Preken over: "Lankmoedigheid"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]op Zich genomen. <br/><br/> 2) God laat ook zijn Lankmoedigheid zien. (We denken overal recht op te hebben en zien onze zonden niet). <br/><br/> 3)[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]is een God van vergeving, genade, barmhartigheid, Lankmoedigheid en goedertierenheid. Hij zal ons nooit verlaten. Als wij Hem met een toegewijd hart d[...]"