#1: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"[...]ristus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor JUDA. De naam van Nahum betekent troost. God zal recht spreken over de vijanden van Israi? 1/2 l. Ninevi? 1/2 was een stad vol egoi? 1/2 sme, vol van geweld en onrecht. Ninevi? 1/2 was het beeld va[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#2: "De ziekte en genezing van Hizkia"

Door broeder P. van der Lugt op 16 juli 2017.
Trefwoorden: Koning, Gebed, JUDA


#3: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] Bij de eerste komst was de Here Jezus Christus gekomen als Lam, als Verlosser. Bij zijn tweede komst zal de Here Jezus Christus komen als Leeuw van JUDA om Zijn volk te verlossen. Bij zijn eerste komst heeft Hij ons verlost van onze grootste vijand: ons zondig hart. Er is nu overwinning mogelijk in Christus Jezus. [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#4: "God is getrouw"

Door broeder F. ter Velde op 1 maart 2015.

"[...]e laatste 27 hoofdstukken heeft Jesaja geprofeteerd over de komende tijd. Net als nu was erin de tijd van Jesaja geen reden voor optimisme. Israel en JUDA waren weggevoerd naar eenvreemd land. Toen zei Jesaja: "Troost, troost mijn volk....". God houdt Zich aan Zijn beloften,aan Israel en aan ons. Nu zien wij het herstel van Israel ontplooien in de [...]"
Trefwoorden: Jesaja, Lijden, Nieuwe schepping


#5: "Vertrouwen en verwachten"

Door broeder C. Stier op 19 januari 2014.

"JUDA moest in ballingschap om de afgoderij en om het niet houden van het sabbatsjaar. De ballingschap was voorzegd door de profeet Jeremia. Babel betekent verwarring. De leugen en de waarheid worden vermengd. Deze vermenging veroorzaakt verwarring. Nimrod, de stichter van Babel, was een jager op mensen en naar macht (vertrouwen op eigen kracht). B[...]"
Trefwoorden: Babel, Trouw


#6: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"Nog voordat JUDA weggevoerd zou worden maakte Jesaja troost en redding bekend; God is genadig! En in Christus klinkt nu ook de boodschap van verlossing tot ons. En Gods Woord houdt zeker stand, want God is eeuwig. Zoals God voorzegt had door Jesaja, zo is het gebeurd. JUDA is weggevoerd en na 70 jaar is een deel van JUDA teruggekeerd. Heel Gods Woo[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#7: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...]olledig toevertrouwen aan Gods Woord. Hij heeft Zijn Heilige Geest aan ons gegeven. David schreef ook profetisch over de nood van de Here Jezus, toen JUDAs Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here Jezus Christus. De antichrist zal net als Abs[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#8: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]eet van het verdriet en de pijn in ons leven. God geeft ons kracht om de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat JUDA zich als borg opstelde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here Jezus Christus. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het leven van Jacob en zijn gezin. Al[...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#9: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...] ook de smarten van de Heere ons eigen maken. Onze roeping is om gemeenschap te hebben met de Here Jezus Christus. De vierde zoon geeft Lea de naam JUDA, wat betekent 'loven'. Ze erkende dat God het leven geeft. Als we gemeenschap met de Here Jezus Christus hebben, dan gaan wij de Here Jezus Christus loven. Lea mocht uiteindelijk de Messias voort[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#10: "De voetwassing: Hem navolgen"

Door broeder A. van den Berk op 7 februari 2010.

"[...]n. Dit is een belangrijke les in deze geschiedenis.

Rein zijn: dat is niet voor iedereen.
De Here Jezus wast zelfs de voeten van JUDAs. Er wordt ook liefde aan hem betoont, maar JUDAs wijst de Here Jezus af. Daarom is hij niet rein.
Wie de liefde van de Here Jezus niet accepteert maar zich ertegen verzet, (zoals JUDAs) d[...]"
Trefwoorden: Vernedering, Voetwassing, Liefde


 

Gevonden:

Er zijn 10 preken gevonden over: 'Juda'.