#1: "Hosanna! "

Door broeder C. van Aalsburg op 14 april 2019.

"Hosanna! Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de KONING van IsraA<Trefwoorden: Hosanna, Lam van God, Tempel


#2: "Christus als Koning op Aarde"

Door broeder B. van Twillert op 14 november 2018.
Uit de serie: "Wanneer Christus verschijnt".
Trefwoorden: KONING, Babel, Babylon


#3: "De Heilige van Israel"

Door broeder P. van der Lugt op 3 juni 2018.
Trefwoorden: Israel, Messias, KONING


#4: "De vervulling van het koninkrijk"

Door broeder C. Stier op 13 december 2017.
Uit de serie: "Christus' KONINGschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Gelijkenis, Strijd, Waakzaamheid


#5: "De verberging van het koninkrijk"

Door broeder T. Stier op 15 november 2017.
Uit de serie: "Christus' KONINGschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Koninkrijk, KONING, Verborgen


#6: "De prediking van het koninkrijk"

Door broeder P. van der Lugt op 11 oktober 2017.
Uit de serie: "Christus' KONINGschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: Olijfberg, Gelukkig, Hemelen


#7: "De voorzegging van de komst van de Koning"

Door broeder D. van Wijck op 20 september 2017.
Uit de serie: "Christus' KONINGschap in het Mattheus evangelie".
Trefwoorden: KONING, Profetie


#8: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"[...]istus is nu de Vorst der aarde. Hij is boven alle dingen. Hij heeft Zijn leven gegeven, omdat Hij ons zo lief heeft. De Here Jezus Christus heeft ons KONINGen en priesters gemaakt. Wij zijn bestemd om met Hem te regeren tijdens het duizendjarig vrederijk. Nu mogen we als priesters God vertellen wie de Here Jezus Christus is. Wij mogen samen met God[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#9: "De ziekte en genezing van Hizkia"

Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017.
Trefwoorden: KONING, Gebed, Juda


#10: "Blijf in mij"

Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017.

"God heeft er alles aan gedaan om Israel vruchtbaar te maken. Israel wilde Gods Zoon niet als KONING. God verwacht van ons dat ook wij vrucht dragen voor Hem. Willen wij altijd Gods Zoon als Heer in ons leven? Leven wij met Christus of in Christus? Wij voeren ons geloof vaak uit als een beroep. Wij richten ons vaak op ons falen. De Here Jezus is de [...]"
Trefwoorden: Wijngaard, Israƫl, Vrucht


#11: "Wie is het Woord?"

Door broeder J. Nugter op 25 december 2016.

"K = KONING der KONINGen
E = Eeuwige Rots
R = Rechtvaardige Raadsman
S = Soevereine Heer
T = Trouwe Herder
[...]"
Trefwoorden: Eeuwige Woord, Schepping, Vleesgeworden Woord


#12: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde KONINGin dichterbij mocht komen bij KONING Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon Jezus Christus. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#13: "De kinderkoning"

Door broeder N. Groot op 29 mei 2016.
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld


#14: "Ontzag voor gezag"

Door broeder T. Stier op 14 februari 2016.

"[...]n. Uiteindelijk zal hij zich in de tempel laten vereren. Er is een geestelijke strijd gaande. God heeft het licht geschapen om te heersen. God heeft KONINGen, oudsten, e.d. aangesteld om de anderen te dienen. God wil verheerlijkt worden in de levens van mensen. God heeft Adam gezag gegeven. Adam heeft dat gezag zichzelf niet toegeeigend of heeft d[...]"
Trefwoorden: Gezag, Gezagsorde, Heersen


