Preken over: "Kennis"

"Keuzes maken"
Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie

"[...] relaties om het geloof te versterken? Wij hebben Kennis nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus [...]"

"Hosea - Gods gerechtigheid"
Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid

"[...]r God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de Kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het har[...]"

"Hosea - Gods karakter"
Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht

"[...]igheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen Kennis van God), voor de zonden van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). O[...]"

"Kracht van ons getuigenis"
Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014
Trefwoorden: Geur, Christus

"[...]stus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De Kennis, de heerlijkheid en de verlichting. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"

"Het lichaam"
Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel

"[...] aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen Kennis, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend e[...]"

"Door het geloof"
Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes

"[...]eloof is zij gerechtvaardigd (ondanks de beperkte Kennis die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel terug[...]"

"Gods rijkdom"
Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God

"[...]Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de Kennis en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar[...]"

"Een nieuw begin"
Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld

"[...]ag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn Kennis en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven g[...]"

"Opruimen"
Door broeder J. Nugter op 18 september 2011
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid

"[...]m begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (Kennis). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave a[...]"

"Gebrek aan kennis van God wreekt zich"
Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2010
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: Kennis

"Het lijden van de tegenwoordige tijd"
Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God

"[...]oel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der Kennis van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het[...]"