#1: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]. Filipus wordt geroepen uit de gezegende bediening in Samaria naar een eenzame weg midden op de dag om het evangelie te brengen aan ??n persoon: de KAMERLING. God gebruikt bovennatuurlijke elementen: Filipus wordt geroepen door een engel. Filipus gehoorzaamde de boodschap van God. Vervolgens sprak de Geest van God tot Filipus. Staan wij nog open[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#2: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"[...]erwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De KAMERLING gehoorzaamde, geloofde het Woord en liet zich dopen. Annanias kreeg de opdracht van God om naar Saulus, die de gemeente van God vervolgde, te gaan om hem weer ziende te maken. Annanias gehoo[...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


#3: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 24 januari 2010.

"[...]te gebruiken. Gelovigen mogen Gods boodschap doorgeven. De Here Jezus begint veel gesprekken met een vraag. Ook Filippus begon zo zijn gesprek met de KAMERLING. Wij moeten minder verklaren maar meer vragen in onze gesprekken met ongelovigen. De KAMERLING las het Woord van God. Filippus predikte de Here Jezus op basis van Gods Woord. Wij mogen ook[...]"
Trefwoorden: Gelijkenissen, KAMERLING, Woord van God


#4: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]ensen in Samaria. Zij kwamen tot geloof door het evangelie van Christus. De Here zag ook Filippus. Hij gehoorzaamde aan Gods opdracht. De Here zag de KAMERLING. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Jesaja). Filippus vertelde hem het evangelie: Jezus Christus. De Here Jezus ziet ons. Hij ziet de mensen met hun leed[...]"
Trefwoorden: Verdriet, KAMERLING, Blijdschap


 

Gevonden:

Er zijn 4 preken gevonden over: 'Kamerling'.