in een tijd van verval".
Trefwoorden: Verval

"Leven in gemeenschap"
Door broeder G. Vochteloo op 21 oktober 2018
Trefwoorden: Betrouwbaar, Verblijden, Vrede

"Een Samaritaanse vrouw ontmoet haar Messias"
Door broeder A. van den Berk op 14 oktober 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Levend water, Evangelie

"Drinken van de Bron van Levend Water"
Door broeder B. van Twillert op 2 september 2018
Trefwoorden: Samaritaanse vrouw, Nieuw Leven, Bron van Jakob

"Het leven zit vol hoogte en dieptepunten"
Door broeder J. Heijdeman op 18 maart 2018
Trefwoorden: Gaven, Innerlijk bewogen, Verlossing

"Zie het Lam van God"
Door broeder B. van Twillert op 11 maart 2018
Trefwoorden: Lam van God, Gevallen wereld, Levend water

"Het leven op aarde"
Door broeder G. Vochteloo op 25 februari 2018
Trefwoorden: Ongerechtigheden, Vergeving, Verlossing

"Ik ben het Brood des levens"
Door broeder P. van der Lugt op 18 februari 2018
Trefwoorden: Brood, Brood des Levens, Ik ben

"Het blijft bij hetzelfde"
Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017
Trefwoorden: Eeuwig Leven, Verlossing, Oogsten

"[...] De Israelieten sloten compromissen met de overgebLeven bewoners. De Israelieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Israelie[...]"

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]e Jezus Christus leeft, geven ons de kracht om te Leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]n wij op Hem lijken? Zien anderen Christus in ons Leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld [...]"

"Hij Die is, Die was, en Die komt"
Door broeder B. van den Bosch op 27 oktober 2017
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon

"[...]ristus de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn Leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en[...]"

"Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"
Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader

"[...]Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn Leven. God vroeg hem zijn zoon te offeren. Drie dagen trokken Abraham en zijn zoon Izaak op voordat [...]"

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"Het geloof van Abraham groeide tijdens zijn Leven. Abram gehoorzaamde God door zijn land te verlaten. Hij vertrouwde op Gods beloften. Zijn geloof wer[...]"

"Eén ding"
Door broeder G. Vochteloo op 24 september 2017
Trefwoorden: Oude Leven, Alleen zijn met de Heere, Huis van God

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]ristus is de Eerstgeborene van de doden en van de Levenden. De Here Jezus Christus is nu de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn [...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]haapsherder en hij diende de God van Israel. Wij Leven ook in een wereld vol met afgoden (letterlijke beelden, het geld, het 'ik' enz.). Ook wij beho[...]"

"Zoek Mijn aangezicht"
Door broeder H. Huijzer op 13 augustus 2017
Trefwoorden: Relatie, Presteren, Leven

"[...]s van prestatie door ons. Hoe is de balans in ons Leven tussen prestatie en relatie? God wil een relatie in ons Leven; God maakt geen verschil tussen [...]"

"Leven voor de dag van Jezus Christus"
Door broeder N. Groot op 23 juli 2017
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust Leven

"Wedergeboren tot een levende hoop"
Door broeder J. Nugter op 25 juni 2017
Trefwoorden: Hoop, Beproeving, Volharding

"Een plaats van rust"
Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels

"[...]t geloof zijn gekomen, geplaatst in de hemel. Wij Leven echter nog steeds op aarde. Als we denken aan wat in de hemel is, zullen we de rust van God er[...]"

"Het werk van de Heilige Geest"
Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging

"[...]mstandigheden keek Stefanus op naar de hemel. Ons Leven, onze 'tijden' zijn in Gods hand. Stefanus reageerde niet op basis van zijn gelijk, zijn recht[...]"

"Pinksteren, de vijftigste"
Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer

"[...]in de moederschoot van Maria kwam. Hij heeft Zijn Leven gegeven als spijsoffer, brandoffer (Hij heeft geleden) en vijftig dagen na het spijsoffer bij [...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]hristus, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het Leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. H[...]"

"Navolging"
Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen

"[...] de schapen te worden. De goede Herder zette Zijn Leven in voor Zijn schapen. Vervolgens riep de Here Jezus Christus Petrus op om Hem te volgen, dat w[...]"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...] Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons Leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij ric[...]"

"Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"
Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen

"Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"
Door broeder N. Groot op 12 februari 2017
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des Levens

"Voor Hem leven"
Door broeder B. van Twillert op 5 februari 2017
Trefwoorden: Nieuwe schepping, Levend water, Eersteling

"De heilige en koninklijke weg"
Door broeder B. van den Bosch op 1 januari 2017
Trefwoorden: Vrijgekocht, Levenswandel, De weg van de Here

"Hoe zouden wij dan leven?"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde

"[...]n we getuigen van het karakter van God. We mogen Leven als priesters met een Levende verwachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs geven. Ons [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...]s. We lezen niets over berouw van Salomo in zijn Leven, maar we weten dat Jezus Christus als Nakomeling van Salomo, vergeving en verzoening heeft bew[...]"

"Het geloof"
Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid

"[...]at we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons Leven meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij w[...]"

"Geworteld en opgebouwd in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt

"[...]s open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons Leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgeb[...]"

"Het geopende Woord en leven in vreugde voor God"
Door broeder J. Nugter op 11 september 2016
Trefwoorden: Vreugde, Woord van God, Verstand

"Hoop doet leven"
Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde

"[...]zus Christus en hoe wij in deze wereld behoren te Leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen[...]"

"Micha, wie is als God?"
Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid

"[...]a profeteerde over het Vrederijk. Hoe moeten wij Leven in deze tijd? Wij behoren ootmoedig te wandelen met God. Als wij onze zonden belijden, dan wer[...]"

"Hoop voor Israel"
Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop

"[...]et als Israel kennen wij ook water en vuur in ons Leven, maar God heeft beloofd altijd bij ons te zijn. God heeft beloofd om zijn Volk thuis te halen[...]"

"Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"
Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016
Trefwoorden: Opstanding, Volbracht, Kruis

"Wie in Mij gelooft heeft eeuwig Leven!"
Door broeder C. van Aalsburg op 20 maart 2016
Trefwoorden: Eeuwig Leven

"Ontzag voor gezag"
Door broeder T. Stier op 14 februari 2016
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen

"[...]eren te dienen. God wil verheerlijkt worden in de Levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toegeeigend of h[...]"

"Jezus ervaren in je leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 februari 2016
Trefwoorden: God spreekt, God waakt, God beschermd

"In wie vinden wij onze identiteit"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2016
Trefwoorden: David, Identiteit, De God van Israël

"Een passage uit het Leven van David.[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...] wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun Leven (ze hadden geen kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonde[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"Het Leven van een kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verk[...]"

"Het volmaakte offer"
Door broeder B. van den Bosch op 6 december 2015
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst

"[...]ggen: "Hier ben ik God, doe wat U behaagd in mijn Leven." Wij mogen Christus ontmoeten als Hij de gemeente zal opnemen in Zijn heerlijkheid. [...]"

"Het profetische Woord"
Door broeder T. Stier op 29 november 2015
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording

"[...]te zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen Leven en we zullen met Hem Leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here[...]"

"Vast vertrouwen op God"
Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof

"[...]David uiting van het geloof in hem. God heeft ons Leven in Zijn hand. Hij weet alles van onze nood. Wij zijn onderweg; we zijn nog in de diepte, maar [...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...]s leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven Leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerde[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]re Jezus Christus ons gerust stelt. God heeft ons Leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor [...]"

"Psalm 49"
Door broeder B. van den Bosch op 30 augustus 2015
Trefwoorden: Leven voor God, Doop, Wereld

"Het leven van Simson - Deel 5"
Door broeder J. Heijdeman op 16 augustus 2015
Uit de serie: "Het Leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Zonder God, Sterven

"Vreemdelingen"
Door broeder H. Euser op 7 juni 2015
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling

"Als je je Leven openzet voor vreemdelingen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Ver[...]"

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]sraelieten ( ongelovigen) over 'deze Jezus'. We Leven in een tijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De d[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]s mee. Petrus beleed dat de Heer de Zoon van de Levende God is, maar zag niet dat de Here Jezus moest lijden. Later schreef Petrus dat we niet verba[...]"

"Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"
Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde

"[...]cht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het Leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De [...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het Leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...] Simson de kracht geven terwijl Simson een zondig Leven leidt? God had een plan met het Leven van Simson. Gods genade was groter dan Gods gerechtighe[...]"

