Preken over: "Kruis"

"Met Christus gekruisigd, gestorven en opgestaan"
Door broeder J.H. Meinema op 15 oktober 2023
Trefwoorden: GeKruisigd, Gestorven, Opgestaan

"Overvloedige genade"
Door broeder J. Schep op 19 oktober 2022
Uit de serie: "Drieluik".
Trefwoorden: Genade, Zonde, GeKruisigd

"De oorsprong van het kruis"
Door broeder B. van den Bosch op 28 maart 2021
Trefwoorden: Golgotha, Pasen, Kruis

"Met Christus gekruisigd, leven uit geloof"
Door broeder J.H. Meinema op 31 januari 2021
Trefwoorden: Jacob, Leven uit geloof, Vlees

"Op Goede Vrijdag..."
Door broeder J. Nugter op 10 april 2020
Trefwoorden: Goede Vrijdag, Kruis, Lam van God

"Het avondmaal van de bruiloft van het Lam"
Door broeder S. van Groningen op 24 maart 2019
Trefwoorden: Avondmaal, Bruid, Kruis van Golgotha

"Opname voor de grote verdrukking?"
Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2019
Uit de serie: "Opname van de Gemeente: achterhaald of actueel?".
Trefwoorden: Opname, Verdrukking, Kruiswoorden

"Wat betekend kerst in de bijbel."
Door broeder B. van Twillert op 9 december 2018
Trefwoorden: Christelijk, Kruis, Israël

"Het kruis na het kruis"
Door broeder B. van den Bosch op 22 juli 2018
Trefwoorden:

"Vast staan in de vrijheid van het evangelie"
Door broeder N. (Niels) Wemmers op 4 maart 2018
Trefwoorden: Vrijheid, Kruis, Christus

"God heeft voorzien"
Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding

"[...]deze wereld (climax), maar de mensen hebben Hem geKruisigd (anticlimax). Abraham gehoorzaamde de roepstem van God. Hij stelde zich volkomen beschikba[...]"

"Schijnen als lichtende sterren"
Door broeder A. Haverkamp op 4 december 2016
Trefwoorden: Heilig, Licht, Kruis

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]Vader en de eeuwige Geest. Het gaat alleen om het Kruis, het Lam dat net geslacht is. Het Kruis laat zien wie de Here Jezus Christus is. Dat zien wij [...]"

"Het hart"
Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde

"[...] verzoening heeft bewerkt door te sterven aan het Kruis. God had David beloofd dat Zijn goedertierenheid nooit zal wijken van Salomo. Gods hart is tro[...]"

"Wat zoekt gij De Levende bij de doden?"
Door broeder A. Haverkamp op 3 april 2016
Trefwoorden: Opstanding, Volbracht, Kruis

"Deze Jezus"
Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst

"[...]lovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij geKruisigd hebt'. De Here Jezus zal voor Israel terugkomen als geKruisigde. Hij zal dan komen met grot[...]"

"God is getrouw"
Door broeder T. Stier op 8 maart 2015
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel

"[...]de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het Kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"

"Zijn we hemels of aards gericht?"
Door broeder B. van den Bosch op 1 juni 2014
Trefwoorden: Hemel

"[...] aards gericht zijn en leven als vijanden van het Kruis. Er is geen onderworpenheid aan Christus en aan Zijn Woord. Zij willen het oude leven niet opg[...]"

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt in de geKruisigde en opgestane Heer. De Heer is waarlijk opgestaan. [...]"

"Alles verlaten om Jezus’ wil"
Door broeder A. Haverkamp op 5 januari 2014
Trefwoorden: Discipelschap, Kruis dragen, Jezus volgen

"[...]k is meer belangrijk, maar Christus.<br> 2. Zijn Kruis dagelijks opnemen; Christus staat centraal, Hij geeft Zijn genade.<br> 3. Hem volgen; achter [...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...] liefde en gerechtigheid ontmoeten elkaar aan het Kruis.[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...] zien, daarom moet de Here Jezus Christus aan het Kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. W[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]kig. Wij verwachten een hemelse erfenis door de geKruisigde Christus. God heeft alles, Zijn eigen Zoon gegeven om ons te redden. Het geloof van Christ[...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...]. De besnijdenis van Christus vond plaats aan het Kruis. Alleen als we met Christus zijn bekleed kunnen we voor God verschijnen. Christus heeft het be[...]"

"Zonder kruis geen zegen"
Door broeder B. van den Bosch op 19 augustus 2012
Trefwoorden: Kruis, Zegen, Rijkdom

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...] mens zeer veel angst gehad om te sterven aan het Kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here Jezus Christus alleen dienen [...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]j heeft al onze ongerechtigheden gebracht aan het Kruis. Hij is opgestaan in kracht en leeft in ons![...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]oor ons uit. Hij heeft de dood overwonnen aan het Kruis. Hij zal de vijand verslaan en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning be[...]"

"Waarom Israel?"
Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, Jezus Christus

"[...]od de volken oordelen, maar ons oordeel is op het Kruis voltrokken. Jezus Christus heeft voor ons het oordeel gedragen. [...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]tere ervaring veel ruimte in ons leven. Zelfs het Kruis kan een te belangrijke plaats in ons leven krijgen, maar de GeKruisigde is het belangrijkste i[...]"

"Wie de mens was en is"
Door broeder A. de Jongh op 31 juli 2011
Trefwoorden: Mens, Genade, Bloed

"[...]ht door de mensen. Uiteindelijk moest Hij aan het Kruis sterven. Hij heeft het werk van Zijn Vader volbracht. En nu behartigt Hij onze belangen bij de[...]"

"Christus aanvaarden, navolgen, vertrouwen"
Door broeder J. Brouwer op 29 mei 2011
Trefwoorden: Kruis, Zonden, Discipelschap

"Honderd procent voor Jezus leven"
Door broeder D. Baarsen op 8 mei 2011
Trefwoorden: Kruisiging, Opstanding, Geloof

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...]n niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het Kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ontvangen. Iedereen heeft de Here[...]"

"Verleidingen: de spiegel van Jacobus"
Door broeder C. Spek op 19 december 2010
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving

"[...]t de macht van de verleidingen doorbroken aan het Kruis van Golgotha. [...]"

"Kust de Zoon"
Door broeder B. van den Bosch op 15 augustus 2010
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde

"[...]. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het Kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in[...]"

"Bitterheid"
Door broeder A. van den Berk op 30 mei 2010
Trefwoorden: Bitterheid, Woestijn

"[...]d geeft oplossingen. God wees op een hout, op het Kruis. De Here Jezus stief voor onze zonden. In het Woord van God ligt een rijke zegen voor het woes[...]"