#1: "Het blijft bij hetzelfde"

Door broeder J. de Jongh op 3 december 2017.

"[...]rs te verliezen in de strijd. De Israelieten gingen de afgoden dienen. God strafte de Israelieten niet direct, maar zond de Engels des Heere (de Here JEZUS CHRISTUS) om te waarschuwen. De situatie veranderde echter niet. De Israelieten bleven de afgoden dienen. De boodschap van de Engel des Heere was dat de Israelieten uit Egypte waren geroepen. Wi[...]"
Trefwoorden: Eeuwig leven, Verlossing, Oogsten


#2: "Een bemoediging"

Door broeder J. Lukasse op 5 november 2017.

"God is edelmoedig: Hij heeft ons lief. Hij omarmt ons zonder te vragen wat wij allemaal verkeerd hebben gedaan. Geloof en de zekerheid dat de Here JEZUS CHRISTUS leeft, geven ons de kracht om te leven en te lijden. Wij hebben moed, omdat wij inzicht hebben. Wij hebben kracht uit overtuiging. We hebben verlangen te leven tot eer van God. Drie tege[...]"
Trefwoorden: Getuigenis, Overtuiging, Edelmoedig


#3: "Christus, ons voorbeeld"

Door broeder J. Heijdeman op 29 oktober 2017.

"[...]in ons leven? Wij zijn geroepen om te worden als Christus. Wij zijn met onze naam geroepen uit deze wereld tot het licht van Gods koninkrijk. De Here JEZUS CHRISTUS neemt je zoals je bent. Vervolgens wil de Here JEZUS CHRISTUS je veranderen naar Zijn beeld. Het lijden in het leven hoort bij het leven met Christus. We hebben niet de keuze om het li[...]"
Trefwoorden: Morfen (veranderen in), Volgen, Spiegel


#4: "Hij Die is, Die was, en Die komt"

Door broeder B. van der Bosch op 27 oktober 2017.

"Psalm 2 laat Gods plan zien vanaf het begin tot aan het einde. Voor de grondlegging van de wereld wilde de Here JEZUS CHRISTUS de wil van Zijn Vader doen. Hij wilde Zijn leven geven om mensen te verlossen van hun zonden. De mensen denken dat zij God niet nodig hebben en leven erop los, maar wij hebben de Here Jezus nodig, we moeten knielen voor Chr[...]"
Trefwoorden: Gezalfde, Wederkomst, Kust de Zoon


#5: "Hij laat niet varen het werk van Zijn handen"

Door broeder S. van Groningen op 15 oktober 2017.

"[...]leitte toen voor de rechtvaardigen van Sodom en Gomorra. Pleiten wij als priesters voor de rechtvaardigen in deze wereld? We mogen pleiten op de Here JEZUS CHRISTUS, de Rechtvaardige. Bij de zevende belofte zei Abraham tot drie keer toe 'Hier ben ik', terwijl het heel donker was in zijn leven. God vroeg hem zijn zoon te offeren. Drie dagen trokken [...]"
Trefwoorden: Openbaring, Lam, Vader


#6: "God heeft voorzien"

Door broeder D. van Wijck op 1 oktober 2017.

"[...]en, riep God "het is genoeg, trek Uw hand terug". Op die plek zou later de tempel gebouwd worden. Er zijn veel offers gebracht op die plaats. De Here JEZUS CHRISTUS heeft Zich Zelf als Lam laten slachten. God heeft Zijn enige Zoon, Zijn geliefde laten offeren. God heeft Zijn hand niet teruggetrokken. Hij heeft Zijn eigen Zoon niet gespaard. [...]"
Trefwoorden: Offer, Geloof, Opstanding


#7: "Openbaring van de Here Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2017.

"God geeft dit Bijbelboek om de Here JEZUS CHRISTUS te zien, om Hem beter te leren kennen, In het laatste Bijbelboek gaat het over de openbaring van JEZUS CHRISTUS. De Israelieten dachten telkens aan de dood van Jozef, de redder van het volk, als zij door de woestijn reisde. Als wij het avondmaal vieren, worden wij opgeroepen aan de dood van de Her[...]"
Trefwoorden: Lam, Aanbidding, Uittocht


#8: "De Rechabieten"

Door broeder P. van der Lugt op 10 september 2017.

"[...] van de gemeente. Jonadab: de Heere wil voortdurend. God wil dat alle mensen behouden worden. De mens wil zijn eigen weg uit stippelen, maar de Here JEZUS CHRISTUS bad in de hof van Gethsemane dat niet Zijn wil, maar Gods wil geschiede. Jaazanja: de Heere hoort. God hoort onze gebeden. We mogen al onze zorgen bij de Heere brengen. Jeremia: die de[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Tent, Namen


#9: "Leven voor de dag van Jezus Christus"

Door broeder N. Groot op 23 juli 2017.
Trefwoorden: Bidden, Bemoediging, Bewust leven


#10: "Een plaats van rust"

Door broeder G. Vochteloo op 18 juni 2017.

"[...]de vijanden van Israel. Ruth moest gaan liggen aan de voeten van Boaz en afwachten wat hij ging zeggen. Ruth moest zelf niet in actie komen. De Here JEZUS CHRISTUS wilde Zijn vleugelen spreiden over Israel. Ruth vroeg Boaz om zijn vleugels over haar te spreiden. Zij wilde schuilen onder de vleugels van Boaz. We mogen schuilen onder de vleugels van[...]"
Trefwoorden: Losser, Israël, Vleugels


#11: "Het werk van de Heilige Geest"

Door broeder J. de Jongh op 11 juni 2017.

"[...] over in Gods hand. Hij vroeg God zijn vijanden te vergeven. De Heilige Geest werkt door zwakke mensen en op tijden die wij niet verwachten. De Here JEZUS CHRISTUS had Zijn werk als Hogepriester gedaan. Hij kon daarom zitten een de rechterhand van God. Maar toen Stefanus werd gestenigd, stond de Here JEZUS CHRISTUS op. Hij heeft alle onder control[...]"
Trefwoorden: Stefanus, Heilige Geest, Vervolging


#12: "Pinksteren, de vijftigste"

Door broeder D. Steenhuis op 4 juni 2017.

"De Heilige Geest is gekomen en als wij tot geloof in de Here JEZUS CHRISTUS komen, dan komt de Heilige Geest in ons. Vanaf dat moment zijn wij deelgenoten van de goddelijke natuur geworden. Op dat moment zijn wij gedoopt in de Heilige Geest en behoren wij tot het lichaam van Christus. Vanaf dat moment complementeren wij de Here JEZUS CHRISTUS. Op [...]"
Trefwoorden: Pinksteren, Heilige Geest, Spijsoffer


#13: "Christus, Hoop van Israël en de volken"

Door broeder C. Stier op 28 mei 2017.

"[...]ederkomst van Christus. De hoop van de Joden is gericht op de vrede van Jeruzalem, maar de vrede van Jeruzalem lijkt verder weg dan ooit. De Messias, JEZUS CHRISTUS, is de Hoop van Israel. De Here Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van Israel. Israel moet tot inkeer komen voordat de Here JEZUS CHRISTUS kan ingrijpen en vrede ka[...]"
Trefwoorden: Jeruzalem, Hemelvaart, Profetieën


#14: "Bijbels geloof"

Door broeder B. van Twillert op 21 mei 2017.

"[...] dat is moeilijk. Geloven is zien op de onzichtbare wereld van God. Geloven is vertrouwen dat God liefde is. Er stonden veel meer mensen bij de Here JEZUS CHRISTUS, maar alleen een vrouw had Hem nodig. Het leven stroomde uit haar lichaam. Als wij de Here JEZUS CHRISTUS nodig hebben, dan is God voor ons. Hij wil ons kracht geven. We mogen Hem dagel[...]"
Trefwoorden: Geloven, Geloof, Verdriet


#15: "Navolging"

Door broeder H. Frinsel op 7 mei 2017.

"Na een turbulente week zocht Petrus de rust op door te gaan vissen. Na het vissen zien Petrus en de andere discipelen de Here JEZUS CHRISTUS en zij houden samen een maaltijd. Dit was de derde maaltijd in korte tijd. Tijdens de eerste maaltijd zei Petrus dat hij de Here Jezus niet zou verlaten, ook als de andere discipelen dat zouden doen. Bij de de[...]"
Trefwoorden: Roeping, Vissers, Volgen


#16: "Jezus Christus heeft Zijn leven zelf afgelegd!"

Door broeder F. ter Velde op 9 april 2017.
Trefwoorden: Verlossing, Vruchtdragen, Afleggen


#17: "Slaaf van Jezus Christus en hemelburger"

Door broeder N. Groot op 12 februari 2017.
Trefwoorden: Paulus, Volmaaktheid, Boek des levens


#18: "Jezus Christus; de geestelijke rots"

Door broeder F. ter Velde op 18 december 2016.
Trefwoorden: Water, Woestijn, Rots


#19: "Micha - Deel 3 - De ware Verlosser"

Door broeder J. Brouwer op 20 november 2016.

"[...] kleine, bijv. voor kinderen, de armen, het zwakke etc. Bij Bethlehem werden veel schapen gehouden om later geofferd te worden in Jeruzalem. De Here JEZUS CHRISTUS is ons Offerlam. De naam van de Here JEZUS CHRISTUS was groot en straks zal Hij de Naam aller namen hebben. De tijd is beperkt, onvolmaakt en vol van onvrede. Wij zijn hier tijdelijk.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Trouw, Eeuwigheid, Verlosser


#20: "Gods vertrekken"

Door broeder D. Steenhuis op 30 oktober 2016.

"Het was bijzonder dat een vreemde koningin dichterbij mocht komen bij koning Salomo. Door genade zijn wij dichterbij gekomen bij God door Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS. Het boek Hooglied gaat over een heidenvrouw, die bijzonder wordt omschreven door Salomo. Het huwelijk is een afbeelding van de relatie tussen Christus en Zijn gemeente. De vrouw uit Ho[...]"
Trefwoorden: Vertrek, Vaderhuis, Salomo


#21: "Het hart"

Door broeder J.H. Meinema op 23 oktober 2016.

"[...] verleiden. Ons hart dreigt ook wel eens af te dwalen, maar als we in het licht wandelen, dan kunnen we onze zonden belijden en het bloed van de Here JEZUS CHRISTUS reinigt ons van al onze zonden. Is ons hart in de loop van de jaren nog steeds toegewijd aan God? Of wordt ons hart verleid door de afgoden van deze tijd? God's hart spreekt. God's ha[...]"
Trefwoorden: Hart, Salomo, Liefde


#22: "Het geloof"

Door broeder G. Vochteloo op 16 oktober 2016.