"Geld maakt niet gelukkig"
Door broeder W. Evers op 15 maart 2015
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom

"God verlangt er na dat wij een echt Levend geloof hebben en Hij in ons Leven aan het werk kanzijn om dat te realiseren. Een echt Levend geloof wordt z[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"God belooft niet dat wij een voorspoedig Leven zullen hebben, maar Hij belooft ons geenonmogelijke verzoeking. Hij belooft dat Hij getrouw is [...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]eef was het geloof. Dit geldt nu ook voor ons. OnsLeven is in de handen van onze God. Wij zijn vermoeid, opgejaagd door de geest van deze tijd.God wor[...]"

"Jezus leven en volgen"
Door broeder J.H. Meinema op 25 januari 2015
Trefwoorden: Luisteren, Leven, Volgen

"Drie stadia van een christenleven"
Door broeder J. Lukasse op 16 november 2014
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Heiliging, Verheerlijking

"Waar jagen wij naar?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 november 2014
Trefwoorden: Rijkdom, Leven, Eeuwig Leven

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...] pilaren). We mogen elkaar aanmoedigen om rein te Leven.[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]r zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig Leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever gaat onze liefde[...]"

"Het leven van Simson - Deel 3"
Door broeder J. Heijdeman op 17 augustus 2014
Uit de serie: "Het Leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Onrecht, Wraak

"Voorbede is belangrijk"
Door broeder D. Baarsen op 10 augustus 2014
Trefwoorden: Voorbede, Volharding, Bron van Levend water

"De eindtijd"
Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd

"In wat voor tijd Leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here Jezus Christus heeft voorzegd dat [...]"

"De wedloop"
Door broeder T. Stier op 13 juli 2014
Trefwoorden: Volharding, Wedloop

"[...]rgt voor ons. Onze lasten, zonden verstrikken ons Leven. De Heilige Geest wil ons helpen om te laten zien wat in ons geestelijk Leven mis is. Door lij[...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]or het doorgeven van het evangelie en door het uitLeven van het evangelie (licht zijn in deze wereld). Wij zijn het licht van de wereld. Wij en ook d[...]"

"Twee belangrijke vragen"
Door broeder N. Groot op 29 juni 2014
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid

"[...]zus Christus. Wij kunnen Gods heerlijkheid in ons Leven blokkeren door zonden. Laten we elke dag beginnen met hulp vragen aan Christus en eindigen met[...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]ts". De Here Jezus Christus is gekomen, omdat wij Leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in Jezus Christus als Goede Herd[...]"

"Gesterkt in de inwendige mens"
Door broeder G. Vochteloo op 15 juni 2014
Trefwoorden: Heilige Geest, Verzegeling, Woord van God

"[...]el hebben aan Gods Geest: wij zijn verzegeld. Ons Leven is verborgen met Christus in God. Als Christus zal verschijnen, zullen we met Hem verschijnen [...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] de gemeente die nog steeds aards gericht zijn en Leven als vijanden van het kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij wil[...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]ig onderzocht. Het gaat om Gods koninkrijk in ons Leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. [...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]e bedoeling met heel Zijn schepping en met al het Leven (Jezus Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aan[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het Leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]s in zijn eigen ogen. Welke rot speelt God in ons Leven? Is Hij de regisseur van ons Leven? Simson was een Nazireeer. Van hem werd verwacht om duidel[...]"

"Verlangen"
Door broeder W. Evers op 27 april 2014
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof

"[...]iedere keer onze ogen openen en Zijn Licht in ons Leven laten schijnen. Is het ons verlangen om volkomen afhankelijk te zijn van God?[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]jk. Hij voelde zich verstoten, afgesloten van het Leven. God greep in. Hij trok het Leven van Jona omhoog. De Here Jezus Christus was drie dagen en d[...]"

"Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"
Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna

"[...]unnen ons hart geven aan God, maar hebben wij ons Leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons g[...]"

"Wie komen er voor de grote witte troon?"
Door broeder D. Steenhuis op 7 april 2014
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Oordeel, Leven, Dood

"Onze liefde voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 30 maart 2014
Trefwoorden: Liefde

"[...]wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons Leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn gevende, opofferende liefde (agape-li[...]"

