#1: "Wereldgebeuren in het licht van de bijbel - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 18 april 2018.
Uit de serie: "Het wereldgebeuren in het licht van de bijbel".
Trefwoorden: Rechtvaardig, LEEUWenkuil, Redding


#2: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...]ns leiden. Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als LEEUW van Juda om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#3: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]antwoordelijk voor onze foute keuzes, maar God kan onze fout keuzes gebruiken in Zijn plan met ons leven tot Zijn eer. De ene dag overwon Simson een LEEUW, de volgende dag werd hij verslagen door de tranen van een vrouw. Wij kunnen een geloofsoverwinning meemaken. Vaak is de boze er dan opuit om ons onderuit te halen. Simson had een voorbeeld moet[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#4: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here Jezus Christus als LEEUW is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here Jezus Christus als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here Jezus Christus heeft Zijn leven gegeven als Lam. De LEEUW wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: LEEUW, Lam, Leven


#5: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...] Bijbel nodigt ons uit zoveel mogelijk honing te eten. Door het Woord van God krijgen wij inzicht, verlichte ogen van het hart. Simson verscheurde de LEEUW. De LEEUW is een beeld van Christus. Zijn komst is verscheurd; hij is gekomen in lijden en Hij zal komen in heerlijkheid. Intussen leven wij van de honing; het Woord van God. De buik is in de Bi[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#6: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"God is de Schepper hij is groot en wij mogen Hem onze Here noemen. God laat Zijn naam, Zijn wezen zien in de schepping. De LEEUW en het lam, zijn beelden van de Here Jezus en de arend een beeld van God. Deze psalm wordt drie keer aangehaald in het nieuwe testament, waaruit blijkt dat de psalm gaat over de Here Jezus zelf. De schepping is het we[...]"
Trefwoorden: Schepper, Koning


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Leeuw'.