"[...]r dat Hij bestaat op basis van Gods Woord. En God bevestigd dat in ons hart. Wij zijn rechtvaardig, omdat God ons gerechtvaardigd heeft in Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Wij zijn welgevallig voor God, omdat wij geloven en niet omdat wij ons best doen. In Christus zij wij een nieuwe schepping. Ons lichaam is niet v[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Fundament, Zekerheid


#23: "Geworteld en opgebouwd in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 25 september 2016.

"Het uitgangspunt is dat we de Here JEZUS CHRISTUS hebben aangenomen als Heere. Vervolgens zijn we gaan wandelen achter de Here JEZUS CHRISTUS aan. Gods Woord gaat dan voor ons open en Gods Woord komt in ons wonen als we ons leven aan God hebben toevertrouwd. We zijn in Christus gestorven; wij zijn in Hem geworteld en opgebouwd. We kunnen zelf niets[...]"
Trefwoorden: Besnijdenis, Bevrijding, Volmaakt


#24: "Hoop doet leven"

Door broeder W. Evers op 7 augustus 2016.

"[...]wordt wel de apostel van de liefde genoemd. Centraal thema in deze brief, die geschreven werd om dwaling te bestrijden omtrent de persoon van de Here JEZUS CHRISTUS en hoe wij in deze wereld behoren te leven. Tegen deze achtergrond schreef Johannes in ca. 95 zijn eerste brief. 'In het licht wandelen' betekent niet dat wij volmaakt zouden kunnen z[...]"
Trefwoorden: Leven, Licht, Liefde


#25: "Micha, wie is als God?"

Door broeder F. ter Velde op 17 juli 2016.

"Heere, Adonai, is de naam van de Here JEZUS CHRISTUS. Jaweh is de naam van God, de Vader. De naam van Micha betekent: Wie is als God? In de tijd van Micha was er sprake van oorlog en dreiging, zoals het in deze tijd ook het geval is. Door Micha sprak God tot Israel een boodschap van heil, maar ook een boodschap van onheil. Micha profeteerde over he[...]"
Trefwoorden: Profetie, Nood, Gastvrijheid


#26: "Hoop voor Israel"

Door broeder A. Knoester op 3 juli 2016.

"[...]an. God belooft trouw; Hij is toegewijd aan het volk Israel. God belooft niet alleen een nationaal herstel, maar ook een geestelijk herstel. De Here JEZUS CHRISTUS is ook gekomen om verzoening te doen over de zonden. Israel zal nog in de benauwdheid komen, maar zal daarna in de ruimte geplaatst worden (dat is Rehoboth). God kan het leven van (Jood[...]"
Trefwoorden: Israel, Toekomst, Hoop


#27: "Maar toen is Christus verschenen"

Door broeder B. van Twillert op 20 december 2015.

"[...] onechtheid etc. in de wereld. De wereld was niet meer goed zoals God hem gemaakt had. God was de mens kwijt en Adam was God kwijt. Toen kwam de Here JEZUS CHRISTUS naar deze wereld om ons op te zoeken en te verlossen. Zacharia en Elisabeth leefden naar de wetten van God. Er was helaas geen vrucht in hun leven (ze hadden geen kinderen); het beeld [...]"
Trefwoorden: Wet, Geboorte, Getuigenis


#28: "Het volmaakte offer"

Door broeder B. van der Bosch op 6 december 2015.

"De wereld verwacht weer een feest, maar wij verwachten de komst van de Here JEZUS CHRISTUS. De wereld denkt de aarde te kunnen redden, maar Gods Woord spreekt over grote natuurrampen. Nu is het nog steeds de tijd dat Christus Zijn reddende hand uitstrekt naar deze wereld. God is in Christus naar de wereld gekomen om ons te redden. Door de zondeval [...]"
Trefwoorden: Offer, Getuigen, Wederkomst


#29: "Het profetische Woord"

Door broeder T. Stier op 29 november 2015.

"[...]e zijn. We weten dat we nu al met Christus mogen leven en we zullen met Hem leven in eeuwigheid. God heeft het wereldgebeuren in Zijn handen. De Here JEZUS CHRISTUS heeft ons verlost van de angst voor de dood. Op weg naar Jeruzalem had Paulus geen goed uitzicht. Hij stond lijden te wachten; het was Gods weg met Paulus en God zal Paulus genade geve[...]"
Trefwoorden: Bemoedeging, Chaos, Bewustwording


#30: "Vast vertrouwen op God"

Door broeder F. ter Velde op 22 november 2015.

"[...] David en de vijand. De psalm begint met 'hoelang nog '. Hoelang nog moet de nood en de terreur doorgaan? Maar ook hoelang duurt het voordat de Here JEZUS CHRISTUS zal terugkeren? De nood van de vluchtelingen brengt hen naar ons toe; wat ons de mogelijkheid geeft hen het evangelie te vertellen. God vergeet ons niet. Hij heeft onze naam in Zijn had[...]"
Trefwoorden: Nood, Gebed, Geloof


#31: "De waarde van één"

Door broeder J. Lukasse op 8 november 2015.

"[...]od wil mensen gebruiken om het evangelie te verkondigen. Filipus begon het gesprek met de kamerling met een vraag. Veel gesprekken van en met de Here JEZUS CHRISTUS beginnen met een vraag. Filipus had geleerd te luisteren naar God en naar mensen. Tenslotte gebruikt God rationele elementen. Gods Woord doet ons nadenken. Op basis van Gods Woord legd[...]"
Trefwoorden: Iedereen is kostbaar, Bekering, Evangelisatie


#32: "Keuzes maken"

Door broeder B. Romijn op 25 oktober 2015.

"[...] opties. Eerder leefde Paulus (en de gemeente) in de sterke verwachting dat hij de opname van de gemeente mee zou maken. Paulus leefde voor de Here JEZUS CHRISTUS en wist daarom niet te kiezen tussen sterven en leven. Gemeenschap aan het evangelie betekent dat wij geen consumenten, maar instrumenten van het evangelie zijn. Paulus koos er voor [...]"
Trefwoorden: Keus, Leven, Evangelie


#33: "Maar God heeft het ten goede gedacht"

Door broeder C. van Aalsburg op 18 oktober 2015.

"[...] hadden. Zij wilde slaven van Jozef worden. Ze merkten niets van Jozefs vergevingsgezindheid en liefde. Jozef stelde zijn broers gerust zoals de Here JEZUS CHRISTUS ons gerust stelt. God heeft ons leven in Zijn hand. Hij heeft de Redder, Zijn eigen Zoon, naar deze wereld gestuurd. God zorgt voor Zijn kinderen.[...]"
Trefwoorden: Jozef, Bloedwraak, Vergeef


#34: "Naar Gods beeld"

Door broeder P. van der Lugt op 20 september 2015.

"De Here JEZUS CHRISTUS verweet de leiders dat ze niet in Hem geloofden. De joodse leiders probeerden Hem te verleiden door strikvragen. Zij wilden Hem aanklagen. De Here JEZUS CHRISTUS was erg duidelijk naar Zijn tegenstanders. Hij doorzag de strikvraag en antwoordde met wijsheid: "...en geef aan God wat van God is". God heeft een beeld en de m[...]"
Trefwoorden: Beeld, Afbeelding, Gelijkenis


#35: "Openbaring van Jezus Christus"

Door broeder D. Steenhuis op 17 september 2015.
Trefwoorden: Lam, Naam, Aanbidding


#36: "Vreemdelingen"

Door broeder H. Euser op 7 juni 2015.

"[...]gen dan kunnen er mooie dingen gebeuren. Het Bijbelgedeelte begint met een normale dienst in de synagoge. Vervolgens komt er een uitleg van de Here JEZUS CHRISTUS. Tenslotte is er de ontknoping. De Here Jezus gebruikte in Zijn uitleg twee geschiedenissen waarin beschreven staat dat God Zich ontfermde over heidenen in een tijd waarin Israel in de [...]"
Trefwoorden: Zegenen, Synagoge, Vreemdeling


#37: "Wekenfeest"

Door broeder P. van der Lugt op 24 mei 2015.

"Op de vijftigste dag moesten twee broden bewogen worden. Op Pesach (50 dagen eerder) werd een schoof van de eerstelingen bewogen: de Here JEZUS CHRISTUS was als eersteling van tussen de doden opgestaan. De beweegbroden waren ook eerstelingen nadat de graanoogst was binnengehaald. De beweegbroden wijzen ook op de Here JEZUS CHRISTUS. Pinksteren is e[...]"
Trefwoorden: Beweegoffer, Vredeoffer, Wekenfeest


#38: "Deze Jezus"

Door broeder B. van Twillert op 17 mei 2015.

"[...]ijd waarin veel profetieen vervuld worden. We weten dat onze verlossing nabij is. De discipelen bleven naar de hemel staren bij de opname van de Here JEZUS CHRISTUS. Zij verwachtten hun verlossing. Het was een intieme gebeurtenis. De Here Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen voor de gelovigen. Petrus sprak over 'deze Jezus die gij gekruisigd heb[...]"
Trefwoorden: Jezus, Opname, Wederkomst


#39: "Volgen"

Door broeder T. Stier op 3 mei 2015.

"Tijdens het vissen werden Petrus en Andreas geroepen door de Here JEZUS CHRISTUS. Zij gaven direct gehoor en volgden Hem. Wij kunnen in beslag genomen worden door het werk voor de Here JEZUS CHRISTUS en de Heer van het werk vergeten. De Here Jezus wil dat wij allereerst bij Hem komen om te rusten, daarna gaat het om het actief deelnemen aan het vol[...]"
Trefwoorden: Volgen, Genezing, Liefde


#40: "Wie is de Here Jezus Christus voor mij?"

Door broeder A. van den Berk op 26 april 2015.

"Een aantal discipelen gingen vissen, maar zij vingen niets. De Here JEZUS CHRISTUS gaf hun een opdracht en zij voerden de opdracht uit zonder tegenspraak. Als de Here Jezus het leven van mensen binnenkomt, dan vinden er veranderingen plaats. Hij opent de ogen van mensen. De discipelen vingen 153 grote vissen. Destijds ging men uit van 153 vissoor[...]"
Trefwoorden: Discipelschap, Vissen, Liefde


#41: "Geld maakt niet gelukkig"

Door broeder W. Evers op 15 maart 2015.

