#1: "Het Koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 12 augustus 2018.
Trefwoorden: Context, Hemelburgers, Hemelse gewesten


#2: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid


#3: "De verberging van het koninkrijk"

Door broeder T. Stier op 15 november 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: KONINKRIJK, Koning, Verborgen


#4: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]en anderen Christus in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods KONINKRIJK. De Here Jezus Christus neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben nie[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#5: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' Koningschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen


#6: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]t tot inkeer komen voordat de Here Jezus Christus kan ingrijpen en vrede kan brengen in Israel. Als Israel de naam de Here zal aanroepen, dan zal het KONINKRIJK Gods komen. Op dit moment zijn er nog steeds veel Joden die God niet kennen. Joden worden vervolgd ook door het 'christelijke' westen. De naam van de Here Jezus Christus blijft verborgen vo[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#7: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 6"

Door broeder B. van Twillert op 14 december 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen, Sleepnet, Gelijkenis


#8: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 5"

Door broeder B. van Twillert op 2 november 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen, Koopman, Gelijkenis


#9: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 4"

Door broeder B. van Twillert op 12 oktober 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen, Schat, Akker


#10: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 3"

Door broeder B. van Twillert op 16 maart 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen


#11: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 2"

Door broeder B. van Twillert op 16 februari 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen, Gelijkenis


#12: "Het Koninkrijk der hemelen in vogelvlucht - Deel 1"

Door broeder B. van Twillert op 13 januari 2016.
Uit de serie: "Het KONINKRIJK der hemelen in vogelvlucht".
Trefwoorden: KONINKRIJK der hemelen, Gelijkenis, Zaaier


#13: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]jn tot ons heil, onze verlossing. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christus als hersteller van het KONINKRIJK Israel. Hij zal weer Koning zijn. De joden zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#14: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"[...]n genezen. Tijdens de periode van Christus op aarde ontving Israel krachten van de toekomende eeuw, het duizendjarig vrederijk. Het evangelie van het KONINKRIJK Gods maakt plaats voor het evangelie van Gods genade. Petrus werd tot twee maal toe uit de gevangenis bevrijd, maar hij zou uiteindelijk eenmaal gedood, en niet bevrijd worden. De Here Jez[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#15: "Op weg naar het Koninkrijk van God"

Door broeder P. van den Berg op 12 oktober 2014.
Trefwoorden: Oorlog, Vrede, Gerechtigheid


#16: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here Jezus Christus is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het KONINKRIJK Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#17: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"Lucas schreef het boek Handelingen aan Theofilus (hen, die God liefhebben). Lucas heeft als arts alles nauwkeurig onderzocht. Het gaat om Gods KONINKRIJK in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als Koning, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#18: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"Wij zijn bevrijd van de macht van de duisternis. Wij zijn overgezet naar het KONINKRIJK van het Licht, maar toch hebben we nog steeds een geestelijke wapenrusting nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here Jezus Christus. Hoewel de macht en de ti[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#19: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]wereld is in grote nood: God kan Zijn grote liefde niet kwijt. De wereld wil Zijn liefde niet. De Here Jezus zal komen rijdend op een wit paard. Zijn KONINKRIJK zal komen. Nu mogen we de levende God dienen. De Heilige Geest zal ons troosten en leiden als God iets nodig heeft in ons leven.[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#20: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"[...]us Christus en Samuel een beeld van Johannes de Doper: geboren uit een onvruchtbare moeder, uit een priesterlijke familie en als voorbereider van het KONINKRIJK. David was de achtste zoon (een nieuw begin). Bij de Here Jezus Christus, de Zoon, begint er een nieuwe schepping na Zijn opstanding. Bij Gods Zoon begint een nieuwe schepping na Zijn opst[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#21: "Uw Koninkrijk kome - Deel 4"

Door broeder F. ter Velde op 3 december 2012.
Uit de serie: "Uw KONINKRIJK kome".
Trefwoorden: KONINKRIJK van God, Profetie


#22: "Uw Koninkrijk kome - Deel 3"

Door broeder F. ter Velde op 5 november 2012.
Uit de serie: "Uw KONINKRIJK kome".
Trefwoorden: KONINKRIJK van God, Israel, Profetisch


#23: "Uw Koninkrijk kome - Deel 2"

Door broeder F. ter Velde op 1 oktober 2012.
Uit de serie: "Uw KONINKRIJK kome".
Trefwoorden: KONINKRIJK van God, Messias


#24: "Uw Koninkrijk kome - Deel 1"

Door broeder F. ter Velde op 3 september 2012.
Uit de serie: "Uw KONINKRIJK kome".
Trefwoorden: KONINKRIJK van God, Europa, Duisternis


#25: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"De Joden hebben een aardse verwachting van het KONINKRIJK Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here Jezus Christus zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here Jezus Christus heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipel[...]"
Trefwoorden: Profetisch, KONINKRIJK van God


#26: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...]r Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als Koning is Zijn Koningschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het KONINKRIJK Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis geweest. Paulus mocht de rijkdom van dit geheimenis bekend maken. We hebben een hemelse roeping ont[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#27: "Leven in twee werelden"

Door broeder J. Brouwer op 28 augustus 2011.
Trefwoorden: KONINKRIJK van God, Schepping, Bekering


#28: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]eze psalm over Jezus Christus. Hij is de Rechtvaardige. Hij is als een boom. Hij is ook de wortel, een loot, een twijgje van de afgehouwen tronk (het KONINKRIJK van David, de menselijke kant). Hij zal zijn als de Spruit voor Israel (de Koninklijke kant). De Here Jezus geeft veel vrucht. Wij zijn vruchten van de Here Jezus (net als Israel). Als wij [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#29: "Manna"

Door broeder G. Vochteloo op 13 juni 2010.

"[...] de Bijbel een beeld van de oude mens. Het Woord van God is bitter voor de oude mens; de oude mens moet sterven, want wij zijn burgers van een hemels KONINKRIJK. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Bijbel


#30: "Onze Vader"

Door broeder J. Nugter op 31 januari 2010.

"[...]iligd? Is Zijn Naam geheiligd in ons huwelijk, ons gezin, ons alleen zijn, etc. ? Wij hebben Gods hulp dagelijks nodig om Zijn Naam te heiligen. Gods KONINKRIJK zal komen en tot die tijd geldt: Gods wil geschiedde en niet onze wil geschiedde. We mogen groeien naar geestelijke volwassenheid, zodat ons leven volledig overgegeven is in de handen van G[...]"
Trefwoorden: Abba, Bidden


 

Gevonden:

Er zijn 30 preken gevonden over: 'Koninkrijk'.