"God, de Almachtige"
Door broeder P. van der Lugt op 16 maart 2014
Trefwoorden: El Shaddai, Almachtig

"Aan het einde van zijn Leven kijkt Jakob terug op zijn Leven: de Almachtige heeft hem gezegend. God heeft gedaan wat Hij beloofde. In zijn Leven heeft[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]t morgen onze droom werkelijkheid zal worden, dan Leven wij heel anders. Wij Leven nu in de verwachting van de verlossing van het lijden op aarde, maa[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]oel moet steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons Leven. We behoren puur uit Gods genade te Leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods[...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]edertieren. Spreken wij over Gods goedheid in ons Leven? Hij heeft ons verlost ( Hij is onze Goel!). Hij heeft de prijs betaald door het bloed van Zij[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]e om ons te roepen, om Zijn heilige liefde in ons Leven te kunnen openbaren. [...]"

"Oog in oog staan met Jezus"
Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai

"[...]len gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons Leven. Hagar kon zich vernederen omdat ze God ontmoet had en God met haar meeging. Hagar had een on[...]"

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]ereld vol van ongerechtigheid. Er is ons niet een Leven zonder moeilijkheden voorzegd. De vrede Gods hebben wij ontvangen. Ondanks alle omstandighede[...]"

"Bezorgdheid"
Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof

"Het Leven bestaat uit keuzes. Ook Christenen moeten elke dag keuzes maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel ve[...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]? Discipelschap heeft betrekking op ons dagelijks Leven. God vraagt van ons bekering en als wij dat doen, beantwoordt God dat met wedergeboorte in ons[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]reinigen, heiligen. Ook wij behoren een geheiligd Leven te leiden. God bouwt Zijn tempel. Hij bekwaamt mensen, die Hij geroepen heeft. De tweede koms[...]"

"Wachtend verwachten"
Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening

"[...]ns verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu Leven wij nog in verwachting en in vertrouwen op Hem.[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We Leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen de verschillen (tussen vaders en kinderen) weg. A[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het Leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]olk trouw. Dit patroon is herkenbaar in ons eigen Leven. Deze keer staat er niet dat de Israelieten berouw hadden. Berouw was blijkbaar geen voorwaar[...]"

"Oplossingsgericht"
Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus

"[...]robleem. Onze welvaart staat vaak centraal in ons Leven. We zijn onze gerichtheid op het toekomstige Leven kwijt. God wil ons toerusten op de toekomst[...]"

"Motivatie"
Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013
Trefwoorden: Zending

"[...]gestorven, begraven en opgestaan. We hebben nieuw Leven ontvangen in Hem om voor Hem te Leven. We hebben een boodschap ontvangen voor deze wereld. We[...]"

"Het nieuwe leven"
Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte

"Wij zijn allen sterfelijk, maar we Leven alsof we eeuwig Leven op deze aarde hebben. Het Leven op deze aarde bestaat uit een cirkel van zinloze gebeur[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]d van Achan kwamen ongeveer 36 Israelieten om het Leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vi[...]"

"De verlamde in Bethesda"
Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing

"[...]m liggen. Hij had de hulpeloze op het oog. In het Leven van de verlamde lijkt de frustratie van altijd te laat te komen, centraal te staan. Zijn wij [...]"

"Milieubewust leven is niet zaligmakend"
Door broeder D. Steenhuis op 2 september 2013
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Legerplaats, Vergeving, Milieu

"Het hart"
Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013
Trefwoorden: Hart, Reiniging

"Ons geestelijk hart is de bron van ons geestelijk Leven. Ons hart is van nature niet goed (arglistig). De geschiedenis van David, Batseba en Uria is z[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]maal onze eigen verwachtingen voor het dagelijkse Leven, maar we hebben allemaal een eeuwige hemelse verwachting. Zonder die hoop wordt ons Leven oppe[...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...]de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. BeLeven is lezen, geloven en doen. Ons Leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen zijn on[...]"

"Worstelen totdat ..."
Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven

"[...]spoed van de ongelovigen. Hij richtte zich op het Leven van de ongelovigen in plaats van op de Here Jezus Christus. Jaloersheid richt je uiteindelijk [...]"

"De laatste tijden"
Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars

"[...] wij een relatie met de hemelse Vader hebben. Wij Leven in een tijd die lijkt op de tijd net voordat Noach de ark inging. De problemen groeien ons bov[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"De bedoeling van ons Leven, van de ranken is vrucht dragen. De vrucht van de Geest moet groeien in ons Leven. Het Leven van Christus moet in ons Leven[...]"