"[...]k van God? De Heere vraagt ons om recht te doen ennederig te zijn. Er is geen vreugde in rijkdom, maar er is vreugde in vergeving van onzezonden door JEZUS CHRISTUS. Onze rijkdom vergaat. We mogen schatten verzamelen in dehemel. Waar is onze schat?[...]"
Trefwoorden: Geld, Schat, Rijkdom


#42: "Twee pilaren"

Door broeder P. van der Lugt op 21 september 2014.

"[...]tvoerig beschreven. Niet alleen David, maar alle Israelieten hadden veel (materialen) gegeven voor de bouw van de tempel. Geven wij alles aan de Here JEZUS CHRISTUS? De tempel en de tabernakel worden van binnen naar buiten beschreven. De pilaren waren ongeveer 7,2 meter hoog en hadden een omtrek van 5 meter. De pilaren stonden bij de ingang van het[...]"
Trefwoorden: Gerechtigheid, Kracht, Hogepriester


#43: "Geloof alleen"

Door broeder M. Ezinga op 14 september 2014.

"[...]zijn eigen volk Israel. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge en daarna naar de heidenen. Paulus had verdriet omdat Israel blind was voor de Here JEZUS CHRISTUS. Er is een belofte over de bekering van Israel, maar zover is het nog niet. Paulus had zijn eeuwig leven ervoor over om Israel te redden! Daarin is hij een beeld van Christus. Hoever [...]"
Trefwoorden: Paulus, Israel, Geloof


#44: "Wie ben ik?"

Door broeder D. Lodder op 7 september 2014.

"God heeft ons uniek gemaakt. De Here JEZUS CHRISTUS is Gods geliefde Zoon. In Hem zijn wij geliefd door God. Door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods zien en vervolgens binnengaan. Na wedergeboorte kunnen we de intimiteit van God ervaren. Door Gods Geest kunnen we zeggen:"Abba, Vader". We mogen uitzien naar Hem! De duivel zaait twijfel over[...]"
Trefwoorden: Indentiteit, Intimiteit, Autoriteit


#45: "Jahweh - Jire: de HEERE zal voorzien"

Door broeder D. Steenhuis op 1 september 2014.
Uit de serie: "Negen schilderijen van onze Heere Jezus".
Trefwoorden: Jire, Jahweh, JEZUS CHRISTUS


#46: "Hosea - Gods liefde herstelt een bekeerd Israel"

Door broeder J. Brouwer op 31 augustus 2014.

"In de Here JEZUS CHRISTUS komen Gods liefde en Gods rechtvaardigheid bij elkaar. In Christus Jezus is God tot de mensen gekomen om hen te verlossen.

1) God laat Zijn barmhartigheid zien. God heeft zeer veel gedaan voor Israel, maar Israel was ondankbaar en ging de afgoden dienen en stelde vertrouwen op Assyrie (zijn wij God ook dankbaar[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Barmhartigheid, Lankmoedigheid, Kwaadaardigheid


#47: "De eindtijd"

Door broeder C. Spek op 3 augustus 2014.

"In wat voor tijd leven wij? Er is zoveel haat, ellende en oorlog in deze wereld! De wereld staat in brand. De Here JEZUS CHRISTUS heeft voorzegd dat er veel oorlogen zullen komen als teken van Zijn komst. Er zijn altijd oorlogen geweest, maar de intensiteit van de oorlogen lijkt tot te nemen. Er zijn zoveel profetieen vervuld en er moeten nog onge[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Waakzaamheid, Eindtijd


#48: "De wedloop"

Door broeder T. Stier op 13 juli 2014.

"[...]Midden Oosten. Maar wij mogen werken zolang het dag is. Wij zullen een onvergankelijke krans ontvangen. God heeft Zichzelf geopenbaard door Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS en door Zijn Woord. De Here JEZUS CHRISTUS is meer dan Melchizedek en Aaron. Wij mogen nu met vrijmoedigheid naderen tot de troon van God, van genade om hulp te ontvangen op Zijn tijd. [...]"
Trefwoorden: Volharding, Wedloop


#49: "Het Licht van de wereld"

Door broeder N. van de Berg op 6 juli 2014.

"[...]zijn voor de ander en niet voor onszelf. Het gaat niet om onszelf (waardering), maar het gaat om God alleen. Is ons leven volkomen gericht op de Here JEZUS CHRISTUS? Laten we elkaar stimuleren ons te richten op Hem![...]"
Trefwoorden: Licht, JEZUS CHRISTUS, Duisternis


#50: "Twee belangrijke vragen"

Door broeder N. Groot op 29 juni 2014.

"[...] en Israel. "Maak mij toch Uw weg bekend?" hoewel de Israelieten veel tekenen van God hadden gezien, kenden ze God niet. Mozes kende God wel. De Here JEZUS CHRISTUS is De Weg. Als wij in Hem blijven, dan dragen we veel vrucht. "Toon mij Uw heerlijkheid". In de schepping zien wij Gods heerlijkheid terug. God heeft heel de wereld en al het gebeuren [...]"
Trefwoorden: Heerlijkheid, Schepping, Grootheid


#51: "Groeien in geloven in de Goede Herder"

Door broeder W. Evers op 22 juni 2014.

"De Here JEZUS CHRISTUS zei tegen Zijn discipelen en de Farizeeen: "Ik ben de Goede Herder" en "Ik ben de Deur". Door het geloof alleen kunnen zeggen: "De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets". De Here JEZUS CHRISTUS is gekomen, omdat wij leven hebben in al Zijn volheid. Hij wil dat wij groeien in geloven in JEZUS CHRISTUS als Goede Herder. Scha[...]"
Trefwoorden: Goede Herder, Groeien, Vertrouwen


#52: "Pinksteren: Gods belofte heerlijk vervuld"

Door broeder L. Heijboer op 8 juni 2014.

"De Here JEZUS CHRISTUS had beloofd de Heilige Geest uit te storten. De Heilige Geest werd uitgestort op het Joodse Pinksterfeest, het Wekenfeest. Pinksteren is de vervulling van het werk van Christus. Het gaat om Hem, niet om de bijzondere tekenen. Wij hebben de Heilige Geest als gave ontvangen. Er is geen belofte dat wij alle gaven zullen ontvange[...]"
Trefwoorden: Gave van de Heilige Geest, Belofte, Gemeente


#53: "Zijn we hemels of aards gericht?"

Door broeder B. van der Bosch op 1 juni 2014.

"[...]en is het hart van de mens totaal veranderd. De mens probeert nu voortdurend aardse zegeningen te vergaren. God heeft echter een plan om door de Here JEZUS CHRISTUS ons deelgenoot te maken van hemelse zegeningen. De Here Jezus bidt en pleit voor ons. Hij bereidt een plaats voor ons in de hemel. Dit is de betekenis van Hemelvaartsdag. Toch zijn er v[...]"
Trefwoorden: Hemel


#54: "De hemelvaart"

Door broeder C. van Aalsburg op 29 mei 2014.

"[...]n wel dat wij de kracht van de Heilige Geest mogen ervaren. Zijn wij getuigen in onze omgeving? We mogen eenvoudig vasthouden aan Gods Woord. De Here JEZUS CHRISTUS werd opgenomen (in een oogwenk). Wij kunnen het niet beredeneren met ons verstand, maar God is zo groot. We mogen het geloven en weten dat die grote God in ons hart woont. We mogen hem [...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Heilige Geest, Getuigen


#55: "Hosea - Gods gerechtigheid"

Door broeder J. Brouwer op 25 mei 2014.

"[...] een verbond gesloten met Israel. Gerechtigheid is dat wat beantwoord aan Gods oorspronkelijke bedoeling met heel Zijn schepping en met al het leven (JEZUS CHRISTUS). Israel had Gods goedheid verworpen (Hosea 8:1-3), soevereiniteit (:4), aanbidding (:5-7), almacht (:8-10) en Gods gebeden (:11-14). Gods karakter is goed. De duivel stelt dit ter di[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gerechtigheid


#56: "De Geestelijke wapenuitrusting"

Door broeder T. Stier op 11 mei 2014.

"[...]ng nodig. We worden vaak misleid door wat we zien (Gen. 3). Mozes bleef standvastig ziende de Onzienlijke. Laten ook wij onze ogen richten op de Here JEZUS CHRISTUS. Hoewel de macht en de tijd van de satan beperkt is hebben wij nog steeds te worstelen. Het is een geestelijke strijd en niet langer een strijd tegen allerlei vleselijke begeerten. In d[...]"
Trefwoorden: Strijd, Waarheid, Geloof


#57: "Verlangen"

Door broeder W. Evers op 27 april 2014.

"Wat is ons diepste verlangen? Ik ben het Licht der wereld. De Here JEZUS CHRISTUS is het Licht (er staat niet dat Hij licht geeft). In de eerste tekst gaat het over het volgen en in de tweede tekst over het geloven. Geloven in de Here Jezus gaat veel verder dan denken dat Hij bestaan heeft. We geloven dat Hij ons heeft aangenomen. Het volgen van de[...]"
Trefwoorden: Genezing, Verlangen, Ongeloof


#58: "De Heer is waarlijk opgestaan"

Door broeder H. Huijzer op 20 april 2014.

"[...]grote vis. Jona zat in het dodenrijk. Hij voelde zich verstoten, afgesloten van het leven. God greep in. Hij trok het leven van Jona omhoog. De Here JEZUS CHRISTUS was drie dagen en drie nachten in het dodenrijk in onze plaats. Maar God greep in. Hij heeft Hem opgewekt. Vandaag gaat het om de verheerlijking van Gods Zoon, JEZUS CHRISTUS. Dit is Pa[...]"
Trefwoorden: Jona, Verheerlijking, Getuigenis


#59: "Hosanna! Gezegend Hij Die komt!"

Door broeder A. Haverkamp op 13 april 2014.

"[...]ven aan God, maar hebben wij ons leven toevertrouwd aan God? God vraagt of we bereid zijn, niet of wij geschikt zijn. God maakt ons geschikt. De Here JEZUS CHRISTUS kwam als Koning Jeruzalem binnen rijden op een ezel. Dit zal in de toekomst echt werkelijkheid worden. Hosanna is een bede om verlossing, redding, maar de bedoeling van de Here Jezus Ch[...]"
Trefwoorden: Psalmzondag, Hosanna


#60: "De tijdgeest"

Door broeder S. van Groningen op 6 april 2014.

"[...]eeft ook invloed in de kerken. 'U hebt Mijn Woord bewaard.' Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan de schepping, maar in het begin was het Woord, JEZUS CHRISTUS, en door Hem is alles geschapen. Door de tijdsgeest wordt er getwijfeld aan het huwelijk, aan de rol van de vrouw en van de man. Het Woord heerst over de tijdsgeest en de tijdsgeest die[...]"
Trefwoorden: Woord van God, JEZUS CHRISTUS, Volharding


#61: "Onze liefde voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 30 maart 2014.