#15: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"[...]ij ons ziet. God zag Mozes in de woestijn. God zag Israel werken als slaven. God zag Hagar in de woestijn. God zag Elia onder de bremstuik, bang voor KONING Achab. God zag ons vormeloze begin. God ziet ons niet alleen, Hij hoort ons ook roepen. Hij kent ons verdriet. Hij ziet, hoort en kent ons en komt daarom tot ons. God zag, hoorde en kende het[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#16: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]. Toen Peterus sprak over 'deze Jezus' ging het over de terugkomst van de Here Jezus Christus als hersteller van het koninkrijk Israel. Hij zal weer KONING zijn. De joden zijn het uitverkoren volk van God, daarom neemt het antisemitisme nu weer toe. Kijken wij nog omhoog naar de hemel om de Here Jezus Christus te verwachten? Hij wil ons opnemen [...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#17: "God is getrouw"

Door broeder T. Stier op 8 maart 2015.

"[...]en te sparen, maar ze zette haar leven op het spel nadat ze hadopgeroepen tot vasten en gebed. En Esther vond genade in de ogen van de KONING. Wijontvangen genade als we God opzoeken in Zijn heiligdom. Gods toorn over de zonden is weggegaan toen de Here Jezus aan het kruis is gestorven inonze plaats. Hij houdt van ons.[...]"
Trefwoorden: Antisemitisme, Haman, Israel


#18: "Koning Josia: een beeld van Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 11 januari 2015.
Trefwoorden: Josia, Tempel


#19: "De Koning van Sion komt"

Door broeder M. Ezinga op 28 december 2014.
Trefwoorden: Vredevorst


#20: "Joas: een heenwijzing naar de Here Jezus"

Door broeder P. van der Lugt op 23 november 2014.
Trefwoorden: KONING, Joas, Beeld


#21: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]r ook voor Gods gerechtigheid (norm, wet). De Here Jezus Christus is onze gerechtigheid. Op de pilaren lag een lelie. Lelies wijzen op Christus als KONING. Op de pilaren lagen ook granaatappels, die wijzen naar de Here Jezus als Hogepriester. De pilaren kregen namen: Jachim (HIJ zal bevestigen) en Boaz (in Hem is kracht). God bevestigt ons door Z[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#22: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]koninkrijk in ons leven. De discipelen hadden de belofte ontvangen dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest. De Here Jezus zal nog komen als KONING, maar we weten nog niet wanneer Hij komt. We weten wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#23: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...] wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here Jezus Christus kwam als KONING Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Christus was niet om Israe[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#24: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de KONING op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God


#25: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 7"

Door broeder G. de KONING op 14 februari 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Wet, Zonde


#26: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 6"

Door broeder G. de KONING op 25 oktober 2013.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Romeinenbrief, Zonde, Heiligheid


#27: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"David werd tot KONING gezalfd. Uit hem zou de Here Jezus Christus voortkomen, die voor eeuwig KONING zal zijn. Saul was KONING, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#28: "Ben je ook al op weg naar de Koning der Koningen?"

Door broeder B. van der Bosch op 16 juni 2013.
Trefwoorden: Volharding, Reinheid, Wederkomst van Christus


#29: "Melchisedek"

Door broeder P. van der Lugt op 12 mei 2013.
Trefwoorden: Melchisedek, Priester, KONING


#30: "Moeten wij de wet uit dankbaarheid vervullen?"

Door broeder G. de KONING op 18 januari 2013.

"Kort audiofragment van twee minuten. Na een bijbelstudie over 2 Timotheus 2 en 3 vroeg een van de aanwezigen: "Moeten wij, christenen, de wet uit dankbaarheid vervullen?". [...]"
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Wet, Genade


#31: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 4"

Door broeder G. de KONING op 18 januari 2013.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#32: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 2 en 3"

Door broeder G. de KONING op 14 december 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#33: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, KONING der Joden, Zoon van God


#34: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1 en 2"

Door broeder G. de KONING op 19 oktober 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus


#35: "De tweede brief aan Timotheus - Hoofdstuk 1"

Door broeder G. de KONING op 21 september 2012.
Uit de serie: "Studies voor jongeren: de 2de brief aan Timotheus".
Trefwoorden: Leven voor Christus, Wereldgezindheid


