#1: "Habakuk 2 - Hij luistert en leert"

Door broeder J. Brouwer op 25 november 2018.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Luisteren, LEREN, Trouw


#2: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here Jezus Christus te zien, om Hem beter te LEREN kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van Jezus Christus. De Isra?lieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#3: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...]de Here Jezus Christus nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan LEREN om uit geloof te leven. De Here Jezus Christus vroeg Ja?rus om op te zien op de onzichtbare wereld van God. Juist in de omstandigheden waar God ver weg lijkt, zegt God dat Hij nabij is. De Her[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#4: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"[...]kunnen alles weten door het Woord van God. De vrouw uit het Hooglied kwam in de vertrekken en leerde daardoor Salomo kennen; wij kunnen de Here Jezus LEREN kennen. Hij nodigt ons uit in Zijn vertrekken, zoals Jesaja de Heerlijkheid van de Heere mocht zien. Willen wij ook knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#5: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]aar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets LEREN. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daarvoor gebruiken. Hij heeft daartoe Zijn eigen Zoon ge[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#6: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]eloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het geloof te versterken? Wij hebben kennis nodig om de Here Jezus Christus te LEREN kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te LEREN kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here Jezus Christus. Paulus koos om verder te k[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#7: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]ge adelaars beginnen een heerlijk leven in het nest, totdat zijn moeder het jonguit het nest duwt en het weer wordt opgevangen door zijn moeder om te LEREN vliegen. Zomoeten gelovigen ervaren wat het is om uit geloof te leven; om het geloof te laten groeien enons te laten vormen. God draagt ons![...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#8: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]lf. Het gaat niet om onszelf (waardering), maar het gaat om God alleen. Is ons leven volkomen gericht op de Here Jezus Christus? Laten we elkaar stimuLEREN ons te richten op Hem![...]"
Trefwoorden: Licht, Jezus Christus, Duisternis


#9: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"[...]e hebben een herder nodig. De Goede Herder heeft Zijn leven gegeven voor de schapen. We mogen Hem vertrouwen. We kunnen groeien in geloven 1) door te LEREN luisteren naar de stem van Here Jezus Christus, 2) door te LEREN wegvluchten van verkeerde stemmen, 3) door te LEREN Jezus Christus te volgen en 4) door te LEREN vertrouwen op de Here Jezus Chri[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#10: "Overweldigende rijkdom van Zijn genade"

Door broeder G. Vochteloo op 23 februari 2014.

"[...]t steeds zijn wat Gods bedoeling is in ons leven. We behoren puur uit Gods genade te leven. We kunnen uit ons vlees God niet behagen. Door Gods Geest LEREN we God kennen. Hier op aarde zijn we vreemdelingen, maar we zijn huisgenoten van God! [...]"
Trefwoorden: Opwekking, Sabbat, Geestelijke zegeningen


#11: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]m beschrijft vier groepen mensen of fasen van het volk Israel. De eerste groep wijst naar het volk Israel na de uittocht in de woestijn. Israel moest LEREN om van het brood des hemels te leven. God heeft Israel verlost, maar zal het ook opnieuw verlossen. De tweede groep wijst naar het volk Israel in de periode van ballingschap. Israel moest lere[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#12: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] van God te gaan. In de Here Jezus hebben we gemeenschap met God. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. We mogen God steeds meer en beter LEREN kennen en Hem reflecteren. Daarom verliezen we de moed niet. In ons getuigenis gaat het niet om ons, maar om Jezus Christus alleen! De duivel houdt ons welvaart en roem voor ogen. Hij vestigt d[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#13: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...]ssing heeft als doel om God in vrijheid te dienen. Het gaat niet om onze verlossing, onze vergeving, maar het gaat om God. We mogen Hem meer en beter LEREN kennen. Dan gaan we Hem loven samen met Zacharia.[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#14: "Het leven van Simson - Deel 1"

Door broeder J. Heijdeman op 24 november 2013.

"[...]en is, krijgt steeds meer invloed in ons leven. We zijn niet bereid om de resten in ons leven op te ruimen. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus LEREN kennen! Samen vormen wij de gemeente van Christus. Als wij niet dagelijks Gods Woord lezen, dan komen er compromissen in ons leven en in het leven van de gemeente. In Zura (nederlaag), bij een[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Jezus volgen


#15: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]omen dat een vlammetje een uitslaande brand wordt. We kunnen proberen onze zonden te verbergen, maar de zonde doet zijn werk verder in ons. We moeten LEREN schuilen bij de Here Jezus Christus. Ons leven op aarde bestaat uit strijd tegen de zonden. Wij kunnen niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de kracht van de Heilige Geest kunnen we de st[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#16: "Leven en groeien"

Door broeder W. Evers op 7 juli 2013.

