Preken over: "Jona"

"De Rechabieten"
Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen

"[...]eten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. Jonadab was de zoon van Rechab. Jonadab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendie[...]"

"Nahum - Boodschap van vertroosting"
Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht

"Jona mocht een boodschap van genade brengen aan Ninev?? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninev?? 1/2 . [...]"

"Jona"
Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017
Trefwoorden: Jona, Luisteren, Bidden

"De Heer is waarlijk opgestaan"
Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis

"[...]n. De theologen moeten het doen met het teken van Jona: de Zoon des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het i[...]"

"Jona's zucht"
Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Bekering, Zuchten

"Jona's vlucht"
Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Genade, Gehoorzaamheid, Jona

"Gehoorzaamheid"
Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (Jona). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kre[...]"