Preken over: "Kamerling"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie

"[...]g om het evangelie te brengen aan een persoon: de Kamerling. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus [...]"

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"[...] te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De Kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om[...]"

"De waarde van één"
Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010
Trefwoorden: Gelijkenissen, Kamerling, Woord van God

"[...] vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de Kamerling. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De kam[...]"

"De Here Jezus ziet ons"
Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap

"[...]ij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de Kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Jesaja). Filippus v[...]"