#1: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...]t en kent onze omstandigheden. Zijn plannen zullen doorgaan. Hij bidt voor ons. Hij laat ons niet los. Hij bereidt ons een plaats voor. Wij zullen de KROON des levens ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#2: "Wat is de mens"

Door broeder J. Nugter op 8 mei 2016.
Trefwoorden: Scharlaken, Doorn, KROON


#3: "Loof de Here, mijn ziel!"

Door broeder F. ter Velde op 3 maart 2013.

"[...]s! God vergeeft al onze ongerechtigheden. Hij heeft daarvoor de prijs betaald. God is onze Geneesheer. Hij heeft ons verlost van de eeuwige dood. Hij KROONt ons met goedheid en barmhartigheid. Laten we ons daarmee kronen? God wil onze mond verzadigen met zegeningen (het goede zeggen en zien bij anderen).[...]"
Trefwoorden: Vergeving, Weldaden van God, Zegen


#4: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"[...]mhoog geklommen, totdat hij bijna goddelijk was, maar Christus heeft Zich vernederd. Hij is lager geworden dan de engelen. Uiteindelijk is Christus geKROONd met heerlijkheid. Onze positie is in Christus. In die positie mogen we delen in Zijn heerlijkheid! Adam had oorspronkelijk de opdracht gekregen om over de schepping te heersen. Adam was slechts[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Kroon'.