"Momenten uit het leven van Jozua"
Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013
Trefwoorden: Zegen, Redder, Strijd

"Leven zoals God het bedoeld heeft"
Door broeder P. van der Lugt op 17 maart 2013
Trefwoorden: Noach, Drank, Sexualiteit

"Loof de Here, mijn ziel!"
Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen

"[...]. David was oud en had veel moeite gekend in zijn Leven. God bekwaamde David omdat Hij David geroepen had. David had geleerd te wachten op de Heere. H[...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]n meewerken ten goede. God heeft een plan met ons Leven. Vaak kunnen we achteraf zeggen waartoe dingen in ons Leven hebben geleid. Voor de ander dinge[...]"

"Onze gedachten"
Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken

"Welke gedachten beheersen ons dagelijks Leven? God kent onze gedachten en ons hart. Wij hebben gedachten van blijdschap, begeerte, boosheid, etc. Asaf[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest

"[...]den opgeroepen dronken te zijn in de Geest: om te Leven onder invloed van de Heilige Geest. Het is nodig om voortdurend vervuld te worden van de Heili[...]"

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"
Door broeder G. de Koning op 18 januari 2013
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"De regenboog"
Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel

"[...]r geoordeeld worden. In die tijd zullen de mensen Leven zoals in de dagen voor de zondvloed. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. God he[...]"

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"
Door broeder G. de Koning op 14 december 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"
Door broeder G. de Koning op 19 oktober 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus

"God verandert mensen naar Zijn beeld"
Door broeder P. van den Berg op 14 oktober 2012
Trefwoorden: Levensheiliging, Verandering, Afleggen

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]ijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons Leven om Jezus Christus alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat [...]"

"De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"
Door broeder G. de Koning op 21 september 2012
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid

"Het feest der bazuinen (gedachtenis)"
Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin

"[...]tus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te Leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had[...]"

"Verlossing door het bloed van Jezus Christus"
Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012
Trefwoorden: Ziel, Bloed, Jezus Christus

"[...] de Bijbel heen: van Genesis tot Openbaring. Het Leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen Leven. We hebben eeu[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]de zelf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, Levenslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo's wijsheid, van [...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]haar familie. De verspieders stonden borg met hun Leven voor haar veiligheid. De Here Jezus Christus heeft borg gestaan met Zijn Leven voor ons. Wij h[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...] Veel mensen willen graag vergeving en het nieuwe Leven, maar willen de oude mens niet opgeven. De oude mens is nog niet verbroken. Er heeft geen wede[...]"

"Jezus Christus: fundament en schuilplaats"
Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament

"[...]salm is niet bekend, maar de grondslagen van zijn Leven lijken weg te zijn. De Heere is onze wonderbare Raadsman. Wij zien op de zichtbare omstandighe[...]"

"God heeft alles in zijn hand"
Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte

"[...]beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het Leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: Jezus Christus. Het is een profetische psalm. [...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]einsd geloof. Een rein hart staat voor een zuiver Leven. Het bloed van de Here Jezus Christus en het Woord van God reinigen ons Leven. Hij werkt door [...]"

"Bloemen van en voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 3 juni 2012
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel

"[...]terugkomt. De Geest van God werkt in ons en geeft Leven. God wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij heeft een verlossingsplan en Hij voert dat plan[...]"

"De beloften van de Vader"
Door broeder P. van der Lugt op 27 mei 2012
Trefwoorden: Heilige Geest, Belofte, Israel

"[...] wonen. Door de Heilige Geest kunnen wij een rein Leven leiden, kunnen we geloven zoals de Schrift zegt. [...]"

"Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"
Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, Jezus Christus

"[...]oon van God. En hij zit op de troon in veel mensenLevens maar de Here Jezus Christus is de ware Troonopvolger. De duivel heeft geprobeerd om Hem te ve[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"[...]akte harmonie samen, maar door de zonde stierf de Levende relatie met God. Na de zondeval werd de vrouw Eva genoemd: moeder van alle Levenden. Wij heb[...]"

"Mij is gegeven alle macht…"
Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren

"[...]at Hij op de allereerste plaats staat in heel ons Leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop w[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]e" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens Levens het stormt. De Here Jezus Christus heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is ee[...]"

"Betekenis van het bloed in de Bijbel"
Door broeder T. van Ommen op 16 april 2012
Uit de serie: "Hooglied".
Trefwoorden: Bloed, Leven, Bloed van het Lam

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]ood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het Leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het Leven. Na de zondeval heeft God in Ch[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]e Here Jezus Christus laten zien in het dagelijks Leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen of een andere moeilijk[...]"