#36: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"De KONINGin van Sjeba of de KONINGin uit het zuiden kwam waarschijnlijk uit Jemen of Ethopie. De KONINGin had gehoord dat KONING Salomo de naam van de Heere verheerlijkte. De KONINGin kwam uit nieuwsgierigheid en wilde zelf onderwezen worden. Zij kwam met raadsels, levenslessen om hem op de proef te stellen. Zij was diep onder de indruk van Salomo'[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#37: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] God wilde zien of Israel en Saul hun vertrouwen op God wilde stellen. Saul zocht God in deze periode niet op. Saul zondigde en David zondige ook als KONING van Israel, maar David zocht steeds God op en had berouw over zijn zonden. Saul bood geld en macht aan. Mensen worden voortdurend verleid door geld en macht. David was niet gericht op geld en[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#38: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]j is. Wij hebben allemaal wel een ervaring van afwijzing. David voelde zich afgewezen, verlaten door zijn ouders, bijna vergeten bij de zalving tot KONING. Toch kon David spreken over de liefde van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze kinderen? We mogen alle dingen to[...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#39: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]ng, dan draagt Hij Zijn gordel niet meer om zijn lendenen; het werk voor God is volbracht. De Here Jezus Christus draagt een gordel om Zijn borst als KONING en Hogepriester. Wij zijn nu verkleefd aan het hart van Christus. We kunnen en mogen alleen maar roemen in de Here Jezus. Hij verlangt ernaar dat wij schitteren. Zijn wij bruikbaar voor de Here[...]"
Trefwoorden: Gemeente, KONING, Hogepriester


#40: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]ngen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here Jezus Christus om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de KONING der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien en zij zagen de ster opnieuw in Jeruzalem waardoor zij werden bevestigd in hun gel[...]"
Trefwoorden: KONING der Joden, Positie, Aanbidden


#41: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...](Gen. 3). Die komst zou niet zonder moeite plaatsvinden, maar de Messias zal overwinnen. Hij is Silo: de Messias (Gen. 49:10), die recht heeft op het KONINGschap. Hij is de Vredebrenger. Num. 24:17 deze profetie is vervuld als de wijzen uit het oosten de ster zien. De naam Jacob verwijst naar het ongelovige Israel, naar mensen die het in eigen kr[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#42: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]reven met beelden uit het oude testament. Niet het gebouw, maar de mensen van de gemeente vormen het huis van God. God had de tempel, gebouwd tijdens KONING Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel later zou Maria de Here Jezus Christus (een veel grotere heerlijkheid) [...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#43: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]indigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. KONING Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven in de Heere. Hizkia vernietigde zelfs de koperen slang, omdat Israel offerd[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#44: "Onze positie in Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 11 september 2011.

"[...] Joden, aan de gelovigen of aan de heidenen. De Here Jezus was in de eerste plaats gekomen voor Israel, maar door de verwerping van de Here Jezus als KONING is Zijn KONINGschap voor bepaalde tijd uitgesteld. In plaats van het evangelie van het koninkrijk Gods is het evangelie van de genade tot ons gekomen De gemeente was altijd een geheimenis gewee[...]"
Trefwoorden: Positie, Christus


#45: "Een rein leven"

Door broeder B. van der Bosch op 7 augustus 2011.

"[...]rael afgevoerd in ballingschap. En toch waren er enkele mannen, die trouw bleven aan Gods Woord wat de prijs ook zou zijn. Ondanks Gods boodschap aan KONING Nebukadnezar en ondanks dat KONING Nebukadnezar groot sprak over God, verootmoedigde de KONING zich niet voor God. Ook Petrus ontkende de Here Jezus te kennen, toen zijn geloof op de proef werd[...]"
Trefwoorden: Reinheid, Leven


#46: "Niet door kracht of geweld, maar door Mijn Geest"

Door broeder M. Ezinga op 24 juli 2011.

