#1: "Hoe zouden wij dan leven?"

Door broeder J. Lukasse op 6 november 2016.

"[...]ving in gebed brengen bij onze God. We mogen ook God bekend maken bij de mensen. Biddend met en voor de mensen om ons heen kunnen we getuigen van het KARAKTER van God. We mogen leven als priesters met een levende verwachting. We mogen onze vrijmoedigheid niet prijs geven. Ons getuigenis beschermt ons tegen de wereld. [...]"
Trefwoorden: Bidden, Zegen, Vreugde


#2: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...]Christus). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods KARAKTER is goed. De duivel stelt dit ter discussie. Israel handelde zonder God erin te betrekken. Alleen aan Israel was de kennis van de ware God toevertrouwd. Kennis was niet alleen iets van het hoo[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#3: "Hosea - Gods karakter"

Door broeder J. Brouwer op 9 februari 2014.

"In de eerste drie hoofdstukken zien we een openbaring van Gods hart. Vanaf het vierde hoofdstuk gaat het over de openbaring van Gods KARAKTER (in de boodschap van Hosea). In liefde riep God Zijn volk tot Zich, maar ze wilden niet. Er is alleen nog maar uiterlijke godsdienst, maar het hart ging niet meer uit tot God. God klaagt een onbekeerd Israel[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, KARAKTER, Aanklacht


#4: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]e schepping van deze wereld. God had toen al een oplossing voor het zondeprobleem. Hij verlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het KARAKTER van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon Jezus Christus en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaa[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#5: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]. De eerste drie hoofdstukken van Hosea gaan over het huwelijk van Hosea: het is een openbaring van Gods hart. De overige hoofdstukken gaan over het KARAKTER van God. Hosea's naam betekent verlossing. God heeft alles gedaan om ons te verlossen. Uit liefde heeft Hij geleden voor ons. Hosea was profeet, een geroepene van Godswege om als boodschappe[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods KARAKTER


 

Gevonden:

Er zijn 5 preken gevonden over: 'Karakter'.