#1: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"De Rechabieten zijn ook bekend als de Kenieten afstammelingen van de schoonvader van Mozes. JONAdab was de zoon van Rechab. JONAdab leefde in de tijd van Rehu en Achab. Achab had de afgodendienst in Israel aangemoedigd. Die afgodendienst ging vaak samen met drankmisbruik. JONAdab had zich voorgenomen om geen wijn te drinken en in tenten te wonen. H[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#2: "Nahum - Boodschap van vertroosting"

Door broeder J. Brouwer op 20 augustus 2017.

"JONA mocht een boodschap van genade brengen aan Ninevi? 1/2 . Nahum moest ongeveer 130 jaar later een boodschap van oordeel brengen aan Ninevi? 1/2 . Bij de eerste komst van Christus kwam als Redder; Hij bracht genade. Bij de tweede komst van Christus zal Hij komen als Rechter. Nahum had een boodschap van vertroosting voor Juda. De naam van Nahum [...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Vertroosting, Veroordeling, Almacht


#3: "Jona"

Door broeder C. van Aalsburg op 2 april 2017.
Trefwoorden: JONA, Luisteren, Bidden


#4: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"Zoals toen vragen nu ook de theologen om een teken. De theologen moeten het doen met het teken van JONA: de Zoon des mensen in het hart van de aarde gedurende drie dagen en drie nachten. Pasen, het is een getuigenis voor ongelovigen. Het getuigenis van gelovigen is dat we een zijn geworden in Zijn dood en Zijn opstanding zichtbaar gemaakt in de doo[...]"
Trefwoorden: JONA, Verheerlijking, Getuigenis


#5: "Jona's zucht"

Door broeder J. Brouwer op 16 december 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Oordeel, Bekering, Zuchten


#6: "Jona's vlucht"

Door broeder J. Brouwer op 21 oktober 2012.
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Genade, Gehoorzaamheid, JONA


#7: "Gehoorzaamheid"

Door broeder A. Haverkamp op 25 september 2011.

"Horen naar Gods woord vraagt om gehoorzaamheid (JONA). Niet luisteren naar God heeft gevolgen voor onszelf en voor de mensen om ons heen. Filippus kreeg halverwege zijn bediening in een opwekking, de opdracht om op het heetst van de dag naar een eenzame weg te gaan. Filippus gehoorzaamde zonder vragen. De kamerling gehoorzaamde, geloofde het Woord [...]"
Trefwoorden: Gehoorzaamheid, Doop


 

Gevonden:

Er zijn 7 preken gevonden over: 'Jona'.