"Onderweg naar Gethsemane"
Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar

"[...]. God wil graag dat wij veel vrucht dragen in ons Leven. Het gaat niet om de ranken, maar om de vruchten. Wij mogen weten, geloven dat wij verbonden z[...]"

"Wie God is"
Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen

"[...]De Here Jezus Christus is Schaap geworden om Zijn Leven te geven voor Zijn schapen. Zijn liefde gaat heel diep. Hij kwam om zijn schapen uit de schaap[...]"

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]ere Jezus Christus alleen dienen als we ons eigen Leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijden van Christus z[...]"

"Gods weg is de enige"
Door broeder S. van Groningen op 26 februari 2012
Trefwoorden: Lam, Bloed

"[...] ze met Hem op weg.... . door de woestijn van het Leven. Maar nu samen met Hem die Israel en ons een nieuw Leven heeft gegeven. Ieder moet Hem wel aan[...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]er zwaar op ons. God zoekt een gelegenheid in ons Leven om zich aan ons te openbaren. God weet van het verdriet en de pijn in ons Leven. God geeft ons[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]n rijkdom aan ons is, hoe groot zijn kracht is om Levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leven we uit vert[...]"

"Relatie in plaats van regels"
Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven

"[...]rijgen we een verlangen naar God in plaats van te Leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een keuze. Langzamerh[...]"

"Een sieraad zijn voor God"
Door broeder B. van den Bosch op 29 januari 2012
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester

"Ons sieraad is ons innerlijk Leven voor God. Israel was als een linnen gordel verkleefd aan God, maar de ziel van Israel was niet verkleefd aan God.[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]n het geloof behoren wij vast voedsel te eten. We Leven niet alleen in de wetenschap dat onze zonden zijn vergeven, maar ook dat de Here Jezus Christu[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"[...]oeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beLeven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaeliet[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]ere: "Wie zal Ik zenden?". Zijn wij bereid om ons Leven beschikbaar te stellen voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende kracht en wijsheid ma[...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]e plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij Leven hebben en overvloed. Hij kwam Leven brengen door Zijn dood. Hij heeft ons gezegend met alle ge[...]"

"De tekenen van deze tijd"
Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood

"[...] ons wapenen tegen de geest van Zeus. God wil ons Leven veranderen tot diep in ons Leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...] mogen volkomen vertrouwen op Zijn leiding in ons Leven. We mogen met vast vertrouwen Hem navolgen. God verandert nooit. Hij blijft altijd Dezelfde. D[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"[...]e Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn Leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet [...]"

"Het huis van God"
Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente

"[...] Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu Levende stenen van een geestelijk huis, maar er zijn nog helaas veel dode stenen. Het is voor mensen[...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof Leven

"[...]akt het verschil. De rechtvaardige zal uit geloof Leven (in Rom. 1 ligt de nadruk op geloof, in Gal. 3 ligt de nadruk op de rechtvaardige en in Hebr. [...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]ronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te Leven. Israel moest Gods verordeningen leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit w[...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]d en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het Leven van de Israelieten. Lea heeft ervaren dat de Heere haar het Leven heeft gegeven. Haar naam bet[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...] zo komt er veel energie, kracht vrij als God ons Leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wij ervaren die veranderin[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...], met andere woorden een overgave aan God. In ons Leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slec[...]"

"Leven in twee werelden"
Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011
Trefwoorden: Koninkrijk van God, Schepping, Bekering

"De Christelijke hoop"
Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011
Trefwoorden: Hoop

"De Levenswandel van christenen verandert waardoor christenen vreemdelingen zijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegens[...]"

"Een rein leven"
Door broeder B. van den Bosch op 7 augustus 2011
Trefwoorden: Reinheid, Leven

"[...]schap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bLeven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan koning Nebukadnezar en on[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]zijn bergen (moeilijkheden, tegenstanders) in ons Leven, maar bergen zullen vlak worden door de Geest van God. God zal erop toezien. God gebruikt tale[...]"

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"[...] jood en heiden, onze plaats wordt bereid, eeuwig Leven werd aan het licht gebracht... allemaal goede antwoorden. Maar elke keer ontbreekt er i? 1/2 i[...]"