"[...]or God, maar God heeft van harte lief. Hij heeft ons opgezocht in Zijn liefde. Hij heeft Zijn liefde bevestigd in het lijden en sterven van Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS. God vraagt van ons om te erkennen dat JEZUS CHRISTUS ons Heer is. Niet wij zelf, maar Christus hoort op de troon van ons leven te zitten. Als wij onszelf verliezen, dan stort God Zijn [...]"
Trefwoorden: Liefde


#62: "Van zuchten tot heerlijkheid"

Door broeder M. Ezinga op 9 maart 2014.

"[...] veranderen in gejuich. De Heilige Geest zucht ook. Als wij niet kunnen bidden (door het lijden), dan zal de Heilige Geest voor ons bidden. De Here JEZUS CHRISTUS pleit en bidt voor ons. [...]"
Trefwoorden: Lijden, Bevrijding, Zuchten


#63: "Opklimmen naar de hemel"

Door broeder F. ter Velde op 2 maart 2014.

"[...]j zag God op de troon zitten, ook al ervaren wij dit niet altijd op de aarde. Johannes beschrijft God op Zijn troon. Hij komt woorden tekort. De Here JEZUS CHRISTUS vinden we terug in de vier wezens (engelen). Hij is de Schepper van de hemel en aarde. Hij heeft ons zeer wonderbaar toebereid. We vinden veel aspecten van het oude testament terug in [...]"
Trefwoorden: Geestvervoering, Troon van God


#64: "Gods goedertierenheid"

Door broeder T. Stier op 16 februari 2014.

"[...]ouwt nu nog op zijn leger, maar er zal een tijd komen dat zij moet erkennen dat niet zijn leger, maar zijn God alleen kan verlossen. Dan zal de Here JEZUS CHRISTUS verschijnen en de tegenstander verslaan. God reageert op de houding van berouw en bekering van Zijn volk. Hij geeft verlossing en roept Israel tenslotte op om Hem te eren. De psalm be[...]"
Trefwoorden: Tegenstander, Verlosser, Israel


#65: "De laatste staatsgreep van de satan"

Door broeder D. Steenhuis op 3 februari 2014.
Uit de serie: "Studies over de toekomst (seizoen 2013-2014)".
Trefwoorden: Satan, JEZUS CHRISTUS


#66: "Oog in oog staan met Jezus"

Door broeder J.H. Meinema op 2 februari 2014.

"[...]betekent 'God hoort'. God houdt Zich aan Zijn beloften aan Abram, maar neemt de gevolgen van de eigen besluiten van Abram en Sarai niet weg. De Here JEZUS CHRISTUS houdt van ons en is voor ons allen gestorven ondanks onze eigen besluiten in ons leven. Hagar kon zich vernederen omdat ze God ontmoet had en God met haar meeging. Hagar had een ontmoe[...]"
Trefwoorden: Engel des Heren, Hagar, Sarai


#67: "Kracht van ons getuigenis"

Door broeder J. Lukasse op 26 januari 2014.

"[...]lus kende vele zorgen. Iedereen heeft zijn eigen zorgen in deze gevallen wereld. Te midden van onze zorgen, worden wij meegenomen in de zegetocht van JEZUS CHRISTUS. We mogen de geur van Christus verspreiden ondanks onze zorgen: ons getuigenis. Als wij God toestaan te doen wat Hij graag wil doen, kan Zijn getuigenis door ons heen klinken. Door de H[...]"
Trefwoorden: Geur, Christus


#68: "De witte bladzijde in de bijbel"

Door broeder F. ter Velde op 22 december 2013.

"[...]tijd uit wetten en uiterlijkheden. Er is maar een klein groepje gelovigen dat de Messias bleef verwachten. Die tijd lijkt veel op onze tijd. De Here JEZUS CHRISTUS wordt in het oude testament Heere (met kleine letters) genoemd. God wordt in het oude testament HEERE (met hoofdletters) genoemd. Plotseling zou de Here in de tempel verschijnen. Nu is [...]"
Trefwoorden: Adonai, Advent, Wederkomst van Christus


#69: "Wachtend verwachten"

Door broeder J.H. Meinema op 15 december 2013.

"[...]rlangt naar een relatie met ons. Hij verlangt ernaar dat het karakter van Zijn Zoon in ons zichtbaar wordt. God heeft verlossing beloofd in zijn Zoon JEZUS CHRISTUS en dat verlossingswerk is immens groot! Hij zal Zich aan ons openbaren. En Zijn heerlijkheid gaat ons verstand te boven. Wij zullen Hem zien maar nu leven wij nog in verwachting en in v[...]"
Trefwoorden: Verlossing, Troost, Verzoening


#70: "Johannes de doper"

Door broeder T. Stier op 8 december 2013.

"[...]ar lang gezwegen, maar riep toen weer een profeet: Johannes de doper. Een deel van het volk verwachtte in die tijd de Messias. Verwachten wij de Here JEZUS CHRISTUS? God zwijgt nu 2000 jaar lang. De dag des Heren komt er aan, dan zal God de wereld veroordelen, voordat God alles kan herstellen. We leven nu nog in een tijd van genade. In God vallen [...]"
Trefwoorden: Johannes de doper, Bekering, Elia


#71: "De lofzang van Zacharias"

Door broeder L. Heijboer op 1 december 2013.

"[...] de verbonden waren ook voorwaarden verbonden. Israel en ook wij kunnen niet aan die voorwaarden voldoen. Ons hart moet vernieuwd worden door de Here JEZUS CHRISTUS. De verlossing is de bevrijding van de vijanden (zonden, ziekten, de duivel en de dood) en is ook de vrijheid om God te dienen. Vergeving, belijdenis van zonden is een onderdeel van de[...]"
Trefwoorden: Zacharias, Verlossing, Lofzang


#72: "Oplossingsgericht"

Door broeder H. Huijzer op 17 november 2013.

"[...]zijn brief moest Paulus nog een paar dingen verder uitleggen. Paulus dankte God dat de thessalonicenzen zich hadden bekeerd van de afgoden en de Here JEZUS CHRISTUS verwachtten. Na de wedergeboorte wachten we op de verlossing van ons lichaam. We ervaren nog steeds problemen en wij zijn gericht op de oplossing van het probleem. Onze welvaart staat[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Ziekte, Leven voor Christus


#73: "Motivatie"

Door broeder J. Lukasse op 3 november 2013.

"[...]j konden het niet; alleen God! Wij hebben de opdracht om als gezanten van Christus te leven. We mogen de boodschap van verzoening uitdragen. De Here JEZUS CHRISTUS heeft alle zonden op Zich genomen. Hij is de grootste Zondaar geworden. Hij heeft onze plaats ingenomen, opdat wij in Zijn plaats mogen staan. [...]"
Trefwoorden: Zending


#74: "Slapen"

Door broeder D. Steenhuis op 27 oktober 2013.

"Slapen is niet meemaken van wat er te genieten is. De veiligste plaats is waar het vuur geweest is: de veiligste plaats is Golgotha waar de Here JEZUS CHRISTUS in onze plaats het oordeel heeft ondergaan. God had aan Mozes laten zien dat Hij heilig en genadig is, wat tegenstrijdig lijkt. Elia stond net als Mozes in een rotsholte op de Sinai. Elia z[...]"
Trefwoorden: Olijfberg, Slapen, Gethsemane


#75: "De grote Richter"

Door broeder G. Vochteloo op 20 oktober 2013.

"Het is een merkwaardige geschiedenis, maar waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? Elke richter is een beeld van de Here JEZUS CHRISTUS als grote Verlosser. Het volk van Israel deed steeds wat goed was in eigen ogen. Vervolgens kwam Israel in de verdrukking. Als de Israelieten dan tot God riepen, dan stuurde God een richter. Uiteindelijk zal G[...]"
Trefwoorden: Verlosser, Woord van God, Tweesnijdend zwaard


#76: "Het nieuwe leven"

Door broeder S. van Groningen op 13 oktober 2013.

"[...]k in leven te blijven, moeten wij de Bijbel lezen en bidden, maar als wij gerechtigheid verwachten van Bijbel lezen en bidden, dan is dat tevergeefs. JEZUS CHRISTUS is onze plaats gestorven en opgestaan. Als wij in Christus zijn, dan wij in Hem gestorven en opgestaan. Ons leven is met Christus verborgen in God. Christus wil het onvergankelijke leve[...]"
Trefwoorden: Vlees, Wet, Wedergeboorte


#77: "Hosea - Gods heilige liefde"

Door broeder J. Brouwer op 29 september 2013.

"[...]ssing van de verloren natie Israel in het verleden, in het heden en in de toekomst. Hosea kocht Gomer vrij voor de halve prijs van een slaaf. De Here JEZUS CHRISTUS werd verraden voor de volle prijs van een slaaf. Gods liefde en gerechtigheid ontmoeten elkaar aan het kruis.[...]"
Uit de serie: "De 'kleine' profeten".
Trefwoorden: Hosea, Gods Hart, Gods Karakter


#78: "Schuilen bij God"

Door broeder W. Evers op 22 september 2013.

"[...]sraelieten om het leven. Hij moest met zijn gezin en zijn bezittingen worden gestenigd. God kan zonden niet door de vingers zien, daarom moet de Here JEZUS CHRISTUS aan het kruis sterven. De tegenstander van God wil ons leven verwoesten, maar God wil ons graag behouden. We kunnen niet onze ogen gesloten lopen, maar we kunnen wel voorkomen dat we '[...]"
Trefwoorden: Begeerte, Hoogmoed, Ogen


#79: "David als beeld van de Here Jezus Christus"

Door broeder P. van der Lugt op 15 september 2013.

"David werd tot koning gezalfd. Uit hem zou de Here JEZUS CHRISTUS voortkomen, die voor eeuwig Koning zal zijn. Saul was koning, omdat het volk wilde zijn als alle andere volken en God luisterde naar het volk. God testte Saul, maar hij doorstond de testen (wachten op God, handelen volgens de wil van God) niet. Saul wist dat hij ongehoorzaam was gewe[...]"
Trefwoorden: Samuel, David, Saul


#80: "De verlamde in Bethesda"

Door broeder A. van den Berk op 8 september 2013.

