#1: "Hij ziet, hoort en kent ons"

Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015.

"Het leven van een KIND VAN GOD is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verkeerde weg wandelen, maar misschien wil Hij ons iets leren. Het gaat ten diepste niet om ons, maar om de heerlijkheid van God. Hij wil Zijn liefde, Zijn naam aan de wereld bekendmaken. Hij wil ons daar[...]"
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag


#2: "De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"

Door broeder G. de Koning op 11 april 2014.
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, KIND VAN GOD


#3: "Drievoudig snoer"

Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013.

"Onze relatie met God is zeer sterk.

Het eerste snoer:
1. er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. De straf was op Christus. Wij zijn bekleed met Zijn heil.
2. er is geen beschuldiging meer. Wij zijn gerechtvaardigd: we hebben in Gods ogen nooit gezondigd.
3. er is geen scheiding mogelijk van de liefde van [...]"
Trefwoorden: Drievoudig snoer, KIND VAN GOD, Positie


#4: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"[...] God kan het gebed verhoren.
God ontfermt Zich over de weduwen. Weduwen waren vaak arm, stonden minder in hun rechten. Wij hebben het recht om KIND VAN GOD genoemd te worden. Wij zijn erfgenamen met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor ons. Wij zijn rijk in Hem. [...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#5: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"Het onderwerp is het lijden van een KIND VAN GOD; om onze blik over het lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen. Het lijden blijft moeilijk, maar God wil dat wij het lijden anders beleven: het lijden laat ons bijzonder aspecten van God zien. 1. Jozef is verkocht aan de Ismaelieten op weg naar Egypte. 2. J[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#6: "Bekleed met Christus"

Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010.

"[...]edde nadat ze gezondigd hadden. God is ontzagwekkend heilig en Hij noemt ons uitverkoren heiligen en geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een KIND VAN GOD te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is de Uitverkorene van de Vader. Hij is heilig en Hij is de geliefde. In Christus zijn wij uitverkoren, [...]"
Trefwoorden: Christus, Vrede


 

Gevonden:

Er zijn 6 preken gevonden over: 'Kind van God'.