Preken over: "Kracht"

"Speciale toewijding vandaag de dag"
Door broeder D. Steenhuis op 5 september 2022
Uit de serie: "Christenen in de woestijn van deze wereld".
Trefwoorden: Toewijding, Kracht, Vreugde

"Waar haal ik de kracht vandaan?"
Door broeder J.H. Meinema op 30 augustus 2020
Trefwoorden: Kracht, Volharding, Hoop

"Troost door geloofsoptimisme in een groot God"
Door broeder A. van den Berk op 28 juni 2020
Trefwoorden: Geloof, Troost, Kracht

"Van navolgers, voorbeelden worden"
Door broeder J. Lukasse op 4 november 2018
Trefwoorden: Hoop, Liefde, Kracht

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...]id dat de Here Jezus Christus leeft, geven ons de Kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben Kracht uit ov[...]"

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft Kracht om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroe[...]"

"Bijbels geloof"
Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet

"[...]us nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons Kracht geven. We mogen Hem dagelijks danken voor onze verlossing. We mogen gaan leren om uit geloof [...]"

"Geduldig wachten op de Heere"
Door broeder J. Heijdeman op 10 april 2016
Trefwoorden: Hopen, Kracht, Soevereiniteit van God

"Gebeden van Paulus"
Door broeder G. Vochteloo op 1 november 2015
Trefwoorden: Gebeden, Gods Geest, Vervuld

"[...]hepping) te versterken door Zijn Geest. Hij geeft Kracht uit genade. Hij wil in ons hart woning maken. Wij zijn uit genade geworteld in Gods liefde. A[...]"

"Volgen"
Door broeder T. Stier op 3 mei 2015
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde

"[...]s de periode van Christus op aarde ontving Israel Krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het koninkrijk Gods m[...]"

"Het leven van Simson - Deel 4"
Door broeder J. Heijdeman op 19 april 2015
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Sexualiteit

"[...]ken zoals God ze ziet. Hoe kan God aan Simson de Kracht geven terwijl Simson een zondig leven leidt? God had een plan met het leven van Simson. Gods[...]"

"God is getrouw"
Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping

"[...]t van deze tijd.God wordt niet moe. Hij geeft ons Kracht door Zijn Geest. Hij omhelst ons. Gelovigen zijn alsadelaars. Jonge adelaars beginnen een hee[...]"

"Geloofd zij God met diepst ontzag"
Door broeder H. Huijzer op 7 december 2014
Trefwoorden: Kracht, Heil, Verheerlijking

"Twee pilaren"
Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester

"[...]n bij de ingang van het heilige. Koper staat voor Kracht, maar ook voor Gods gerechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze gerechtigheid. [...]"

"Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"
Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid

"[...]staanbaarheid van Zijn genade zien. Isra?ls eigen Kracht (en ook onze Kracht) zal tekort schieten. We hebben Gods genade nodig. Bekeren betekent onze [...]"

"De hemelvaart"
Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen

"[...]og niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de Kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig va[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"Vertrouwen en verwachten"
Door broeder C. Stier op 19 januari 2014
Trefwoorden: Babel, Trouw

"[...]ager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen Kracht). Babel was ten tijde van Daniel het centrum van wijsheid, van afgoden en geesten etc. De na[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...] van de geboorte van Johannes de doper, die in de Kracht van Elia zou optreden. We hebben het complete Woord van God ontvangen. We hebben geen extra [...]"

"De lofzang van Zacharias"
Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang

"[...]ypte, zo zal God Zijn volk opnieuw verlossen (met Kracht). God heeft ook ons bevrijd van de zonden van deze wereld. God heeft Zich verbonden met het [...]"

"Slapen"
Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane

"[...]s Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia zag de Kracht van God in de natuur, maar hoorde ook het zacht suizen van de wind. De Here Jezus Christus he[...]"

"Schuilen bij God"
Door broeder W. Evers op 22 september 2013
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen

"[...]n niet uit onszelf deze strijd voeren, maar in de Kracht van de Heilige Geest kunnen we de strijd voeren. We moeten leren om ons te laten voeden met C[...]"