"[...]ereid om uit onze comfortzone te komen om onze medemens te helpen? Op het woord van de Here Jezus wordt de verlamde genezen. De verlamde zag de Here JEZUS CHRISTUS niet meer maar ging naar de tempel. Daar vond Christus hem. De Here Jezus riep de verlamde man op om te geloven, zodat hij niet verloren zou gaan. De Here JEZUS CHRISTUS wil onze ziel g[...]"
Trefwoorden: Ziekte, Hopeloos, Genezing


#81: "Het hart"

Door broeder T. Stier op 25 augustus 2013.

"[...] Hij ons niet meer zal verlaten. Als Israel een nieuw hart zal ontvangen, dan zullen zij als evangelisten uittrekken in de wereld. Het gaat de Here JEZUS CHRISTUS om ons hart en niet om onze woorden, daden of gaven/talenten. Het gaat om wat uit ons hart komt, maar we worden ook opgeroepen om ons hart te bewaren voor allerlei zonden. De Here Jezus[...]"
Trefwoorden: Hart, Reiniging


#82: "Worstelen totdat ..."

Door broeder J. Nugter op 4 augustus 2013.

"[...] was open en beleed dat hij jaloers was op de voorspoed van de ongelovigen. Hij richtte zich op het leven van de ongelovigen in plaats van op de Here JEZUS CHRISTUS. Jaloersheid richt je uiteindelijk op jezelf. Asaf worstelde, totdat hij Gods heiligdom inging. Door het Woord van God kunnen wij Gods heiligdom binnengaan. In Zijn heiligdom kan God on[...]"
Trefwoorden: Jaloezie, Strijd, Leven


#83: "De laatste tijden"

Door broeder S. van Groningen op 14 juli 2013.

"De Here JEZUS CHRISTUS kan vanmiddag nog terugkomen. We mogen ons vasthouden aan deze hoop. Veel mensen lijken deze hoop niet meer te hebben en zich te laten meeslepen door de dagelijkse sleur. Wij worden aangemoedigd om te blijven strijden. Veel mensen misbruiken de vrijheid die we in Christus hebben. We hebben de vrijheid om Gods Woord en niet al[...]"
Trefwoorden: Wederkomst, Eindtijd, Dwaalleraars


#84: "Jesaja - hoofdstuk 54 en verder (slot)"

Door broeder D. Steenhuis op 6 mei 2013.

"De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. (Jesaja 61:1a)

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. (Jesaja 62:5b)[...]"
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: JEZUS CHRISTUS


#85: "Jesaja - hoofdstuk 42 t/m 53"

Door broeder D. Steenhuis op 8 april 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: JEZUS CHRISTUS, Knecht


#86: "De vreugde die voor God's aangezicht is"

Door broeder J. Heijdeman op 10 februari 2013.

"[...]aliteit is echter dat wij niet altijd verlangen naar God. We beseffen vaak niet hoe groot het wonder is dat God ons gered heeft in Zijn Zoon. De Here JEZUS CHRISTUS heeft door zijn lijden de weg voor ons geopend naar God, de bron van vreugde. Maar vaak ervaren we die vreugde niet; we willen wel, maar we kunnen het zelf niet. We mogen ons verlangen [...]"
Trefwoorden: Vreugde, Bekering


#87: "Jesaja - hoofdstuk 5 t/m 12"

Door broeder D. Steenhuis op 4 februari 2013.
Uit de serie: "Christus in Jesaja".
Trefwoorden: Banier, 1000 jarig vrederijk, JEZUS CHRISTUS


#88: "Psalm 55: een profetische psalm"

Door broeder T. Stier op 3 februari 2013.

"[...] Hem verraadde, de discipelen sliepen terwijl Hij streed en Petrus Hem verloochende. Ook zal in de nabije toekomst de goddeloze opstaan tegen de Here JEZUS CHRISTUS. De antichrist zal net als Absalom veel mensen inpalmen. Ook zal er voor Israel een tijd van benauwdheid aanbreken. God zal dan ingrijpen en zal oordelen. Maar eerst zal er een tijd van[...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Profetie, Antichrist


#89: "Onze gedachten"

Door broeder J.H. Meinema op 27 januari 2013.

"[...]t barmhartig te zijn voor mij? Asaf was boos op God. God bracht Asafs gedachten terug bij Gods Woord. God heeft gedachten van vrede over ons. De Here JEZUS CHRISTUS is onze vrede. Asaf besloot zijn gedachten te richten op wie God is. Niet Asaf zelf maar God kwam weer centraal te staan in zijn gedachten. De Here JEZUS CHRISTUS is voor ons tot zonde [...]"
Trefwoorden: Vertrouwen op God, Denken


#90: "De Heilige Geest"

Door broeder J. Lukasse op 20 januari 2013.

"[...]n van een christen. De vervulling met de Heilige Geest wordt regelmatig herhaald. Als wij vervuld zijn met de Heilige Geest, dan lijken we op de Here JEZUS CHRISTUS, dan geeft ons dat blijdschap en vrijmoedigheid. We worden verhinderd in de vervulling met de Heilige Geest door zonden: leugen, bitterheid, etc. (dat is de Heilige Geest bedroeven). We[...]"
Trefwoorden: Heilige Geest, Vervulling, Vrucht van de geest


#91: "De regenboog"

Door broeder P. van der Lugt op 13 januari 2013.

"[...]iet....), dan denkt God aan Zijn verbond. De boog bestaat uit ongeveer zeven kleuren. De bovenste kleur is rood, wat wijst naar het offer van de Here JEZUS CHRISTUS. De regen is het beeld van het Woord van God. De zon is het beeld van Christus. Hij projecteert Zichzelf in Gods Woord. We behoren het Woord van God te eten (lezen) om het te kunnen zwe[...]"
Trefwoorden: Regenboog, Belofte, Oordeel


#92: "4 getuigenissen van onze Here Jezus Christus"

Door broeder T. Stier op 9 december 2012.
Trefwoorden: Zoon van David, Koning der Joden, Zoon van God


#93: "Ons behoudenis in Christus"

Door broeder S. van Groningen op 30 september 2012.

"Paulus voerde een strijd. Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat in ons leven om JEZUS CHRISTUS alleen gaat. Het gaat in eerste instantie niet om ons behoud, maar het gaat om JEZUS CHRISTUS. God zei tegen Adam dat het niet goed was dat hij alleen was. Zo zei God tegen Zijn Zoon, de laatste Adam, dat het niet goed was dat Hij alleen was: God zoekt ee[...]"
Trefwoorden: Evangelie, Zekerheid, JEZUS CHRISTUS


#94: "Broeders en zusters"

Door broeder J. Nugter op 23 september 2012.

"Epafroditus werd de broeder van Paulus genoemd. In Christus zijn wij een. Door genade, door het offer van JEZUS CHRISTUS zijn wij broeders en zusters. Wij hebben een gezamenlijke hoop. Als broeders en zusters elkaar ontmoeten, dan spreken zij over hun Heiland. Epafroditus was ook de medearbeider van Paulus. Hij was beschikbaar om de gemeente op te[...]"
Trefwoorden: Broeders en zusters, Strijd, Bewogenheid


#95: "Het feest der bazuinen (gedachtenis)"

Door broeder P. van der Lugt op 16 september 2012.

"[...]n dat ons Paaslam geslacht is, dan zijn wij ongezuurd: een nieuwe schepping in Christus. We gedenken dat we rein en heilig behoren te leven. De Here JEZUS CHRISTUS heeft de vijand, de duivel, de zonde en de dood overwonnen. Jozua had Amalek overwonnen in de woestijn, maar Amalek was nog steeds aanwezig. Ook wij hebben nog steeds te maken met de du[...]"
Trefwoorden: Feesten, Bevrijding, Bazuin


#96: "Verlossing door het bloed van Jezus Christus"

Door broeder T. van Ommen op 9 september 2012.

"[...]aring. Het leven zit in het bloed: als het bloed stil staat in ons lichaam, dan is er geen leven. We hebben eeuwig leven door het kostbare bloed van JEZUS CHRISTUS. Toen Hij Zijn bloed gaf, beefde de aarde en scheurde het voorhangsel. Wij zijn geen zondaars, omdat we gezondigd hebben, maar omdat we geboren zijn uit zondaars. De Here Jezus Christu[...]"
Trefwoorden: Ziel, Bloed, JEZUS CHRISTUS


#97: "De helft is ons nog niet aangezegd!"

Door broeder A. van den Berk op 2 september 2012.

"[...]ngin van Sjeba kwam in beweging om de wijsheid van Salomo te zien. Veel mensen in Europa komen niet meer in beweging, terwijl de wijsheid van de Here JEZUS CHRISTUS geopenbaard is. Hij is meer dan Salomo! Heeft het zoeken van de Here JEZUS CHRISTUS onze prioriteit? Maken wij voldoende gebruik van de gelegenheden om Hem te leren kennen? Wij mogen al[...]"
Trefwoorden: Sjeba


#98: "Door het geloof"

Door broeder T. Stier op 26 augustus 2012.

"[...]etekent 'Hij is redding') het volk Israel leiden in het beloofde land. Rachab was een hoer, maar zij staat wel in het geslachtsregister van de Here JEZUS CHRISTUS. En door het geloof is zij gerechtvaardigd (ondanks de beperkte kennis die zij had van de God van Israel). De Here JEZUS CHRISTUS Zelf zal het land aan Israel teruggeven, maar eerst zal[...]"
Trefwoorden: Geloof, Belofte, Mozes


#99: "Jezus Christus: fundament en schuilplaats"

Door broeder A. Haverkamp op 12 augustus 2012.

"[...] de Heere. Kan ons fundament vernietigd worden? De Here Jezus heeft alle aanvallen van de satan weerstaan! Gods fundament kan niet vernietigd worden. JEZUS CHRISTUS is ons fundament. Hij bidt en pleit voor ons als wij zien op de omstandigheden. We zullen nooit beschaamd uitkomen als we vertrouwen op Hem! [...]"
Trefwoorden: Hoop, Vertrouwen, Fundament


#100: "Mijn Rechter is mijn Redder"

Door broeder N. Groot op 5 augustus 2012.

"De Here JEZUS CHRISTUS onderwees in contrasten. Bidden staat in contrast met de moed verliezen. Wij worden opgeroepen om voortdurend te bidden. God zoeken in de morgen vormt de basis voor de rest van de dag. De onrechtvaardige rechter staat in contrast met God, de rechtvaardige Rechter. Is God voor ons een rechtvaardige Rechter (in onze teleurste[...]"
Trefwoorden: Gebed, Verhoring


#101: "God heeft alles in zijn hand"

Door broeder M. Ezinga op 8 juli 2012.