"[...]nder God, de Heilige Geest, kunnen wij niets doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Wij zijn Gods gezalfden en Christus is de Gezalfde. Hij is Priester en KONING. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. [...]"
Trefwoorden: Kracht, Geweld, Geest


#47: "Jezus is Hogepriester en zal heersen als Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 15 mei 2011.
Trefwoorden: KONING, Israel, Hogepriester


#48: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]arts ging met Israel. Israel diende de Baal. Er vonden allerlei gruwelijkheden plaats. Israel was begonnen de Baal te dienen door de beinvloeding van KONING Achab, van de Kanaanieten die in het land woonden, door Izebel, de vrouw van Achab. Elia waarschuwde door Israel op te roepen terug te keren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. God stuurde [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#49: "De heerlijkheid van Christus"

Door broeder G. Vochteloo op 3 oktober 2010.

"Deze psalm beschrijft de mens als KONING van de aarde zoals God het oorspronkelijk bedoeld had. Deze psalm gaat niet over deze tijd. Het is een profetische psalm. Het gaat in de eerste plaats om Christus in deze psalm. Straks zal Christus verschijnen aan de hemel en Zijn majesteit tonen aan de hemel. Hij zal heersen ook over alle dieren. Niet de me[...]"
Trefwoorden: Profetie, Heerlijkheid, Positie


#50: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...]ns. De strijd is gericht tegen de Gezalfde. De strijd leek verloren toen de Heiland aan het kruis hing maar Hij heeft de dood overwonnen! Hij zal als KONING heersen vanuit Jeruzalem. Mensen in de wereld hebben de banden ver van zich geworpen; men wil vrij zijn. Ook christenen hebben moeite met het Woord van God. De boze lijkt vat te krijgen op veel[...]"
Trefwoorden: Woord van God, KONING, Gezalfde


#51: "Christus, onze gerechtigheid"

Door broeder P. van der Lugt op 4 juli 2010.

"[...]echtvaardiger en handelen onrechtvaardig, maar God zal een rechtvaardige Spruit verwekken (Zijn opstanding uit de doden). De Here Jezus zal komen als KONING voor Israel. Hij zal hen verlossen van hun vijanden. Israel zal zeker en veilig wonen. Hij zal alle Joden op een dag terugbrengen naar het land Israel (de Here Jezus is onze gerechtigheid). De [...]"
Trefwoorden: Israel, Rechtvaardiging


#52: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"[...]t 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van Jezus Christus en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als KONING. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stichten terwijl zij God als Schepper aan de kant heeft gezet. De wereld zelf bepaalt wat goed [...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#53: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelschrift van de KONING. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in het dienen van God? Onze keuze om te dienen mogen we maken op basis van Gods goedheid en genade en trouw, en op basis [...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#54: "Schepper, HEERE en in de toekomst Koning"

Door broeder P. van der Lugt op 17 januari 2010.

"[...]ere Jezus. Hij was voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Hij heeft voor ons geleden. Hij is opgestaan en opgevaren naar de hemel. Hij is nu KONING, maar oefent Zijn KONINGschap niet uit. Als de Here Jezus zijn KONINGschap zal aanvaarden, dan is het doel van God bereikt. [...]"
Trefwoorden: Schepper, KONING


#55: "Een nieuw begin"

Door broeder B. van der Bosch op 3 januari 2010.

"[...] hebben wij de overwinning. De steen "EbenHaezer" herinnerde de Israelieten aan Gods leiding en overwinning, maar toch verlangden zij naar een aardse KONING. Wij hebben ook de neiging om te verlangen naar een aardse KONING. Wij zitten vaak op de troon van ons hart. De Here Jezus is onze rots, die elke dag met ons wil gaan. Dankzij de weg die de Her[...]"
Trefwoorden: Overgave, Bekering


 

Gevonden:

Er zijn 55 preken gevonden over: 'Koning'.