#1: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]nt. Vervolgens wil de Here Jezus Christus je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de KEUZE om het lijden te vermijden; wij volgen de Here Jezus Christus en Hij heeft voor ons geleden. God geeft kracht om door het lijden heen te gaan. Christus is ons voorbeeld. We mogen Hem nadoen, zo[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#2: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]chapen en heeft natuurwetten in de schepping gelegd. En God kan ook uitzonderingen maken op Zijn eigen natuurwetten. Het geloof in Gods Woord is een KEUZE van ons verstand. Het geloof wil niet zeggen dat we alles begrijpen. God gaat het geloof in ons leven meer en meer bevestigen. Wij weten dat God bestaat, terwijl wij Hem nooit hebben gezien. Wij[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#3: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"Wij moeten voortdurend KEUZEs maken. Paulus leek te kunnen kiezen tussen sterven en blijven leven. Paulus wist dat God nog een taak had op deze wereld. Paulus zag winst in beide opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here Jezus Christus en wist[...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#4: "Ons hart uitstorten"

Door broeder H. Huijzer op 10 mei 2015.

"[...]t begrepen. Om die reden plegen veel mensen zelfmoord. Elia voelde zich ook erg eenzaam en onbegrepen, zelfs door God. Elia had Israel opgeroepen een KEUZE te maken tussen God en Ba?l. Elia vertrouwde op God en God antwoordde met vuur. Israel besloot om God te dienen maar Izebel dreigde Elia te doden. Elia zag het niet meer zitten; hij wilde sterve[...]"
Trefwoorden: Zelfmoord, KEUZE, Vertrouwen


#5: "Het leven van Simson - Deel 2"

Door broeder J. Heijdeman op 18 mei 2014.

"[...]zijn eigen ogen. Welke rot speelt God in ons leven? Is Hij de regisseur van ons leven? Simson was een Naziree?r. Van hem werd verwacht om duidelijke KEUZEs te maken. Toch wilde hij een relatie met een ongelovig meisje. Hij deed wat goed was in eigen ogen. Zijn wij bereid om op te zien naar God? Wat wil de Here God doen in ons leven? Wij zijn veran[...]"
Uit de serie: "Het leven van Simson".
Trefwoorden: Simson, Radicaal, Leven voor Christus


#6: "Bezorgdheid"

Door broeder P. van der Lugt op 12 januari 2014.

"Het leven bestaat uit KEUZEs. Ook Christenen moeten elke dag KEUZEs maken. In de wereld streven de mensen naar geld. Wij mogen schatten in de hemel verzamelen. Onze hoop is op de levende God. We mogen genieten van wat God ons heeft gegeven. We kunnen of de Mammon of God dienen, maar niet allebei tegelijkertijd. Vanaf het begin van de bijbel word[...]"
Trefwoorden: Bezorgdheid, Vertrouwen op God, Geloof


#7: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]n. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich als borg opstelde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste KEUZE van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het leven van Jacob en zijn gezin. Als wij de KEUZE niet maken om te komen tot de Here Jezus, dan zullen we niet kunnen genieten van gees[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#8: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]n relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here Jezus Christus dwingt ons tot een KEUZE. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar worden in het leven van een mens. God [...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#9: "Welke weg bent u ingeslagen?"

Door broeder C. Spek op 3 april 2011.
Trefwoorden: Rust, Vreugde, KEUZE


#10: "Verleidingen: de spiegel van Jacobus"

Door broeder C. Spek op 19 december 2010.

"[...]Zich op God. Omdat de Here Jezus alles heeft meegemaakt, maar zonder te zondigen, kan Hij ons helpen. Voor verleidingen is er een lust en is er een KEUZE. Bij een verleiding hebben we een KEUZE. Is de verleiding een kans of een ramp? (Jac. 1:2) Praten we over onze verleidingen met God? Verleidingen trekken ons van God vandaan, maar God wil ons al[...]"
Trefwoorden: Verleiding, Slang, Verslaving


#11: "De invloed van de wereld"

Door broeder H. Huijzer op 28 november 2010.

"[...]e positie. Wij zijn een geschenk van de Vader aan de Here Jezus. De Here Jezus zal ons tonen aan Zijn Vader. Hij ziet uit naar dat moment! Wij moeten KEUZEs maken om weg te gaan van de verkeerde bronnen van invloed. We moeten ons niet laten ontmoedigen, want Zijn goedertierenheid zal bestaan tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Wereld, Afgoderij


#12: "Geloofsstrijd"

Door broeder N. Groot op 17 oktober 2010.

"[...]het leven. Van meer dan 50 personen lezen we dat het einde van hun leven niet goed was, bijvoorbeeld Saul, Gideon, Salomo etc. Wij moeten voortdurend KEUZEs maken. Iemand, die zichzelf overwint, is sterker dan die een stad inneemt. Jozef heeft gekozen om zijn broers te vergeven en los te laten. Pijnlijke gebeurtenissen resoneren een poosje door ons[...]"
Trefwoorden: Jozef, Strijd


#13: "Door het geloof"

Door broeder A. van den Berk op 19 september 2010.

"[...]tische godsdienst door occulte priesters. Mozes bleef zich bewust van zijn eigen volk. Mozes gaf zijn rijkdom prijs en koos voor zijn eigen volk. Die KEUZE betekende delen in het onrecht, maar ook delen in de beloften. Mozes was een beeld van de Here Jezus die de hemelse rijdom heeft opgegeven om door voor ons te kiezen. Hij zal ons leiden uit deze[...]"
Trefwoorden: Mozes, Beeld van de Here Jezus, Geloof


#14: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]st niet in onze cultuur. Onze cultuur kan alles oplossen. De basis van het christelijk geloof beperkt zich teveel tot positief denken. Er worden geen KEUZEs meer gemaakt. God verhoort elk gebed met een positief antwoord. God is een God van wonderen, maar wij moeten KEUZEs maken op basis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het lijden. God [...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


#15: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. Jozua (en zijn huis) besloot de Here te dienen. Zijn KEUZE was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote prijs betaald. Durven wij een prijs te betalen in he[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


#16: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Heijdeman op 4 maart 2007.

"[...]hter Hem aan gaan, in Zijn voetstappen). De Heilige Geest zal de Here Jezus verheerlijken. Wandelen door de Geest gebeurt in rust, het betekent een KEUZE om te staan, het betekent vooruit gaan, het betekent dingen achterlaten, het betekent volharding, het betekent geestelijk gezond. De neiging om te gehoorzamen aan het vlees blijft helaas aanwezi[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Heilige Geest, Rust, Gehoorzaamheid


 

Gevonden:

Er zijn 16 preken gevonden over: 'Keuze'.