"De psalm beschrijft waarschijnlijk een gebeurtenis uit het leven van David, maar wijst eigenlijk op de Gezalfde: JEZUS CHRISTUS. Het is een profetische psalm. De psalm beschrijft de onrust, de opstand van de mensen tegen God. Het is ijdelheid om op te staan tegen de Schepper. God heeft Zijn eindeloze liefde laten zien, toch staat de wereld op tegen[...]"
Trefwoorden: Lachen, Gezalfde, Belofte


#102: "Het doel van vermanen"

Door broeder J. Nugter op 1 juli 2012.

"Wij hebben elkaar dagelijks nodig om elkaar aan te moedigen om op de weg van de Here JEZUS CHRISTUS te blijven wandelen. Vermanen is iemand corrigeren of iemand bemoedigen. We staan niet open voor correctie. Voordat we elkaar corrigeren, moeten we in gebed gaan. Paulus vraagt Timoteus anderen te bevelen te stoppen om het evangelie te bedekken met[...]"
Trefwoorden: Vermaning, Liefde, Reinheid


#103: "Vertrouwen op God"

Door broeder C. Stier op 24 juni 2012.

"[...] door geld en macht. David was niet gericht op geld en macht, maar op de eer van Zijn God. David werd geminacht. Hij was daarin een beeld van de Here JEZUS CHRISTUS. David en Timoteus waren jong, maar een voorbeeld voor anderen. We moeten het niet verwachten van onszelf, maar van God alleen. God zal ons beschermen. We hebben de Here Jezus Chris[...]"
Trefwoorden: Angst, Vertrouwen op God, Onderschatting


#104: "Verwachting"

Door broeder P. van den Berg op 17 juni 2012.

"De Joden hebben een aardse verwachting van het koninkrijk Gods, zoals de profeten hebben voorzegd. De Here JEZUS CHRISTUS zal terugkomen op de Olijfberg. Volgens het profetisch woord moest de Messias lijden. Ook wij hebben het nodig om uit Gods Woord onderwezen te worden. De Here JEZUS CHRISTUS heeft na Zijn opstanding gesproken met Zijn discipel[...]"
Trefwoorden: Profetisch, Koninkrijk van God


#105: "Bloemen van en voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 3 juni 2012.

"[...]eugt moet uit ons leven verwijderd worden. Het gaat alleen om Gods eer, en niet om onze eer. God zorgt voor ons. We mogen wandelen in geloof. De Here JEZUS CHRISTUS zal komen en ons als een boeket bloemen brengen bij Zijn Vader. [...]"
Trefwoorden: Bloemen, Hemel, Hel


#106: "Jezus is het hoofd van Zijn lichaam: de gemeente"

Door broeder J. Brouwer op 20 mei 2012.

"[...]erkregen in Hem. We kunnen niet meer ontvangen, wel kunnen we meer van ons geven aan Hem. We mogen naar Hem toegroeien. Er is er maar een belangrijk: JEZUS CHRISTUS. Alle andere zaken zijn aan Hem ondergeschikt. JEZUS CHRISTUS is de bekwame Gids. Hij is de weg voorgegaan. Wij mogen Hem volgen. Wij worden snel afgeleid en nemen de last van de were[...]"
Trefwoorden: Lichaam van Christus, Getuigen, Gids


#107: "Hemelvaart: Christus neemt plaats op de troon"

Door broeder J. Nugter op 17 mei 2012.

"De Here JEZUS CHRISTUS is opgevaren naar de hemel waar Hij waardig werd geacht de boekrol te openen. God heeft Hem uitermate verhoogd. Christus zit nu op de troon. De duivel heeft gestreden en strijd nog steeds om de troon van God. En hij zit op de troon in veel mensenlevens maar de Here JEZUS CHRISTUS is de ware Troonopvolger. De duivel heeft gepr[...]"
Trefwoorden: Hemelvaart, Troon, JEZUS CHRISTUS


#108: "Drie moeders in de bijbel; hoe God door hen werkte"

Door broeder J. Nugter op 13 mei 2012.

"[...] gaf zich over aan de wil van God en de gevolgen van Zijn besluit te accepteren. In Maria werken de beloftes en het verbond zichtbaar. Door de Here JEZUS CHRISTUS wordt een bruid bereid! Eva, de moeder van alle zondaars. Weten we dat alle zonden zijn vergeven en verzoend? Sarai, de moeder van het verbond en de wet. Verwachten wij het nog van h[...]"
Trefwoorden: Gods beloften, Zoon van God, Kinderen


#109: "Mij is gegeven alle macht…"

Door broeder M. Ezinga op 29 april 2012.

"De Here JEZUS CHRISTUS heeft Koninklijke macht over alle machten in de lucht. Hij roept ons op om Zijn discipel te worden. Een discipel zijn betekent dat Hij op de allereerste plaats staat in heel ons leven. Vervolgens roept Christus ons op om te dopen: onderdompelen ter identificatie. Door de doop worden wij geidentificeerd met Christus leven, doo[...]"
Trefwoorden: Doop, Drie-eenheid, Uitverkoren


#110: "Werken alle dingen mee ten goede?"

Door broeder A. Haverkamp op 22 april 2012.

""God laat alle dingen meewerken ten goede" is een moeilijke tekst voor gelovigen in wiens levens het stormt. De Here JEZUS CHRISTUS heeft beloofd dat Hij altijd bij ons zal zijn en God is een liefdevolle Vader. Toch zou het eenvoudiger zijn geweest als er stond dat God sommige dingen doet meewerken ten goede. We begrijpen niet altijd waarom God geb[...]"
Trefwoorden: Verlies, Lijden


#111: "Afgewezen, maar geliefd"

Door broeder F. ter Velde op 15 april 2012.

"[...]rtrouwen aan God. Hij geeft ruimte in ons hart zelfs als onze kinderen een andere weg kiezen. Hij geeft ons opofferende liefde in ons hart. De Here JEZUS CHRISTUS heeft uitgeroepen: "Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?", opdat wij niet verlaten zouden worden. We mogen de liefde van God zien. [...]"
Trefwoorden: Ouderschap, Afwijzing, David


#112: "Jezus Christus: de Eersteling"

Door broeder J. Brouwer op 8 april 2012.

"Wij doen ons best om de eerste, de beste te zijn, maar we moeten leren om te verliezen. De Here JEZUS CHRISTUS is de Eerste die de dood heeft overwonnen. Hij is de Oorsprong van het leven. Hij is Begin van alles. Hij is de Schepper van al het leven. Na de zondeval heeft God in Christus een nieuw begin gemaakt; de dood is definitief overwonnen. [...]"
Trefwoorden: Eerstgeborene, Opgewekt uit de dood, Pasen


#113: "God is met ons"

Door broeder C. van Aalsburg op 1 april 2012.

"[...]jke opdracht. Hij is altijd bij ons, daarom kan Hij veel van ons vragen. "Ik ben, Die Ik ben" stuurt ons op weg en gaat met ons mee. We mogen de Here JEZUS CHRISTUS laten zien in het dagelijks leven. We mogen in opleiding zijn bij God, misschien voor Zijn schapen zorgen of een andere moeilijke taak uitvoeren voor Hem. [...]"
Trefwoorden: Mozes, Dienstbaar, Eerbied


#114: "Onderweg naar Gethsemane"

Door broeder J. Nugter op 25 maart 2012.

"In de lijdensweek had de Here JEZUS CHRISTUS oog voor Zijn Vader en voor ons. In het Johannes evangelie staat de relatie tussen de Here Jezus en Zijn Vader centraal. Het Johannes evangelie besteedt verschillende hoofdstukken aan de reis van het laatste avondmaal naar de hof van Gethsemane. Deze hoofdstukken bereiden ons voor om Hem te volgen, totda[...]"
Trefwoorden: Gethsemane, Snoeien, Dienstbaar


#115: "Wat Bijbelse namen over de Here Jezus vertellen"

Door broeder P. van der Lugt op 18 maart 2012.

"[...]n het Mattheus evangelie wordt drie keer 'de geliefde' genoemd, waarmee de Here Jezus (Zoon van David) wordt bedoeld: in 3:17, 12:18 en 17:5. De Here JEZUS CHRISTUS was Zoon, maar werd Knecht van God om de wil van God uit te voeren God roept ons op om te luisteren naar Zijn Zoon. God heeft Zijn genade geschonken in Zijn Geliefde. Ammon: getrouw, [...]"
Trefwoorden: Geliefde, Knecht, Pasen


#116: "Wie God is"

Door broeder G. Vochteloo op 11 maart 2012.

"[...]eken over God en niet over de eigen noden. Als wij samenkomen dan mogen we getuigenis afleggen van de hoop, die wij hebben. God is onze Rots. De Here JEZUS CHRISTUS is de steen waaraan wij ons vasthouden. Heel het Woord van God gaat in eerste plaats over wie God is en wat Hij gaat doen, Hij zal Zijn plan ook in ons uitvoeren. God heeft ons Zich[...]"
Trefwoorden: Rots, Schepper, Getuigen


#117: "Geergerd of geregeerd?"

Door broeder P. van den Berg op 4 maart 2012.

"[...]er onze zonden. Hij heeft als mens zeer veel angst gehad om te sterven aan het kruis. Zijn lijden is voor ons niet te begrijpen. Wij kunnen de Here JEZUS CHRISTUS alleen dienen als we ons eigen leven op de tweede plaats zetten. De Here Jezus staat op de eerste plaats. Het lijden van Christus zal altijd zichtbaar zijn in het leven van Zijn volgeli[...]"
Trefwoorden: Kruis, Verzoening, Evangelie


#118: "Onze verlegenheden zijn Gods gelegenheden"

Door broeder J.H. Meinema op 19 februari 2012.

"[...]m de omstandigheden aan te kunnen. Uiteindelijk liet Jacob Benjamin gaan, nadat Juda zich als borg opstelde. Wij hebben een volmaakte borg: de Here JEZUS CHRISTUS. Door de laatste keuze van Jacob, om Benjamin los te laten werd God openbaar in het leven van Jacob en zijn gezin. Als wij de keuze niet maken om te komen tot de Here Jezus, dan zullen [...]"
Trefwoorden: Geestelijk voedsel, Omstandigheden


#119: "Gods rijkdom"

Door broeder J. Lukasse op 12 februari 2012.

"[...]ebben ontvangen. Daarom bad Paulus dat wij vervuld worden met Gods Geest. Wij behoren steeds verder te groeien in de kennis en het geloof van de Here JEZUS CHRISTUS. De groei wordt zichtbaar door de liefde voor elkaar. Het geloof gaat om het kennen van de Here JEZUS CHRISTUS. Wij weten niet wat wij ontvangen hebben tenzij Gods Geest het ons openb[...]"
Trefwoorden: Rijkdom, Vertrouwen op God


#120: "Relatie in plaats van regels"

Door broeder J. Heijdeman op 5 februari 2012.

