#1: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"[...]ebben?). God streed met Zijn liefde en Zijn rechtvaardigheid. De Here Jezus Christus heeft de straf op Zich genomen.

2) God laat ook zijn LANKMOEDIGHEID zien. (We denken overal recht op te hebben en zien onze zonden niet).

3) Efraim (dubbel vruchtbaar) droeg geen vrucht. Efraim moest gesnoeid worden. God zal het hart (met a[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, LANKMOEDIGHEID, Kwaadaardigheid


#2: "Israel, Gods oogappel"

Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010.

"[...]l niet verlaten. Wij zijn een koninklijk kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, LANKMOEDIGHEID en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart dienen, dan rust Zijn oog op ons. [...]"
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader


 

Gevonden:

Er zijn 2 preken gevonden over: 'Lankmoedigheid'.