"[...]jn of worden, maar om de verheerlijking van de Vader. De Vader wordt ook verheerlijkt door de Here Jezus te volgen op de weg naar Golgatha. We moeten LEREN te sterven aan onszelf. Uit onszelf hebben wij geen vruchten. We hebben geen leven in onszelf. Alleen in Christus kunnen we vrucht dragen. We blijven in Hem door ons te voeden met het Woord van [...]"
Trefwoorden: Groei, Leven, Vrucht dragen


#17: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]rd is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here Jezus Christus onze prioriteit? Maken wij voldoende gebruik van de gelegenheden om Hem te LEREN kennen? Wij mogen al onze vragen bij Hem brengen. Zijn wij nog steeds onder de indruk van de Here Jezus Christus? Hebben wij nog respect voor Hem? Geven wij alles wat wij hebben? De koningin van[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#18: "Zonder kruis geen zegen"

Door broeder B. van der Bosch op 19 augustus 2012.

"[...] zegeningen zijn ze niet ge?nteresseerd. Onze rijkdom hangt niet af van de inhoud van onze portemonnee, maar wij zijn rijk in God. We hebben Christus LEREN kennen. Het hart van onze oude natuur moet verbrijzeld worden. Er is niets goeds in ons, maar in Christus hebben wij een nieuwe natuur ontvangen. Niet alleen bekering, maar ook wedergeboorte i[...]"
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom


#19: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"[...] om het evangelie te bedekken met de wet of met eindeloze discussies (over geslachtsregisters). Het einddoel van de vermaning is de liefde. We moeten LEREN ons aan te passen aan Gods Woord. God vraagt geloof. God vraagt ons niet alles te begrijpen. De liefde komt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Een rein hart staat voor[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#20: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

"[...]s leven verdwijnen, maar de Here Jezus Christus heeft Zelf gezegd dat wij geen gemakkelijk leven zouden hebben. God gebruikt gebeurtenissen om ons te LEREN. Jacobus schreef dat we het voor enkel vreugde moeten houden als wij in velerlei verzoekingen terecht komen. God wil ons LEREN om op Christus alleen te zien. De Here Jezus Christus pleit voortdu[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#21: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten LEREN om te verliezen. De Here Jezus Christus is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#22: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]opgeleid, maar mocht 40 jaar schapen hoeden. Vanuit het brandende braambos riep God Mozes bij zijn naam. God roept ons ook bij onze naam: Hij wil ons LEREN in de rust van God te blijven. Hij noemde Zich de God van de vaderen. Hij is trouw. Mozes uitte respect voor God door zijn schoenen uit te trekken en God niet aan te kijken. Weten wij hoe heilig[...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#23: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]van de Here Jezus is geopenbaard door Zijn opstanding en door Zijn plaats aan de rechterhand van Zijn Vader. Wij moeten, als de vervolgde christenen, LEREN om te zien op de Here Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. De Here Jezus Christus is gegeven aan de gemeente als Hoofd. Hij is verbonden met ons. [...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#24: "Geloof"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2011.

"[...]akt en alles geschapen heeft. 4) Abel bracht een geloofsoffer. Zijn offer was geen religie. Henoch wandelde met God. De gemeente mag wandelen (dat is LEREN kennen) met God totdat God de gemeente tot Zich neemt. 5) Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geloven wie Hij is en vervolgens wat Hij doet. Zoeken wij God ernstig of zoeken [...]"
Trefwoorden: Geloof, Rechtvaardig, Uit geloof leven


#25: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"God heeft Zijn Woorden (Deuteronomium) gegeven om erna te luisteren en erna te leven. Israel moest Gods verordeningen LEREN en toepassen. We hebben Gods Woord ontvangen, waaruit wij mogen LEREN, we mogen er aandachtig naar kijken en tenslotte toepassen in ons leven. God Zelf sprak en deed het (2 Thes. 2:1517). Ook wij worden opgeroepen tot woord en[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#26: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"Lea gaf haar zonen bijzondere namen. De namen van haar zonen vertellen hoe Lea de Heere heeft LEREN kennen, maar vertellen ook het verdriet van Lea. Rachel werd door Jacob geliefd, maar Lea niet. In Lea zien we een beeld van het volk Israel. Het volk Israel is niet geliefd (Ez. 16:4 tot 6). Er werd en wordt nog steeds geen waarde gehecht aan het le[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#27: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]or de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerde aan de koperen slang. Israel moest LEREN te vertrouwen op God door in de woestijn op te zien naar de koperen slang, maar Israel ging offers brengen aan de koperen slang. Ook wij slepen soms een 'koperen slang' mee in ons leven. Wij gev[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#28: "Sola Scriptura, Christus, Gratia, Fide, Deo Gloria"

Door broeder M. Ezinga op 2 januari 2011.

