Preken over: "Leren"

"Habakuk 2 - Hij luistert en leert"
Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Luisteren, Leren, Trouw

"Openbaring van de Here Jezus Christus"
Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht

"[...]m de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te Leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Israelie[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]elijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan Leren om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Jairus om op te zien op de onzichtbare [...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...] daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus Leren kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerlijkheid van de Heere mocht[...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"[...]rde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets Leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn [...]"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...] hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te Leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te ler[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...] het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te Leren vliegen. Zomoeten gelovigen ervaren wat het is om uit geloof te leven; om het geloof te laten [...]"

"Het Licht van de wereld"
Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis

"[...]t op de Here Jezus Christus? Laten we elkaar stimuLeren ons te richten op Hem![...]"

"Groeien in geloven in de Goede Herder"
Door broeder W. Evers op 22 juni 2014
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen

"[...]rtrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te Leren luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te Leren wegvluchten van verkeerde ste[...]"

"Overweldigende rijkdom van Zijn genade"
Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen

"[...]n uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest Leren we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"

"Gods goedertierenheid"
Door broeder T. Stier op 16 februari 2014
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel

"[...]srael na de uittocht in de woestijn. Israel moest Leren om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlo[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]t heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter Leren kennen en Hem reflecteren. Daarom verliezen we de moed niet. In ons getuigenis gaat het niet [...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...] maar het gaat om God. We mogen Hem meer en beter Leren kennen. Dan gaan we Hem loven samen met Zacharia.[...]"

"Het leven van Simson - Deel 1"
Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen

"[...]ruimen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus Leren kennen! Samen vormen wij de gemeente van Christus. Als wij niet dagelijks Gods Woord lezen, d[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten Leren schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wi[...]"

"Leven en groeien"
Door broeder W. Evers op 7 juli 2013
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen

"[...]ezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten Leren te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf.[...]"

"De helft is ons nog niet aangezegd!"
Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012
Trefwoorden: Sjeba

"[...]j voldoende gebruik van de gelegenheden om Hem te Leren kennen? Wij mogen al onze vragen bij Hem brengen. Zijn wij nog steeds onder de indruk van de H[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"[...]ee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus Leren kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maa[...]"

"Het doel van vermanen"
Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid

"[...]einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten Leren ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. D[...]"

"Werken alle dingen mee ten goede?"
Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012
Trefwoorden: Verlies, Lijden

"[...]den hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te Leren. Jacobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten houden als wij in velerlei verzoekingen [...]"

"Jezus Christus: de Eersteling"
Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen

"[...]st om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten Leren om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de[...]"

"God is met ons"
Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied

"[...]aam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons Leren in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitt[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]n Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, Leren om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus [...]"

"Geloof"
Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven

"[...]andelde met God. De gemeente mag wandelen (dat is Leren kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen Leren en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen Leren, we mogen er aandachtig [...]"

"De zonen van Lea"
Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet

"[...]n van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft Leren kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest Leren te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging of[...]"

"Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"
Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof

"[...]or God geinspireerd. Door het Woord kunnen we God Leren kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , ma[...]"

"Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"
Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld

"[...]Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalLeren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs ni[...]"

"God verlaat ons nooit"
Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010
Trefwoorden: Israel, Trouw

"[...]anaan begon bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan Leren te vertrouwen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden.[...]"

"Wat we ontvangen hebben"
Door broeder J. Nugter op 14 november 2010
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving

"[...]erdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te Leren volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoo[...]"

"God is goed"
Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God

"[...]ds grootheid. We hebben het nodig om God beter te Leren kennen, niet alleen Zijn daden, maar vooral Zijn wegen. Onze problemen veranderen niet, maar G[...]"

"Loofhuttenfeest; louter vreugde"
Door broeder T. Stier op 26 september 2010
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest

"[...]ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter Leren kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd.[...]"

"Zonde en schuld"
Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging

"[...] in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen Leren te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in on[...]"

"Wijsheid"
Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand

"[...]en verlichte ogen van het hart gekregen om God te Leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leve[...]"

"Gods zegen"
Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen

"[...]j precies weten waar we naartoe gaan. God wil ons Leren te vertrouwen en te hopen tegen beter weten in. Door ons vertrouwen op God kunnen we tot zegen[...]"

"De voetwassing: Hem navolgen"
Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde

"[...]at hij begreep wat de bedoeling was. Petrus moest Leren om de hulp van Zijn Meester te ontvangen. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis. <br[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...] verdriet goed begrijpen. Hij wilde de Here Jezus Leren kennen. De Here Jezus had de kamerling gezien en hem opgezocht. De kamerling wilde de Here Jez[...]"

"De Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid

"[...]den om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan Leren wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest[...]"