#1: "Jezus komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 10 december 2017.
Trefwoorden: Jezus komt, JOZUA, Zwaard


#2: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"In het boek JOZUA is beschreven hoe de Israelieten door de Heere een groot deel van het land Kanaan hebben veroverd, maar niet het hele land was veroverd. De Israelieten sloten compromissen met de overgebleven bewoners. De Israelieten hielden zich niet aan de verordeningen van God. God wilde de Israelieten bewaren voor afgodendienst. Het was versch[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#3: "Momenten uit het leven van Jozua"

Door broeder G. Vochteloo op 9 juni 2013.
Trefwoorden: Zegen, Redder, Strijd


#4: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...] in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here Jezus Christus heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. JOZUA had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de duivel, de zonde en de dood, maar we mogen weten dat de Here Jezus Christus d[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#5: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]t beloofde land binnengaan. De wet is gekomen om de zonden te doen blijken. De wet was er totdat het zaad (dat is Christus) gekomen was. Daarna mocht JOZUA (zijn naam betekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here Jezus Christus. En door het gelo[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#6: "God verlaat ons nooit"

Door broeder F. ter Velde op 5 december 2010.

"[...]heeft God beloofd, dat God Israel nooit zou verlaten. God heeft ons ook beloofd nooit te zullen verlaten. We mogen God herinneren aan Zijn belofte. JOZUA zou Israel voorgaan. Zo is de Here Jezus ons voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Als de Here Jezus met ons is, dan hoeven wij zelf niet meer te strijden. De Here wil ons onderwijzen. Wij kunnen on[...]"
Trefwoorden: Israel, Trouw


#7: "Een beslissing maken"

Door broeder J. Nugter op 11 april 2010.

"[...]De psalmist maakt een besluit om God te loven. Jozef besloot ook God te dienen en niet te zondigen. Vanaf hij in de put had gezeten, was God met hem. JOZUA (en zijn huis) besloot de Here te dienen. Zijn keuze was niet afhankelijk van anderen. Daniel bleef trouw aan zijn relatie met God ondanks het bevelschrift van de koning. De Here heeft een grote[...]"
Trefwoorden: Soevereiniteit van God, Ziel, Dienen


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Jozua'.