Preken over: "Kleed"

"Een Man in linnen"
Door broeder D. Steenhuis op 13 augustus 2023
Trefwoorden: Linnen, Kleed, Heiligdom

"Kleden van de tabernakel / Hij woonde onder ons"
Door broeder D. Steenhuis op 18 december 2022
Trefwoorden: Tabernakel, Kleed, Kerst

"Een bemoediging"
Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig

"[...] de hemelen niet met handen gemaakt. Wij zijn overKleed met hemelse heerlijkheid. We weten dat het beste nog komt. Als christen weten we dat het leven[...]"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]der zijn als wij met onze woning uit de hemel overKleed zullen worden bij de opname van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat a[...]"

"Wie ben ik?"
Door broeder D. Lodder op 7 september 2014
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit

"[...] (autoriteit). De Here Jezus Christus heeft ons beKleed met gezag. Helaas wordt vaak misbruik gemaakt van macht en wordt er gedaan alsof er geen gezag[...]"

"Een gekruisigd leven"
Door broeder B. van den Bosch op 18 augustus 2013
Trefwoorden: Verwachting, Wedergeboorte, Beschikbaar

"[...]olkomen te onderwerpen aan Gods Woord. Wij zijn beKleed met Christus, omdat Christus zichtbaar wordt in deze wereld. [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]ristus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn beKleed met Zijn heil.<br/> 2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in [...]"

"Ons behoudenis in Christus"
Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, Jezus Christus

"[...] aan het kruis. Alleen als we met Christus zijn beKleed kunnen we voor God verschijnen. Christus heeft het bewijsstuk, wat tegen ons getuigde, weggeda[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...] waren. God had Adam en Eva zo lief dat Hij hen beKleedde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen[...]"