#1: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...]angde om de gemeente te ontmoeten om het geloof te versterken. Kiezen wij ervoor om te investeren in relaties om het geloof te versterken? Wij hebben KENNIS nodig om de Here Jezus Christus te leren kennen. Ondanks strijd en moeilijkheden koos Paulus om ervoor om de Here Jezus Christus te leren kennen en wat Zijn doel is met het lichaam van de Here [...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#2: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]ds gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de KENNIS van de ware God toevertrouwd. KENNIS was niet alleen iets van het hoofd, maar ook van het hart. Israel verwierp Gods bescherming. Zij zochten bescherming bij andere volkeren. Israel richtte val[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#3: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"[...]vraagt: Christus kan het alleen door ons heen werken. God klaagt Israel aan voor de zonden van nalatigheid ( geen troost, geen goedertierenheid, geen KENNIS van God), voor de zonden van misdaden (zweren, liegen, morden, stelen en overspel plegen). Ook klaagt God de leiders (priesters van ontrouw, profeten van valsheid) aan. Het oordeel is onontkoo[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Karakter, Aanklacht


#4: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...] Hij wil niet dat wij de heerlijkheid van God in Christus zien. Wij hebben alleen de Here Jezus Christus nodig en niemand anders. Alles is in Hem! De KENNIS, de heerlijkheid en de verlichting. Er is niets van ons bij; alles is door Hem! [...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#5: "Het lichaam"

Door broeder D. Baarsen op 11 augustus 2013.

"Prediking is pas goed als wij gehoorzaam zijn aan Gods Woord. Het Woord van God is niet alleen KENNIS, maar ook de beleving van de werkelijkheid van het geloof. Ons gevoel verandert voortdurend en kan niet de basis zijn van onze beleving van Gods Woord. Beleven is lezen, geloven en doen. Ons leven met God bestaat uit lezen en bidden. Alle dingen z[...]"
Trefwoorden: Beleving, Lichaam, Tempel


#6: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...] was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het geloof is zij gerechtvaardigd (ondanks de beperkte KENNIS die zij had van de God van Israel). De Here Jezus Christus Zelf zal het land aan Israel teruggeven, maar eerst zal Israel door een grote benauwdheid heen gaan. De Here Jezus Christus zal eenmaa[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#7: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]realiseren ons zo weinig wat we hebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de KENNIS en het geloof van de Here Jezus Christus. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here Jezus Christus. Wij weten niet wat wij ontvangen hebbe[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#8: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"[...]n reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here Jezus Christus wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. Zijn KENNIS en zijn positie en zijn daden konden hem niet redden. Wedergeboren is letterlijk 'van boven geboren' of 'uit God geboren'. Van boven of vanaf het begin zoals het voorhangsel scheurde van boven [...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#9: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"De psalm begint met de erkenning dat God ons doorgrondt (KENNIS). De psalm eindigt met de vraag of God ons wil doorgronden, met andere woorden een overgave aan God. In ons leven is het regelmatig nodig om opruiming te houden. Koning Hizkia hield opruiming, hoewel hij slechts 25 jaar oud was. Hij koos te leven voor de Heere en niet alleen te geloven[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#10: "Gebrek aan kennis van God wreekt zich"

Door broeder D. Steenhuis op 11 oktober 2010.
Uit de serie: "Profeten in barre tijden".
Trefwoorden: KENNIS


#11: "Het lijden van de tegenwoordige tijd"

Door broeder H. Huijzer op 2 mei 2010.

"[...]asis van Gods Woord. God openbaart Zichzelf ook in het lijden. God openbaart onze oorsprong en ons doel in zijn Woord. Door de keuze voor de boom der KENNIS van goed en kwaad is de toegang tot de boom des levens (eeuwig leven) geblokkeerd. Dit is het beging van onze lijdenspositie. Ons doel is het verkrijgen van heerlijkheid. Naar de geest zijn wij[...]"
Trefwoorden: Lijden, Soevereiniteit van God


 

Gevonden:

Er zijn 11 preken gevonden over: 'Kennis'.