"God spreekt door heel het Woord, de Bijbel. Elk woord van de Bijbel is door God ge?nspireerd. Door het Woord kunnen we God LEREN kennen en weten we hoe we kunnen leven tot Gods eer. Niet onze ervaringen, opvoeding etc. , maar alleen Gods Woord mag leidend zijn in ons leven. Volgens de Bijbel hebben we eeuwig leven als we geloven in de naam van de H[...]"
Trefwoorden: Bijbel, Glorie van God, Geloof


#29: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"In deze Bijbelgedeelten lezen we wie Jezus Christus is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalLEREN: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here Jezus Christus. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#30: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]mogen elke morgen vragen: Here, wat wilt u dat ik doen zal deze dag? De geschiedenis van Israel in Kana?n begon bij Gilgal: Golgotha. Israel moet dan LEREN te vertrouwen op God in plaats van zelf te strijden of een akkoord te sluiten met de vijanden. We laten vijanden toe in ons leven. Ons geestelijk leven lijdt daar sterk onder. De Here is trouw e[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#31: "Wat we ontvangen hebben"

Door broeder J. Nugter op 14 november 2010.

"[...]egang gekregen (heden) tot God. We mogen roemen in de hoop (toekomst). We mogen ook roemen in onze verdrukkingen. We hebben verdrukkingen nodig om te LEREN volharden. Door de verdrukkingen wordt ons geloof beproefd. Door de beproefdheid groeit de hoop en wordt de opofferende liefde van Christus in ons hart uitgestort. Wij zijn behouden van de toorn[...]"
Trefwoorden: Rechtvaardiging, Bijbel, Beproeving


#32: "God is goed"

Door broeder J. Lukasse op 7 november 2010.

"[...]zien voortdurend andere aspecten van de grootheid van God en zijn steeds weer onder de indruk van Gods grootheid. We hebben het nodig om God beter te LEREN kennen, niet alleen Zijn daden, maar vooral Zijn wegen. Onze problemen veranderen niet, maar God wil ons veranderen. [...]"
Trefwoorden: Vergeving, Engelen, Grootheid van God


#33: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]geeft, om de verzoening door de Here Jezus. De Here heeft ons overvloed gegeven, maar Hij heeft ons ook kwaliteit gegeven; wij mogen Hem steeds beter LEREN kennen. We mogen delen in Zijn vreugde. Wij worden geen slaven, maar vrienden van Hem genoemd. De Here heeft Israel geleid en voor Zijn volk gezorgd. Hun kLEREN waren niet versleten na 40 jaar i[...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#34: "Zonde en schuld"

Door broeder D. Baarsen op 22 augustus 2010.

"[...]re Jezus wil ons verlossen van onze zonden. Hij is opgestaan en wil ons nieuw leven geven. Wij mogen in Hem leven. Wij mogen met vallen en struikelen LEREN te leven in Hem. We hebben de zonden wel losgelaten, maar kunnen nog steeds fouten maken in ons leven. Wij zijn gerechtvaardigd door ons geloof. Hij ziet onze gezindheid. [...]"
Trefwoorden: Zonden, Schuld, Rechtvaardiging


#35: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"Wij hebben verlichte ogen van het hart gekregen om God te LEREN kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here Jezus Christus is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van [...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#36: "Gods zegen"

Door broeder N. van de Berg op 16 mei 2010.

"[...]ken en zegenen als wij alles los laten en op Hem vertrouwen. God stuurt ook ons op weg zonder dat wij precies weten waar we naartoe gaan. God wil ons LEREN te vertrouwen en te hopen tegen beter weten in. Door ons vertrouwen op God kunnen we tot zegen zijn voor andere mensen. God is liefde. God riep Abram uit liefde en noemde Zichzelf Vriend van Abr[...]"
Trefwoorden: Abraham, Liefde, Vertrouwen


#37: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]ng, door Zijn liefde; door het stof wil Hij gaan.

Petrus moest eerst gehoorzamen voordat hij begreep wat de bedoeling was. Petrus moest LEREN om de hulp van Zijn Meester te ontvangen. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis.

Rein zijn: dat is niet voor iedereen.
De Here Jezus wast z?lfs de voeten van Judas[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


#38: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]n. De kamerling herkende zijn verdriet in Jesaja 33. De Persoon waarover de tekst gaat, moest zijn verdriet goed begrijpen. Hij wilde de Here Jezus LEREN kennen. De Here Jezus had de kamerling gezien en hem opgezocht. De kamerling wilde de Here Jezus volgen. Hij reisde verder met blijdschap. [...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#39: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"We moeten opnieuw geboren worden om tot God te komen. Als wij geboren zijn dan LEREN wij lopen, wandelen door de Geest (achter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een keuze om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten,[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 39 preken gevonden over: 'Leren'.