"Er komt een tijd !"
Door broeder F. ter Velde op 13 maart 2011
Trefwoorden: Verdrukking, Christus, Beeld

"Mensen houden steeds meer van zichzelf. We Leven in een tijd waarin de mens zichzelf centraal stelt. Ook in de gemeente zijn er mensen, die allereerst[...]"

"Het Lam Gods"
Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen

"[...]t Lam dat de zonden van de wereld weg nam) in het Leven van alle mensen: Abraham, Isaac, de verlossing van het volk Israel uit Egypte enz. Op de tiend[...]"

"Richten tot God"
Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots

"[...]r is een opening in die rots: Jezus Christus. Ons Leven is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in d[...]"

"Isaac: een beeld van de Here Jezus"
Door broeder P. van der Lugt op 6 februari 2011
Trefwoorden: Isaac, Drie-eenheid, Geloof

"[...]r Geresenen. Isaac was bij de put LachaiRoi: de Levende die mij ziet. God ziet naar ons om. Hij is de Levende God. Isaac had een put met Levend wate[...]"

"Bitterheid in ons leven"
Door broeder T. Stier op 16 januari 2011
Trefwoorden: Strijd, Antichrist, Israel

"[...]et streven naar rijkdom intimidatie kenmerken hun Leven. Deze eigenschappen verwijzen naar de antichrist. Hij zal zich richten tegen God en tegen het [...]"

"Wat verwachten wij als christenen?"
Door broeder B. van den Bosch op 9 januari 2011
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding

"[...]e tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een Levende relatie met God door de Here Jezus Christus. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle r[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]nen we God leren kennen en weten we hoe we kunnen Leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn i[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]g. Alles lijkt nutteloos. Mensen proberen van het Leven iets te maken, maar het Leven gaat verder na de dood. Wij proberen te Leven zonder God, maat d[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]ar grijpen. De verleidingen komen geleidelijk ons Leven binnen. Ook de Here Jezus wordt op de proef gesteld op dezelfde manier als Eva werd beproefd[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...] maar God wil ons onderwijzen uit Zijn Woord. Het Leven van Israel in Kanaan is een (voor)beeld van het christenLeven. Die beelden zijn bedoeld als on[...]"

"De invloed van de wereld"
Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij

"[...]t door Elia werd uitgesproken. God voorzag in het Leven van Elia, de weduwe en haar zoon. Als de zoon van de weduwe sterft, dan roept Elia de naam van[...]"

"De schepping"
Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur

"[...] het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature Leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als rechtvaardigen. In de eerste plaat[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]rechtvaardigd. Wij zijn erfgenamen van het eeuwig Leven. Rechtvaardiging is niet alleen persoonlijk, maar ook gemeenschappelijk. We ontvangen rechtvaa[...]"

"Geloofsstrijd"
Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010
Trefwoorden: Jozef, Strijd

"[...]0 mensen weten wij hun begin en hun einde van het Leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun Leven niet goed was, bijvoorbeeld Sau[...]"

"Door het geloof"
Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof

"In het begin van het Leven van Mozes speelden drie vrouwen een belangrijke rol; zijn moeder (liefde), zijn zus (liefde) en de dochter van Farao (medel[...]"

"Het geluid van de Shofar"
Door broeder P. van der Lugt op 12 september 2010
Trefwoorden: Israel, Messias, Verlossing

"[...]t echte joodse Nieuwjaar is, kunnen Joden daarmee Leven. Zij denken niet op onze manier; iets hoeft niet alleen waar of niet waar te zijn. De Here hee[...]"

"Zien wij het nog?"
Door broeder J. Nugter op 5 september 2010
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade

"[...] gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We Leven in een verloren wereld. Jezus Christus was met ontferming bewogen over de verloren wereld. Als[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...]an onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw Leven geven. Wij mogen in Hem Leven. Wij mogen met vallen en struikelen leren te Leven in Hem. We he[...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]m de macht in deze wereld en in onze persoonlijke Levens. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het krui[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]hristelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige Leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is [...]"

"Heilig leven"
Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010
Trefwoorden: Heilig, Zonden

"God wil dat wij een heilig Leven leiden. Wij hebben allemaal een idee wat heilig Leven is: we nemen elkaar de maat. Heiligheid associeren wij met een [...]"

