Preken over: "Leeuw"

"Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"
Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, Leeuwenkuil, Redding

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze groot[...]"

"Het leven van Simson - Deel 2"
Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus

"[...]even tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een Leeuw, de volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwi[...]"

"Het leven van het Lam"
Door broeder J. Nugter op 20 november 2011
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven

"Alleen de Here Jezus Christus als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, re[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...]erlichte ogen van het hart. Simson verscheurde de Leeuw. De Leeuw is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in lijden en Hij[...]"

"Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"
Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010
Trefwoorden: Schepper, Koning

"[...]at Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De Leeuw en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt d[...]"