Preken over: "Knecht"

"Blijf in mij"
Door broeder A. Haverkamp op 30 april 2017
Trefwoorden: Wijngaard, Israël, Vrucht

"[...]agen wij veel vrucht. "Spreek Here, want uw dienstKnecht hoort." Wij zijn gericht op resultaat boeken. We leven wel met Christus, maar niet in Christu[...]"

"Gods vertrekken"
Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo

"[...]rlijkheid van de Heere mocht zien. Willen wij ook Knecht van de Heere zijn? Willen wij Hem verheerlijken? De Here Jezus verlangt dat wij met Hem zulle[...]"

"De vierde aankondiging van de lijdende Knecht"
Door broeder N. Groot op 22 februari 2015
Trefwoorden: Knecht, Lam, Welbehagen

"Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"
Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Jezus Christus, Knecht

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"Mozes werd de Knecht des Heere genoemd. Hij was de meest zachtmoedige man. Hij mocht met God spreken, maar hij mocht niet het beloofde land ingaan. Mo[...]"

"Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"
Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen

"[...] 17:5. De Here Jezus Christus was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God [...]"

"Gedraagt u waardig het evangelie van Christus"
Door broeder J. Nugter op 10 juli 2011
Trefwoorden: Evangelie, Christus

"[...]e positie die hij op aarde in nam (slaaf of dienstKnecht) Door dat Christus zich heeft vernederd heeft God hem dan ook uitermate verhoogd. Jack gaat i[...]"