Preken over: "Kind"

"Hoop en verwachting"
Door broeder D. van Wijck op 6 maart 2022
Trefwoorden: Schepping, Kinderen van God, Geest

"Wandelen als kinderen van het licht"
Door broeder G. Vochteloo op 27 oktober 2019
Trefwoorden: Liefde, Wandelen

"Christus, ons voorbeeld"
Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel

"[...]s voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zoals (vroeger) Kinderen het voorbeeld moesten naschrijven in hun rekenschrift. We horen het niet af te raffelen. Go[...]"

"Gewoonte"
Door broeder G. Vochteloo op 19 februari 2017
Trefwoorden: Kind, Gewoonte, Groeien

"Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"
Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser

"[...]worden. God heeft oog voor het kleine, bijv. voor Kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te[...]"

"De kinderkoning"
Door broeder N. Groot op 29 mei 2016
Trefwoorden: Zoeken, Begin, Voorbeeld

"Maar toen is Christus verschenen"
Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis

"[...]s helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen Kinderen); het beeld van Israel (er was geen geloof). Maria had genade gevonden in de ogen van God. [...]"

"Hij ziet, hoort en kent ons"
Door broeder J.H. Meinema op 13 december 2015
Trefwoorden: IK BEN, Tegenslag

"Het leven van een Kind van God is geen kalme reis, maar kent wel een behouden aankomst. Als we niet verder komen, dan denken we snel dat we op de verk[...]"

"Maar God heeft het ten goede gedacht"
Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef

"[...]n, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn Kinderen.[...]"

"Zoals een Vader Zijn kind draagt"
Door broeder C. Spek op 9 augustus 2015
Trefwoorden: Vader, Liefde, Dragen

"Geloof alleen"
Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof

"[...]e afstamming maar door geloof zijn de Isra?lieten Kinderen van Abraham. Ook goede werken geven geen recht op de toegang tot de beloften. Ook wij kunne[...]"

"De brief van Paulus aan de Romeinen: hoofdstuk 8"
Door broeder G. de Koning op 11 april 2014
Uit de serie: "De Romeinenbrief (hst. 6,7,8)".
Trefwoorden: Zoon van God, Kind van God

"Van zuchten tot heerlijkheid"
Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten

"[...]et lijden op aarde, maar in de wetenschap dat wij Kinderen van God zijn. De schepping van God zucht. Het lijden van nu weegt niet op tegen de heerlij[...]"

"De witte bladzijde in de bijbel"
Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus

"[...]r. Hij zal komen om het hart van de vaders tot de Kinderen terug te brengen. Het hart van de Vader ging en gaat voortdurend uit naar de Zoon. Vaders e[...]"

"Johannes de doper"
Door broeder T. Stier op 8 december 2013
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia

"[...]e. In God vallen de verschillen (tussen vaders en Kinderen) weg. Als we op Christus zien, als we elkaar aanvaarden in Christus, dan worden we ??n. De[...]"

"Hosea - Gods heilige liefde"
Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter

"[...]ruchten wat terug te vinden is in de namen van de Kinderen: Jizre?l, God verstrooit, God grijpt in, Lo-Rachama, geen ontferming, geen medelijden, God [...]"

"Drievoudig snoer"
Door broeder G. Vochteloo op 17 februari 2013
Trefwoorden: Drievoudig snoer, Kind van God, Positie

"[...]tweede snoer:<br/> 1. Gods Geest getuigt dat wij Kinderen van God zijn.<br/> 2. wij zijn zonen van God. Door wedergeboorte zijn wij Kinderen van God[...]"

"Mijn Rechter is mijn Redder"
Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012
Trefwoorden: Gebed, Verhoring

"[...]en minder in hun rechten. Wij hebben het recht om Kind van God genoemd te worden. Wij zijn erfgenamen met Christus. De Here Jezus Christus pleit voor [...]"

"Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"
Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen

"Kinderzegen in de Gemeente!"
Door broeder D. Baarsen op 6 mei 2012
Trefwoorden: Kinderen, Voorbede, Het nieuwe verbond

"[...]ervan uitgaan dat christenouders ook in deze tijd Kinderen mogen voortbrengen voor God zonder bang te zijn dat ze zomaar zonder aanwijsbare reden zull[...]"

"Afgewezen, maar geliefd"
Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David

"[...] van God. Stralen wij Gods liefde uit? Weten onze Kinderen ook dat wij van hen houden? Vragen we naar de mening van onze Kinderen? We mogen alle ding[...]"

"Christus in ons"
Door broeder T. Stier op 22 januari 2012
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte

"[...]ening van onze zonden. Johannes richtte zich op Kinderen, jongelingen en vaders in het geloof. Als we wederom geboren worden, dan zijn we Kinderen[...]"

"Ik weet het…. Ik weet het"
Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite

"Het onderwerp is het lijden van een Kind van God; om onze blik over het lijden te verruimen en Gods Woord en Geest helpen ons het lijden te begrijpen.[...]"

"Gods Positie Ster"
Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden

"[...]te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de[...]"

"Luister Israel!"
Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel

"[...]iefde in ons hart uitgestort. Ook moeten wij onze Kinderen erin onderwijzen en met hen over het Woord spreken. De Heere trekt voor ons uit. Hij heeft [...]"

"Verandering"
Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011
Trefwoorden: Verandering, Geest

"[...]ndere gelovigen. Wij zijn een voorbeeld voor onze Kinderen in het gaan naar de samenkomsten. De dagen in de week gaan 'altijd' op dezelfde manier voor[...]"

"Zuchten, Zinken, Zingen, Zweven"
Door broeder J. Nugter op 23 januari 2011
Trefwoorden: Zelfmedelijden, Benauwdheid, Er bovenuit getild

"[...]zingen. God heeft ons gered. Door genade mogen we Kinderen van God zijn. God heeft een plaats in het Vaderhuis voor ons gereed gemaakt. Hij verlangt z[...]"

"Zoekt de Here"
Door broeder B. van den Bosch op 26 december 2010
Trefwoorden: Zoeken, Tweede komst

"[...] de bazuin zal klinken. We zien niet alleen het Kind in de kribbe, maar ook het kruis. Wij zijn gerechtvaardigd. We hebben vrede en eeuwig leven ont[...]"

"Israel, Gods oogappel"
Door broeder A. Haverkamp op 24 oktober 2010
Trefwoorden: Israel, Oogappel, Vader

"[...]eft Israel niet verlaten. Wij zijn een koninklijk Kind door de Vader bemind. Zijn oog rust teder op ons. Hij is een God van vergeving, genade, barmhar[...]"

"Bekleed met Christus"
Door broeder J. Nugter op 6 juni 2010
Trefwoorden: Christus, Vrede

"[...] geliefden! Hij heeft ons volmacht gegeven om een Kind van God te zijn, ook al voelen wij dat niet altijd. God noemt ons Zijn geliefden. Christus is d[...]"