"De antwoorden van God in moeite en verdriet"
Door broeder J. Heijdeman op 7 april 2013
Trefwoorden: Vragen aan God, Nood, Verdriet

""De HERE Here is mijn Kracht" - Habakuk 3:19[...]"

"Psalm 55: een profetische psalm"
Door broeder T. Stier op 3 februari 2013
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist

"[...] komen. In deze tijd kunnen wij standhouden in de Kracht van Christus, die alles overwonnen heeft.[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...] van God weet wat het beste voor u is. <br/> De Kracht van God kan het gebed verhoren. <br/> God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak [...]"

"Dank God te allen tijden"
Door broeder C. Spek op 10 juni 2012
Trefwoorden: Kracht, Grootheid van God, Toekomst

"Geergerd of geregeerd?"
Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie

"[...]gen. Het nageslacht zal Hem dienen niet uit eigen Kracht, maar Christus zal het dienen in ons uitwerken. Verhogen verwijst naar de kruisdood van de [...]"

"Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"
Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden

"[...]t verdriet en de pijn in ons leven. God geeft ons Kracht om de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich [...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]hoe groot Zijn rijkdom aan ons is, hoe groot zijn Kracht is om levens te helen. Zijn we ons bewust van Gods rijkdom? Leven we naar die rijkdom? Leve[...]"

"De ontdekking van Gods majesteit"
Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging

"[...]voor Hem? Niet onze zwakheden maar onze vermeende Kracht en wijsheid maken het moeilijk om bruikbaar te zijn voor Hem. [...]"

"Advent; Hij komt!"
Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt

"[...]t ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen Kracht willen doen, naar de eerste komst. De naam Israel verwijst naar de tweede komst als Koning va[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]heden gebracht aan het kruis. Hij is opgestaan in Kracht en leeft in ons![...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]et heel ons hart, met heel onze ziel en heel onze Kracht. Dit kunnen wij niet uit onszelf, maar Hij heeft Zijn liefde in ons hart uitgestort. Ook moet[...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]p veel energie vrijkomt, zo komt er veel energie, Kracht vrij als God ons leven verandert. Wij zijn gemaakt om veranderd te worden door Gods Geest. Wi[...]"

"Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"
Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest

"[...]en. Het werk van de Here kunnen wij niet in eigen Kracht, niet in eigen wijsheid, maar alleen door Gods Geest uitvoeren. Olie is het symbool van de He[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]eer. God geeft ons rust en vrede. God geeft ons Kracht om Hem te prijzen in tijden van dat alles tegen lijkt te zitten. De Boze probeert ons te late[...]"

"Manna"
Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel

"[...] met het Woord van God. Het manna werd gegeten om Kracht te ontvangen. Zo mogen wij Kracht ontvangen door het Woord. Wij krijgen het Woord van God voo[...]"

"De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"
Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren

"[...] dood. De belofte van de Vader heeft te maken met Kracht uit de hoge, met de verkondiging van het evangelie, met de werking en de gave van de Heilige [...]"

"Hoe worden wij vrij?"
Door broeder A. Haverkamp op 18 april 2010
Trefwoorden: Verlossing, Bevrijding, Hart

"[...]t onze banden verbreken, maar God kan dat door de Kracht van Zijn Heilige Geest. De duivel laat ons voortdurend bezig zijn met onze zonden in plaats v[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...]s Geest (om de ene te bereiken). We mogen in Gods Kracht Zijn stem volgen. God heeft gekozen om gelovigen als instrument te gebruiken. Gelovigen mogen[...]"

"Heiligheid"
Door broeder A. Boelen op 20 december 2009
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel

"[...]wat ons geleerd is. Hij geeft ons elke dag nieuwe Kracht door geloof en door de omgang met Christus. God vervult al Zijn beloftes. We mogen vrijmoedig[...]"

"De kracht van de Heilige Geest"
Door broeder J. Heijdeman op 29 juli 2007
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Onrein, Kracht, Heilige Geest

"[...] zij onrein was. Ze werd volkomen genezen door de Kracht van de Heilige Geest. Ook wij zijn van nature onrein en moeten de Here Jezus aanraken om re[...]"