"[...]oor een heleboel regels. Door een relatie met God krijgen we een verlangen naar God in plaats van te leven volgens de regels, uit gewoonte. De Here JEZUS CHRISTUS dwingt ons tot een keuze. Langzamerhand leerde de blindgeborene Christus kennen. De Here Jezus zag een mens. De discipelen zagen een theologisch vraagstuk. Maar God moet openbaar word[...]"
Trefwoorden: Duisternis, Licht, Leven


#121: "Een sieraad zijn voor God"

Door broeder B. van der Bosch op 29 januari 2012.

"[...]Babel zou Israel nog steeds onbruikbaar zijn, geen sieraad tot Gods eer. Totdat God zal ingrijpen en Zijn volk bruikbaar zal maken. De gemeente van JEZUS CHRISTUS is het hemels volk, dat als voorbeeld heeft het aards volk Israel. Alleen in Christus kunnen wij een sieraad zijn, een gordel tot Gods eer. Christus zal ons voorstellen aan God als een [...]"
Trefwoorden: Gemeente, Koning, Hogepriester


#122: "Christus in ons"

Door broeder T. Stier op 22 januari 2012.

"De Here JEZUS CHRISTUS had al zijn discipelen lief en in het bijzonder Johannes. Johannes staat nu bekend als de apostel die Jezus liefhad. Worden ook wij zo herkend? De liefde is uit God (en niet uit de apostel der liefde, Johannes). God heeft zijn Zoon gezonden als verzoening van onze zonden. Johannes richtte zich op kinderen, jongelingen en va[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Wedergeboorte


#123: "Ik weet het…. Ik weet het"

Door broeder H. Huijzer op 15 januari 2012.

"[...] de vruchtbaarheid in de ellende voorop en daarna het vergeten van al de moeite. Wij worden opgeroepen (Hebreeen 12:2) om ons te richten op de Here JEZUS CHRISTUS. Hij wilde in Zijn lijden vruchtbaar zijn voor ons. Ook Paulus wilde voor alles vruchtbaar zijn (2 Korinthe 12:7 tot 9) en daarna zijn lijden vergeten. Wat is onze eerste keus? Al onz[...]"
Trefwoorden: Jozef, Lijden, Moeite


#124: "Gods Positie Ster"

Door broeder P. van der Lugt op 8 januari 2012.

"[...]ef en zijn gezin en de weg van de drie wijzen ( Jesaja 60:3,6). De drie wijzen gingen op een aanwijzing van God en in het geloof op zoek naar de Here JEZUS CHRISTUS om Hem te aanbidden. De ster vertelde de positie van het Kind: de Koning der Joden en de positie van de verblijfplaats van het Kind: in Israel. Zij hadden de ster in het oosten gezien e[...]"
Trefwoorden: Koning der Joden, Positie, Aanbidden


#125: "De ontdekking van Gods majesteit"

Door broeder M. Ezinga op 1 januari 2012.

"[...] de drie grote nieuwtestamentische apostelen (Petrus, Paulus en Johannes) hebben een ontmoeting met God of de verheerlijkte Heer Jezus gehad. De Here JEZUS CHRISTUS is God. Hij zit op de troon. Alleen de zoom van zijn mantel vervult de tempel: groot is Zijn majesteit! Serafs zijn dienende geesten. Zij staan in vuur en vlam voor de heiligheid van de[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Verdorvenheid, Reiniging


#126: "Advent; Hij komt!"

Door broeder P. van der Lugt op 11 december 2011.

"[...]ruk lag op het koningschap. Math. 1:20 tot 23. In de boodschap aan Jozef lag de nadruk op het werk van de Here Jezus. Lukas 19:10, Joh. 1:11. De Here JEZUS CHRISTUS is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is ( in de eerste plaats voor Israel en in de tweede plaats voor iedereen). Hij is gekomen opdat wij leven hebben en overvloed. Hij kwa[...]"
Trefwoorden: Verwachting, Wederkomst, Jezus komt


#127: "De tekenen van deze tijd"

Door broeder F. ter Velde op 4 december 2011.

"[...]geest van Zeus. God wil ons leven veranderen tot diep in ons leven en niet alleen het bovenste laagje. We moeten de geestelijke wapenrusting (de Here JEZUS CHRISTUS) volledig aandoen. We moeten onszelf onderzoeken of we ons werkelijk van afgoden hebben bekeerd. We mogen de waarachtige God dienen. Hij mag zeggen hoe wij onze tijd indelen. Wij moge[...]"
Trefwoorden: Afgoden, Opgewekt uit de dood


#128: "Een nieuw begin"

Door broeder J. Brouwer op 27 november 2011.

"De mens is schuldig bij God. De mens zelf kan de prijs niet betalen. Nicodemus ('wij kunnen het maken') wilde graag met de Here JEZUS CHRISTUS spreken. De Here JEZUS CHRISTUS kende het hart van Nicodemus en reageerde niet op de woorden, maar op de gedachten van Nicodemus. De Here JEZUS CHRISTUS wilde graag dat Nicodemus een nieuw begin ging maken. [...]"
Trefwoorden: Nicodemus, Nieuw begin, Schuld


#129: "Het leven van het Lam"

Door broeder J. Nugter op 20 november 2011.

"Alleen de Here JEZUS CHRISTUS als Leeuw is waardig om de boekrol te openen. Vervolgens is de Here JEZUS CHRISTUS als Lam te zien. God is almachtig, rechtvaardig en is de Rechter, maar de Here JEZUS CHRISTUS heeft Zijn leven gegeven als Lam. De leeuw wordt als beeld gebruikt voor de duivel, maar ook voor God die moet oordelen. God treurt om de zonde[...]"
Trefwoorden: Leeuw, Lam, Leven


#130: "Het huis van God"

Door broeder P. van den Berg op 13 november 2011.

"[...]ing Salomo, vervuld met Zijn heerlijkheid. Bij de tweede tempel kunnen we niet lezen dat God de tempel had vervuld, maar veel later zou Maria de Here JEZUS CHRISTUS (een veel grotere heerlijkheid) in de tempel brengen. De Here JEZUS CHRISTUS heeft als Hogepriester Zichzelf als Lam ten offer gebracht. Wij zijn nu levende stenen van een geestelijk hu[...]"
Trefwoorden: Huis, Hogepriester, Gemeente


#131: "Luister Israel!"

Door broeder P. van der Lugt op 30 oktober 2011.

"[...]n en de vijand aan ons onderwerpen. De Heere heeft de overwinning behaal, maar geeft ons ook verantwoording. Hij wil dat wij de wapenrusting (de Here JEZUS CHRISTUS Zelf) aandoen. De Heere gaat met ons mee in de geestelijke strijd. Hij wil ons bemoedigen. Vijf keer wordt er geschreven 'Luister Israel'. De eerste twee keer wordt er opgeroepen tot ge[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Luisteren, Israel


#132: "De zonen van Lea"

Door broeder T. Stier op 16 oktober 2011.

"[...]verdriet van Lea, maar de Heere kwam voorbij. De Heere zag haar verdriet (Ruben: ellende). Hij geeft haar leven. God heeft leven gegeven in Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS. De Heere heeft niet alleen gezien, maar ook voortdurend gehoord dat Lea verdriet had (Simeon). Zoals de Heere de smart van het volk Israel gezien en gehoord heeft (Ex. 3). Hij kent d[...]"
Trefwoorden: Zoon, Lijden, Verdriet


#133: "Verandering"

Door broeder J. Heijdeman op 9 oktober 2011.

"[...]od geeft ons wel een opdracht om ons denken te laten veranderen. God gebruikt de gemeente om elkaar aan te sporen om ons te laten veranderen. De Here JEZUS CHRISTUS ging naar Zijn gewoonte elke sabbat naar de synagoge. Ook Gods Woord gebiedt ons om de samenkomsten bij te wonen. God spreekt tijdens de samenkomsten. Onze aanwezigheid in de gemeente i[...]"
Trefwoorden: Verandering, Geest


#134: "Waarom Israel?"

Door broeder T. van Ommen op 2 oktober 2011.

"De komst van Here JEZUS CHRISTUS is vlakbij. De tekenen van het handelen van God met Israel wijzen daarop. Israel is niet Gods volk, omdat Israel God trouw diende, maar het was om Gods genade. Gods handelen met Israel is de gemeente tot voorbeeld. God wil de gemeente zegenen door Israel heen. Alleen als wij geloven wat er in Gods Woord staat, zulle[...]"
Trefwoorden: Israel, Wederkomst, JEZUS CHRISTUS


#135: "Opruimen"

Door broeder J. Nugter op 18 september 2011.

"[...]ons leven. We mogen alles van Hem verwachten. We moeten het niet van deze tijd verwachten, maar van de toekomstige tijd. Door het sterven van de Here JEZUS CHRISTUS aan een kruis (buiten de legerplaats) hebben wij volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom en tot Hem te naderen. We mogen ons vastklampen aan Hem. Tot wat of tot wie gaan wij[...]"
Trefwoorden: Opruimen, Kruis, Vrijmoedigheid


#136: "De Christelijke hoop"

Door broeder P. van den Berg op 14 augustus 2011.

"[...]ijn in hun omgeving. Veel christenen worden vervolgd of ondervinden tegenstand. God gebruikt gezondenen (apostelen) om Zijn evangelie te verkondigen; JEZUS CHRISTUS is de Zoon van God en heeft voor ons geleden. Hij is voor ons gestorven en opgestaan. Wij mogen uit geloof leven. Wij zijn vreemdelingen, maar ook uitverkorenen van God. God heeft ons a[...]"
Trefwoorden: Hoop


#137: "Het lijden en sterven van onze Here Jezus"

Door broeder B. van der Bosch op 17 april 2011.
Trefwoorden: Lijden, Sterven, JEZUS CHRISTUS


#138: "Het Lam Gods"

Door broeder S. van Groningen op 6 maart 2011.

"Veel mensen worstelen met de genade. Zij hebben geen zekerheid over hun redding. De komst van Here JEZUS CHRISTUS komt steeds dichterbij. Er is veel onrust in de landen om de Middellandse zee. Deze landen behoorden tot het vroegere Romeinse rijk. Het zijn allemaal tekenen van de komst van Christus. Wij, maar ook heel de schepping wachten op de verl[...]"
Trefwoorden: Genade, Zekerheid, Schuilen


#139: "Jezus Christus is soeverein over alles"

Door broeder J. Brouwer op 20 februari 2011.
Trefwoorden: Schepping, Soevereiniteit van God, Geloof


#140: "Richten tot God"

Door broeder J. Heijdeman op 13 februari 2011.

