Preken over: "Kinderen"

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, Wandelen

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]s voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) Kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. Go[...]"

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor Kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te[...]"

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]s helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen Kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. [...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]n, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn Kinderen.[...]"

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]e afstamming maar door geloof zijn de Israelieten Kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunne[...]"

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]et lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij Kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlij[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]r. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de Kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders e[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]e. In God vallen de verschillen (tussen vaders en Kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we een. De[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]ruchten wat terug te vinden is in de namen van de Kinderen: Jizreel, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij Kinderen van God zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij Kinderen van God[...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd Kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zull[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze Kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze Kinderen? We mogen alle ding[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]ening van onze zonden. Johannes richtte zich op Kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we Kinderen[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]iefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze Kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]ndere gelovigen. Wij zijn een voorbeeld voor onze Kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voor[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we Kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt z[...]"