"Christus, onze gerechtigheid"
Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging

"[...]rechtvaardigd. Wij horen als gerechtvaardigden te Leven. Wij hebben nieuw Leven ontvangen omdat wij Zijn Naam eren in ons Leven. [...]"

"Onze Herder"
Door broeder N. Groot op 27 juni 2010
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid

"[...]De psalm beschrijft het geheim van een vreugdevol Leven. Een vreugdevol sterven en een vreugdevol eeuwig Leven. De Heer is onze Herder. Hij voorziet i[...]"

"De Koning komt"
Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking

"[...]istenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij Leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en va[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]a is een beeld van Christus. Hij is het Brood des Levens. We moeten het niet alleen weten, maar ook het Brood des Levens nemen. We mogen ons voeden me[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...]tus. Vrede is de aanwezigheid van Christus in ons Leven. De vrede stopt conflicten in ons Leven. Ook mogen we ons bekleden met het Woord van God. Het [...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]ord van God ligt een rijke zegen voor het woestijnLeven. Hij wijst een weg in de woestijn. Hij geeft het zoet van de oase in plaats van de bitterheid [...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...]est uitgestort. Er kwamen 3000 mensen tot geloof; Leven werd gegeven in plaats van de dood. De belofte van de Vader heeft te maken met kracht uit de h[...]"

"De rust die alleen Jezus geven kan"
Door broeder G. van Wijngaarden op 9 mei 2010
Trefwoorden: Overgave

"[...]neer zijn we belast? Iedereen kent moeite in zijn Leven. Een last in het Leven belemmert het Leven met God. Een last gaat veel verder dan moeite in he[...]"

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]s van goed en kwaad is de toegang tot de boom des Levens (eeuwig Leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkri[...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...] om zijn banden af te wikkelen. Zo kunnen wij tot Levend geloof zijn gekomen, maar we zijn nog verblind en hebben andere mensen nodig om onze banden a[...]"

"Een beslissing maken"
Door broeder J. Nugter op 11 april 2010
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen

"[...]en wij rusten in de soevereiniteit van God in ons Leven? Waar ligt onze identiteit? In onze geestelijke bediening of 100% in Christus? Het maakt niet [...]"

"De intocht van de Here Jezus in Jeruzalem"
Door broeder C. van Aalsburg op 28 maart 2010
Trefwoorden: Jeruzalem, Pasen

"Het Leven is moeilijk, 't Gaat niet altijd goed. Donkere wolken tussen ons en de zon. We mogen blij zijn omdat Jezus voor ons gekomen is. <br/> <br/>[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]tegen verzet, (zoals Judas) die ontgaat het echte Leven. <br/> <br/> Jezus deed het VOOR ons en deed het ons VOOR. <br/> <br/> <b>Wat vraagt de He[...]"

"Onze Vader"
Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010
Trefwoorden: Abba, Bidden

"[...] Vader', maar wat zegt dit gebed in ons dagelijks Leven? Het 'Onze Vader' staat tegenover huichelachtig gebed. Is ons gebed een verplicht onderdeel va[...]"

"Een vaste burcht is onze God"
Door broeder T. Stier op 10 januari 2010
Trefwoorden: Verlosser

"[...]rs. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons Leven is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het vo[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder B. van den Bosch op 3 januari 2010
Trefwoorden: Overgave, Bekering

"[...]ons geholpen". Wij kunnen dit belijden als we een Levende relatie met God hebben. We kunnen, net als de Israelieten, al klagend door het Leven gaan. D[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...] alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons Leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap met de Here Jez[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...]st wil in ons werken. God laat situaties in ons Leven toe, die heel moeilijk zijn voor ons. God wil ondanks deze situaties werken in ons, door de kr[...]"

"Vol zijn van Gods Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 20 mei 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Vrucht dragen, Gods Geest, Levend water

"[...] wij nu op deze koninklijke weg? De basis van ons Leven is het nauwkeurig volgen van Christus. We zijn wijs als wij doen wat God van ons vraagt in ons[...]"

"Geestelijke geboorte"
Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest

"[...]es, als we voor de tweede keer geboren worden dan Leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Heilige Geest ons Leven en wij kunnen de Heilige Geest niet be[...]"

"Openbaring 10 en 11 - Sterven en levend worden"
Door broeder D. Steenhuis op 26 maart 2001
Uit de serie: "Studies over het boek Openbaring".
Trefwoorden: Openbaring