"[...]ichten op God: Hij is een veilige Rots. Vroeg of laat worden wij geconfronteerd met de rots van de heilige God, maar er is een opening in die rots: JEZUS CHRISTUS. Ons leven is verborgen met Christus in God. Als wij in God verborgen zijn, dan willen wij ook graag in de voetstappen van de Here Jezus treden. God heeft ons een voorbeeld nagelaten (n[...]"
Trefwoorden: David, Verwachting, Rots


#141: "Wat verwachten wij als christenen?"

Door broeder B. van der Bosch op 9 januari 2011.

"[...]ij kunnen blij zijn door het Woord van God. Het is nog een korte tijd, voordat de Here Jezus komt. We hebben een levende relatie met God door de Here JEZUS CHRISTUS. We weten daarom tot wie we mogen gaan in alle rampen van deze tijd. We hebben volharding nodig in deze tijd van allerlei verleidingen. We moeten alles toetsen wat we horen. We hebben[...]"
Trefwoorden: Woord van God, Vaderhuis, Volharding


#142: "Jezus Christus: het beeld van de onzichtbare God"

Door broeder J. Brouwer op 12 december 2010.

"In deze Bijbelgedeelten lezen we wie JEZUS CHRISTUS is. In Kolosse was er gevaar voor dwaalleren: oosterse filosofieen enerzijds en Joods wetticisme anderzijds. Het gaat niet om ons, zelfs niet om onze geestelijke groei, maar om de Here JEZUS CHRISTUS. De Here Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Een beeld is een exacte afbeelding van het[...]"
Trefwoorden: Dwaalleraars, Duivel, Beeld


#143: "De schepping"

Door broeder P. van der Lugt op 21 november 2010.

"[...]en. Bomen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Vruchten en noten zijn goed voor ons. Uit het zaad komt weer een hele boom. Het zaad verwijst naar JEZUS CHRISTUS. Wij moeten vruchten en het zaad, dat is de Here Jezus, eten. Van nature leven wij als goddelozen, maar door genade worden we gerekend als rechtvaardigen. In de eerste plaats gaat deze [...]"
Trefwoorden: Zaad, Vrucht dragen, Natuur


#144: "Loofhuttenfeest; louter vreugde"

Door broeder T. Stier op 26 september 2010.

"[...]j het lijden van de Here Jezus. God is een liefdevolle God, maar ook een heilig God. Er is maar een Naam waardoor wij behouden kunnen worden; de Here JEZUS CHRISTUS. [...]"
Trefwoorden: Feesten, Vreugde, Loofhuttenfeest


#145: "Zien wij het nog?"

Door broeder J. Nugter op 5 september 2010.

"[...]n dan wij verwachten. God is niet veranderd ten opzichte van het Oude Testament, alleen de weg tot God is veranderd. Wij hebben genade ontvangen door JEZUS CHRISTUS, maar God is nog steeds heilig. In de ogen van God zijn wij zondig en onrein, maar in de Here Jezus zijn wij gereinigd. Met ontzag mogen we tot God komen. We leven in een verloren werel[...]"
Trefwoorden: Ontzag, Heiligheid van God, Genade


#146: "Kust de Zoon"

Door broeder B. van der Bosch op 15 augustus 2010.

"[...] van de Here Jezus. In dit alles staat Gods genade; "Kust de Zoon'. Als we weten dat we verloren zondaren zijn, dan kunnen we alleen maar tot de Here JEZUS CHRISTUS gaan. Hij kan en wil ons redden. We mogen ons volkomen overgeven aan de Here Jezus. Alles is volbracht, wij mogen bij Hem schuilen. Alles hebben we ontvangen. [...]"
Trefwoorden: Woord van God, Koning, Gezalfde


#147: "Wijsheid"

Door broeder F. ter Velde op 8 augustus 2010.

"[...]od te leren kennen en vrij te komen van onze eigen christelijke subcultuur. Het geloof is het eeuwige leven, door de Heilige Geest ontvangen. De Here JEZUS CHRISTUS is gestorven als eerste Adam. Hij is opgewekt in nieuw leven. Wij zijn een nieuwe schepping. Ons geloof is gebaseerd op wijsheid van God en niet op woorden. Het gaat niet om de prediker[...]"
Trefwoorden: Wijsheid, Subcultuur, Verstand


#148: "Heilig leven"

Door broeder R. Klein Haneveld op 1 augustus 2010.

"[...] scheiding hebben gemaakt tussen God en ons. Wij geloven dat God in ons is komen wonen. Wij worden heilig gemaakt als wij tot geloof komen in de Here JEZUS CHRISTUS. Wij zijn heilig en worden tegelijkertijd heilig gemaakt door Christus. Wij zijn nog niet klaar voor gebruik. Het enige wat we kunnen doen is ons beschikbaar stellen, meer kunnen we nie[...]"
Trefwoorden: Heilig, Zonden


#149: "Onze Herder"

Door broeder N. Groot op 27 juni 2010.

"[...]in het sterven. Wij zijn dan genodigd aan de tafel, die God heeft voorbereid. We mogen gemeenschap hebben met God omdat wij verlost zijn door de Here JEZUS CHRISTUS. God blijft bij ons tot in eeuwigheid. Heil en goedertierenheid zullen ons altijd volgen. We zullen in het huis des Heren verblijven tot in eeuwigheid. [...]"
Trefwoorden: Herder, Verlossing, Eeuwigheid


#150: "De Koning komt"

Door broeder T. van Ommen op 20 juni 2010.

"Evangelische christenen verliezen het zicht op de tijd waarin wij leven. Psalm 2 bestaat uit 4 gedeeltes: een spreken van de wereld, van God, van JEZUS CHRISTUS en van de Heilige Geest. Wij leven in de eindtijd. De Here Jezus is komende als Koning. Het herstel van Israel is begonnen. Er is grote onrust in de wereld. De wereld probeert vrede te stic[...]"
Trefwoorden: Eindtijd, Grote verdrukking


#151: "De Heilige Geest is in ons hart uitgestort"

Door broeder P. van der Lugt op 23 mei 2010.

"[...]. Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons hart uitgestort. Door de Heilige Geest hebben wij kracht ontvangen om te getuigen van de naam van JEZUS CHRISTUS. [...]"
Trefwoorden: Profetie, Heilige Geest, Pinksteren


#152: "Het Woord van God "

Door broeder J. Brouwer op 25 april 2010.

"[...]d zal alles aan het licht brengen als Hij zal gaan oordelen. Wij weten lang niet alles, dus ons oordeel is gebrekkig. God zal oordelen door Zijn zoon JEZUS CHRISTUS. De Here Jezus zal de mensen oordelen als Iemand die Zelf mens is geweest. Hij zal daarom rechtvaardig oordelen. [...]"
Trefwoorden: Oordelen, Onrecht


#153: "Over (aankondigingen van) de geboorte van Jezus"

Door broeder J. Nugter op 12 maart 2010.
Uit de serie: "Studies voor jongeren en jong volwassenen".
Trefwoorden: Geboorte, JEZUS CHRISTUS


#154: "Een vaste burcht is onze God"

Door broeder T. Stier op 10 januari 2010.

"[...]ook een profetische boodschap. Israel zal weer in grote benauwdheid komen. De psalm spreekt ook tot ons als wij in moeilijkheden verkeren. In de Here JEZUS CHRISTUS zijn wij meer dan overwinnaars. Niets kan ons scheiden van de Here Jezus. Ons leven is verborgen met Christus in God. De Here zal ook een schuilplaats zijn voor Israel als het volk in g[...]"
Trefwoorden: Verlosser


#155: "Heiligheid"

Door broeder A. Boelen op 20 december 2009.

"[...]heid en liefde, bij elkaar. God veroordeelt de zonde in Zijn rechtvaardigheid, maar heeft de zondaar lief. God wil de zondaar heiligen door Zijn Zoon JEZUS CHRISTUS. Wij kunnen daar zelf niets aan bijdragen. We mogen alles van Hem verwachten. We mogen alles van ons leven aan Hem voorleggen. Als we Hem volledig vertrouwen, dan hebben wij gemeenschap[...]"
Trefwoorden: Heiligheid, Hogepriester, Hemel


#156: "Wegneming van de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 18 oktober 2009.
Uit de serie: "De gemeente van JEZUS CHRISTUS".
Trefwoorden: Gemeente


#157: "Verantwoordelijkheden in de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De gemeente van JEZUS CHRISTUS".
Trefwoorden: Gemeente


#158: "Wat is de Gemeente?"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De gemeente van JEZUS CHRISTUS".
Trefwoorden: Gemeente


#159: "Kenmerken van de Gemeente"

Door broeder J. Nugter op 17 oktober 2009.
Uit de serie: "De gemeente van JEZUS CHRISTUS".
Trefwoorden: Gemeente


#160: "Wat voor vat ben jij?"

Door broeder J. Nugter op 16 oktober 2009.
Uit de serie: "De gemeente van JEZUS CHRISTUS".
Trefwoorden: Gemeente


#161: "De Here Jezus ziet ons"

Door broeder J.H. Meinema op 15 februari 2009.

"[...]dracht. De Here zag de kamerling. Hij zocht God (in zijn verdriet). God antwoordde hem door Zijn Woord (Jesaja). Filippus vertelde hem het evangelie: JEZUS CHRISTUS. De Here Jezus ziet ons. Hij ziet de mensen met hun leed en verdriet. Hij ziet onze tranen. De kamerling herkende zijn verdriet in Jesaja 33. De Persoon waarover de tekst gaat, moes[...]"
Trefwoorden: Verdriet, Kamerling, Blijdschap


#162: "Geestelijke geboorte"

Door broeder J. Heijdeman op 4 februari 2007.

"[...]We moeten opnieuw geboren worden anders blijft Gods toorn op ons. Zijn wij opnieuw geboren? Er is meer nodig dan onder de indruk te zijn van de Here JEZUS CHRISTUS om opnieuw geboren te worden. Als we voor de eerste keer geboren worden dan bestaan we uit vlees, als we voor de tweede keer geboren worden dan leven we uit de Geest. Dan bepaalt de Hei[...]"
Uit de serie: "Het werk en de Persoon van de Heilige Geest".
Trefwoorden: Wedergeboorte, Vlees, Geest


 

Gevonden:

Er zijn 162 preken gevonden over: 'Jezus Christus'.